NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTPO

Polecany

ZAWIADOMIENIE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 22 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ 12.00 W GDAŃSKIM HOSPICJUM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY UL. EMILA FIELDORFA 23 ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO.

DRUGI TERMIN WALNEGO ZEBRANIA, ZGODNIE ZE STATUTEM STOWARZYSZENIA USTALONO NA GODZ. 12.15.

Proponujemy następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTPO przez Prezesa PTPO.
2. Przyjęcie porządku obrad, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie regulaminu głosowania.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Podjęcie uchwały o wprowadzenie zmian w Statucie PTPO dotyczących wprowadzenia zapisu o możliwości podjęcia przez PTPO działalności gospodarczej.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd PTPO