1% dla PTPO

Polecany

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne jest organizacją pożytku publicznego. i można na działalność statutową towarzystwa przekazać 1% Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ul. Dębinki 2, 80-2011 Gdańsk, Polska NIP 957-079-35-39 Regon 190305060;

KRS 0000155752;

Najbliższe posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej PTPO

Polecany

Aby przedłużyć certyfikat psychoonkologa i superwizora na dotychczasowych warunkach należy wymagane dokumenty, oraz załączniki z podaniem przesłać na dres.

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne,
Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed,
Dębinki 2,
80-211 Gdańsk

termin nadsyłania dokumentów mija 30 marca 2019 r.

Bezpłatne szkolenie – woj. warmińsko-mazurskie, śląskim,

Polecany

Szanowni Państwo,

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału  przedstawicieli organizacji pozarządowych (m.in. fundacje, stowarzyszenia) w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych, realizujących działania, obejmujące kontakt z ostatecznymi adresatami projektu (grupą ryzyka) tj. osoby:

a. w wieku 40-65 lat;
b. nadużywające alkoholu;
c. palące papierosy;
d. podejmujące ryzykowne zachowania seksualne;
Również osoby żyjące w stresie i napięciu.

 Zapraszamy również fundacje działające na rzecz dzieci.
w następujących województwach:
·         mazowieckim,
·         śląskim,
·         małopolskim,
·         podkarpackim,
·         warmińsko-mazurskim.
W załączniku przesyłam oficjalne zaproszenie wraz z informacjami dot. realizacji i uczestnictwa w projekcie ,,Nie trać głowy’’. 

W celu dopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa (załączniki do wiadomości).

Po zapoznaniu się z powyższym Regulaminem należy wypełnić następujące dokumenty (załączniki):
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie uczestnika projektu (RODO).
Wypełnione dokumenty należy przesłać elektronicznie (skan w formacie pdf,jpg) 
na email: katarzyna.wnuk@coi.pl lub sylwia.boron@coi.pl

Komplet przesłanych dokumentów i potwierdzenie ze strony Organizatorów pozwala na przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, a w późniejszym etapie – do ich zakwalifikowania.
O zakwalifikowaniu do projektu zostaną Państwo poinformowana mailowo i/lub telefonicznie.Rekrutacja trwa do 15.02.19r. do godz. 13.00.

Szkolenie dla NGO w woj. Warmińsko-mazurskim odbędzie się 22 lutego 2019r.w Olsztynie.
Szkolenie dla NGO w woj. Śląskim odbędzie się 01.03.2019r. w Katowicach
Będzie Nam bardzo miło jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział  również w spotkaniu ponadregionalnym
natomiast w przypadku nieobecności na spotkaniu ponadregionalnym nie będą kierowane żadne
roszczenia w państwa kierunku. Najistotniejszym dla Państwa jest wzięcie udziału w szkoleniu  
organizowanym w Państwa województwie.

Gorąco zachęcam do udziału, a także mam prośbę o przekazanie informacji innym organizacjom, które Państwo znacie.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Serdecznie pozdrawiam, ​

Sylwia Boroń

Uregulowania prawne

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 grudnia 2018 r. Poz. 1271
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 1267
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji