UNICORN

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN powstało w 1999 roku w Krakowie. Nasza organizacja należy do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w Polsce.

Wiemy, jak ważne jest  psychologiczne wsparcie, które uwzględnia rolę psychiki w dążeniu do poprawy zdrowia i jakości życia. Wiemy też, jak bardzo brakuje tej pomocy w standardowej opiece medycznej. Stąd nasze starania o włączenie i zapewnienie opieki psychoonkologicznej chorym i ich bliskim.

W ramach prowadzonych zajęć, warsztatów i spotkań uczestnicy mogą otrzymać m.in:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychoonkologiczne,
 • konsultacje ze specjalistami (lekarz onkolog, dietetyk, rehabilitant, doradca zawodowy, prawnik, pracownik socjalny),
 • zajęcia ruchowe i relaksacyjne,
 • wielospecjalistyczne warsztaty stacjonarne (kilkudniowe zajęcia z różnymi specjalistami).

Może do nas przyjść każdy – osoba dotknięta chorobą, czy osoba wspierająca, a także ktokolwiek z naszych przyjaciół i osób zainteresowanych. Niesiemy sobie wzajemnie przyjaźń a nasi specjaliści oferują wsparcie, które służy uruchomieniu potencjału organizmu do zdrowienia. Jesteśmy po to, aby pomóc chorym „poukładać sobie raka.”
Po latach doświadczeń w 2014 roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii, aby z oferowanej pomocy mogli korzystać pacjenci z całej Polski.
Harmonogram warsztatów w Centrum Psychoonkologii Unicorn:

WIELOSPECJALISTYCZNE WARSZTATY PSYCHOONKOLOGICZNE Nie tylko leki leczą”

W programie:

 • – grupowe zajęcia z psychologiem,
 • – lekarzem onkologiem,
 • – dietetykiem,
 • – choreoterapeutą,
 • – zajęcia ruchowe  oraz indywidualne konsultacje z psychologiem.

Uczestnicy ponoszą jedynie koszty noclegu i wyżywienia tj. 350 zł/os.  za 6 dni pobytu.

TERMINY:
17-22 maja 2015 r.
24-29 maja 2015 r.
21-26 czerwca 2015 r.
26-31 lipca 2015 r.
9-14 sierpnia 2015 r.
31 sierpnia-5 września 2015 r.
13-18 września 2015 r.

PSYCHOONKOLOGICZNE WARSZTATY TERAPII SIMONTONOWSKIEJ

W programie:
– grupowe zajęcia z psychologiem,
– instruktorem zajęć ruchowych, oraz indywidualne konsultacje z psychologiem.

Uczestnicy ponoszą jedynie koszty noclegu i wyżywienia tj. 350 zł/os.  za 6 dni pobytu.

TERMINY:
10-15 maja 2015 r.
8-13 czerwca 2015 r.
15-20 czerwca 2015 r.
28 czerwca-3 lipca 2015 r.
20-25 lipca 2015 r.
2-7 sierpnia 2015 r.
24-29 sierpnia 2015 r.
6-11 września 2015 r.

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w:

 • ●    Siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 e
  tel: +48 12 432 61 00, 602 129 125
 • ●    Centrum Psychoonkologii ul. Zielony Dół 4.
 •       tel: tel: +48 12 425 11 02, 694 414 253

lub pod mailem unicorn@unicorn.org.pl . Wszelkie informacje można znaleźć również na stronie internetowej www.unicorn.org.pl .

FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI 

FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI

 Fundacja „Gdyński Most Nadziei” powstała w 2006 roku. Od początku swojej działalności realizujemy założenia Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem. Podstawowym celem Fundacji jest merytoryczne, informacyjne oraz psychologiczne wsparcie osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich, zapewniając im realną pomoc prozdrowotną.

W ramach programu Akademii Walki z Rakiem  proponujemy naszym podopiecznym :
• Pomoc psychoonkologiczną – spotkania indywidulane
• Terapie grupowe – psychoedukacyjne grupy wsparcia
• Drenaż limfatyczny
• Porady dietetyczne
• Porady wizażystki
• Zajęcia ruchowe
• Porady prawne
• Wsparcie duchowe

Fundacja realizuje również autorską, unikatową w skali kraju, kampanię społeczno-edukacyjną „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ – profilaktyka raka jądra.” Jej celem jest zbudowanie świadomości istnienia tego rodzaju nowotworu, przełamywanie tabu, ale przede wszystkim edukacja i nauka męskiego samobadania. W przypadku raka jądra, to właśnie regularne samobadanie, jest najskuteczniejszą metodą wykrywania zmian, a wcześnie wykryty rak jąder ( w I stadium ) jest wyleczalny aż w 100%.

Zapraszamy na nasze strony internetowe oraz  do kontaktu telefonicznego i mailowego: fundacja@mostnadziei.pl 

Fundacja „Gdyński Most Nadziei”
Ul. Władysława IV 51
81-384 Gdynia
Kom: 601 508 525
Tel: /58/ 661 94 56
www.mostnadziei.pl , www.odwazni.com

WSPARCIE PO STRACIE 

WSPARCIE PO STRACIE

Hospicjum Pomorze Dzieciom zaprasza do udziału w programie „Wsparcie po stracie”. Każdy, kto zmaga się ze stratą bliskiej osoby może skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz wziąć udział w spotkaniach grupy wsparcia.
Rozpoczęcie grupy wsparcia planowane jest na przełom lipca i sierpnia.

Spotkania i konsultacje odbywają się w siedzibie Hospicjum Pomorze
Dzieciom ul. al. Hallera 140 w Gdańsku

 Grupę wsparcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, którzy od kwietnia 2016 utworzyli grupę wsparcia dla rodziców po starcie dziecka będącego pod opieką Hospicjum Pomorze Dzieciom.
Kamila Bubrowiecka jest psychologiem pracującym w Hospicjum Pomorze Dzieciom. Specjalizuje się w zakresie opieki hospicyjnej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalnością psychologii zdrowia. Dodatkowo ukończyła szereg szkoleń m.in. Psychoonkologia SWPS Warszawa, Psychologia Kliniczna GUMed, TSR i stopnia, RTZ I stopnia.
Adam Bubrowiecki jest psychoterapeutą pracującym w podejściu humanistycznym wykorzystującym w swojej pracy dorobek i doświadczenie innych nurtów. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par. Psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Akademię Rozwoju Kompetencji Trenerskich prowadzone przez Ośrodek INTRA.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
W trakcie konsultacji zastanawiamy się, co jest obecnie największą trudnością związaną z utratą. Wspólnie określamy, w jakim zakresie możemy udzielić pomocy podczas spotkań indywidualnych i/lub poprzez udział w grupach wsparcia.

GRUPA WSPARCIA
W trakcie spotkań można zobaczyć i usłyszeć, w jaki sposób inne osoby radzą sobie z tęsknotą i dalszym życiem już bez bliskiej osoby. To miejsce, gdzie można bezpiecznie opowiedzieć o swoim doświadczeniu, podzielić się wspomnieniami i nadziejami, dać wyraz towarzyszącym im myślom i uczuciom.

Aby otrzymać więcej informacji lub zgłosić chęć udziału zapraszamy do kontaktu:

nr tel:  512 170 661 (pon.-pt. godz. 8:00 – 15:00)
e-mail: k.bubrowiecka@pomorzedzieciom.pl

WYBRANE POJĘCIA STOSOWANE W PSYCHOONKOLOGII

• Abstynencja • Anhedonia • Ankieta • Apatia • Behawioryzm • Bezsenność • Ból • Charakteropatia • Demencja • Duchowość • Dzieci • Edukacja • Egocentryzm • Egzystencjalizm • Emocje • Empatia • Encefalopatia • Euforia • Eutanazja • Fiksacja • Fobia • Hipnoza • Holistyczna – koncepcja choroby • Hospicjum • Informowanie o chorobie • Interwencja kryzysowa • Jakość życia • Jatrogenia • Katatymia • Kwestionariusz • Komunikacja • Leki anksjolityczne • Leki nasenne • Leki neuroleptyczne • Leki pobudzające – psychostymulatory • Leki przeciw depresyjne • Lokalizacja nowotworu • Logoterapia • Mechanizmy obronne • Medycyna alternatywna • Medycyna paliatywna • Nastrój • Nerwice • Odporność psychiczna • Odreagowanie • Omamy • Osierocenie • Potrzeba • Psychoonkologia • Psychoprofilaktyka • Psychoterapia • Psychoza • Przystosowanie • Reakcje psychiczne na chorobę • Regresja • Relaksacja, trening relaksacyjny • Rekonstrukcja piersi • Rehabilitacja • Skala oceny objawów psychopatologicznych i inwentarze psychopatologiczne • Starzy ludzie • Stres • Stres zawodowy w onkologii • Test • Uraz psychiczny • Wizualizacja w psychoonkologii • Wyniszczenie ustroju • Wyleczenie z choroby nowotworowej • Zespół majaczeniowo – zamroczeniowy • Zespól psychoorganiczny • Zespól wypalenia •

Czytaj dalej

PSYCHOONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ.

PSYCHOONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ.

 Książka jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera konkretne propozycje pomocy psychologicznej dla chorych i ich rodzin w różnych sytuacjach życiowych.
Omówiono w niej m.in.:
■ różnice w sposobie przeżywania choroby w zależności od wieku i etapu
choroby;
■ wsparcie psychologiczne w uciążliwych dla pacjenta problemach,
wynikających z terapii onkologicznej i jej skutków ubocznych;
■ pomoc psychologiczną dla chorych we wszystkich fazach choroby;
■ metody psychoterapeutyczne stosowane w pracy z chorymi i ich rodzinami;
■ pomoc rodzinom chorych, zwłaszcza osobom osieroconym;
■ łagodzenie stresu towarzyszącego pracownikom medycznym i zapobieganie
zespołowi wypalenia;
■ problemy etyczno-prawne w psychoonkologii.

Publikacja będzie pomocna lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, onkolo¬gom, pielęgniarkom, psychologom, pracownikom hospicjów oraz studentom uczelni medycznych i wydziałów psychologicznych innych uczelni.

Więcej informacji i możliwość zakupu książki na stronie Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.


Autorka: Prof. Krystyna de Walden-Gauszko – wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Zainicjowała utworzenie w 2005 roku Krajowej Szkoły Psychoonkologii.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO) zostało utworzone w 1992 roku.
Podstawowymi celami statutowymi organizacji są:

 • Prowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych;
 • Powadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej.
 • Działanie na rzecz wszechstronnego zaspokajania potrzeb przewlekle chorych pacjentów na płaszczyźnie cproblemów somatycznych, psychicznych, duchowych i społecznych;

Towarzystwo zrzesza około 100 członków, którzy w swojej aktywności zawodowej stykają się z ludźmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Poza lekarzami różnych specjalności (psychiatrzy, onkolodzy, ginekolodzy, chirurdzy, interniści, lekarze pierwszego kontaktu itd.) i pielęgniarkami towarzystwo współtworzone jest przez psychologów, pedagogów, socjologów, duchownych i woluntariuszy organizacji pozarządowych. Osoby te rozumiejąc, że prawidłowe leczenie to nie tylko przedłużanie życia, ale również dbanie o jego jakość starają się dbać o wypracowanie, popularyzację i wdrażanie zintegrowanego modelu opieki.

Walne zebranie członków Towarzystwa obiera siedmioosobowy Zarząd czuwający nad przestrzeganiem statutowych celów.

Organem prasowym jest czasoposopismo naukowe Psychoonkologia ukazująca się od 1998 roku. Pomaga ono propagować w środowisku ideę humanizacji medycyny i opieki nad pacjentem onkologicznym.

Składka roczna wynosi 50 PLN!) prosimy ją wpłacać na konto PTPO:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2
80-211 Gdańsk
POLSKA
NIP 957-079-35-39
Regon 190305060
Konto bankowe: BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2017

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2017, NR 1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Przetwarzanie emocjonalne a negatywne i pozytywne skutki traumy u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka
Nina Ogińska-Bulik, Izabela Socha
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 1-8

Zasoby osobiste a wzrost po traumie u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka
Nina Ogińska-Bulik
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 9-16

Poziom depresji i postrzeganego wsparcia społecznego u rodziców dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej
Anna Burkiewicz, Marzena Samardakiewicz, Tomasz Karczmarczyk
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 17-21

Twardość psychiczna i wsparcie społeczne a wzrost pourazowy u chorych z nowotworem – doniesienie wstępne
Mariusz Cieślak, Karolina Jakitowicz, Joanna Kozaka, Mariola Bidzan, Anna Kiżewska
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 22-28

Optymizm i umiejscowienie kontroli zdrowia u chorych z nowotworem głowy i szyi a przystosowanie psychiczne do choroby
Irena Milaniak, Ewa Wilczek-Rużyczka
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 29-35

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2017, NR2

Spis treści:

Artykuł oryginalny
Korelaty akceptacji choroby w grupie pacjentów onkologicznych
Marta Ruszkiewicz, Katarzyna Kreft
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 37-44

Artykuł oryginalny
Osobowość a ruminowanie o doświadczonej chorobie nowotworowej
Nina Ogińska-Bulik
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 45-51

Artykuł oryginalny
Depresyjność u osób z chorobą nowotworową
Olga Dąbska, Ewa Humeniuk, Aleksandra Krupa
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 52-57

Artykuł przeglądowy
Wpływ stresu na układ odpornościowy w przebiegu choroby nowotworowej z perspektywy biomedycznej
Agnieszka Rolińska, Jacek Furmaga, Wojciech Czyżewski
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 58–65

Artykuł przeglądowy
Grupa wsparcia dla osób w żałobie jako forma profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom osieroconym
Magdalena Mikulska
Psychoonkologia 2017, 21 (2): 66-73

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2017, NR 3

Spis treści:

Artykuł oryginalny
Doświadczenie choroby nowotworowej w relacjach kobiet po mastektomii
Lidia A. Wiśniewska, Magdalena Karolska
Psychoonkologia 2017, 21 (3):75–85

Artykuł oryginalny
Kontrola życia a uczucia i jakość życia pacjentów z nawrotem choroby nowotworowej
Agnieszka Pietrzyk, Sebastian Lizińczyk
Psychoonkologia 2017; 21 (3): 86–99

Artykuł oryginalny
Zasoby osobiste – prężność i nadzieja – a elastyczność w radzeniu sobie: moderująca rola poczucia stresu
Małgorzata A. Basińska, Michalina Sołtys, Sara Peplińska, Bożena Kawiecka-Dziembowska, Joanna Kwiatkowska, Agata Borzyszkowska
Psychoonkologia 2017, 21 (3): 100–112

Artykuł przeglądowy
Ocaleni. Kategoria ocalonego i jej wybrane formy
Jan Jankowski, Anna Awtuch, Beata Rusiecka
Psychoonkologia 2017, 21 (3): 113–134

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2017, NR 4

Artykuł przeglądowy

Zdrowa nadzieja rodzica w sytuacji choroby nowotworowej dziecka – rola nieprzywiązywania do rezultatu

Mariusz Wirga, Hanna Stępniewska-Gębik
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 135–141
Artykuł przeglądowy

Dialog w „trójkącie porozumienia”: relacja lekarz – dziecko – rodzice w sytuacji choroby przewlekłej. Aspekty praktyczne

Beata Antoszewska, Zbigniew Bohdan
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 142–148
Artykuł przeglądowy

Po co prowadzić terapeutyczną edukację pacjenta, a szczególnie dziecka z chorobą nowotworową?

Katarzyna E. Potyrała, André Giordan
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 149–156
Artykuł przeglądowy

Czy lekarz jest potrzebny w procesie zdrowienia dziecka wyleczonego z choroby nowotworowej?

Kinga Kwiecińska, Wojciech Strojny, Danuta Pietrys, Walentyna Balwierz, Szymon Skoczeń
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 157–160
Raport

Sprawozdanie z I Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej i jego rodziny w procesie zdrowienia

Hanna Stępniewska-Gębik, Sławomir Trusz
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 161–164
Raport

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny

Rafał Ziemiński, Monika Kozłowiec, Marzena Elżbieta Samardakiewicz
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 165–166

Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie.

NOWE WYZWANIA PSYCHOONKOLOGII W MEDYCYNIE.

W dniu 30 września 2016 roku w Gdańsku obradowali psychoonkolodzy podczas konferencji pt. „Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie”. Zjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed i Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Prelegenci zaprezentowali najnowsze modele i standardy opieki psychospołecznej nad pacjentami z zaawansowaną chorobą oraz ich rodzinami, a także wyniki badań naukowych dotyczących dobrostanu psychicznego pacjentów chorych na nowotwory. Program obejmował również wykłady dotyczące opieki zorientowanej na pacjenta, planowania opieki u kresu życia, a także prezentację projektu wprowadzenia do polskiego prawa instytucji pełnomocnika medycznego. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących profesjonalizmu w psychoonkologii oraz stresu potraumatycznego, a także przekonali się o tym, w jaki sposób poczucie humoru może pomóc w przezwyciężaniu stresu.

Podczas konferencji obradowało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, które wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego została dr hab. Marzena Samardakiewicz.

Program Konferencji

Czytaj dalej

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2016,

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2016, NR 1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi
Nina Ogińska-Bulik
Psychoonkologia 2016; 20 (1): 1–8

Wskaźniki stresu potraumatycznego u rodziców dzieci kończących leczenie onkologiczne – rola oceny opieki medycznej, wsparcia społecznego oraz prężności osobowej
Bogna Monika Kędzierska, Paula Rol, Justyna Wiktorowicz
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 9–16

Decyzja o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii – motywy, obawy, percepcja efektów
Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 17–26

Radzenie sobie z chorobą nowotworową przez młodych dorosłych a znaczenie wsparcia od zespołu pielęgniarskiego
Grażyna Cepuch, Sylwia Bereś
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 27–36

Poczucie koherencji i więź z Bogiem osób chorych onkologicznie a ich jakość życia
Karolina Szatkowska, Ewelina Dreger, Małgorzata Anna Basińska
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 37–46

Opis przypadku

Strategie radzenia sobie u matki zmagającej się z białaczką – analiza przypadku w perspektywie trzyletniej
Iwona Kinga Czechowicz-Drewniak, Bernadetta Janusz, Barbara Bętkowska-Korpała
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 47–56

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2016, NR 2

Spis treści:

Artykuł przeglądowy

Rak płuca – epidemiologia, obraz kliniczny oraz społeczne następstwa choroby
Aleksandra Modlińska, Anna Kowalczyk
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 57-65

Korelaty przystosowania psychicznego do choroby jako wyznacznika jakości życia u pacjentów z nowotworami płuc
Agnieszka Marzena Krawczyk
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 66-74

Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Brief Fatigue Inventory wśród chorych z rozpoznaniem nowotworu płuca
Jolanta Życińska, Maciej Januszek, Magdalena Kudłacik, Adam Pawlak
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 75-83

Ocena wiedzy w zakresie chorób nowotworowych oraz wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród chorych na zaawansowanego, przerzutowego raka płuca w trakcie chemioterapii
Krzysztof Adamowicz
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 84-89

Artykuł przeglądowy

Jakość życia chorych na raka płuca
Marta Pękała, Joanna Kozaka
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 90-97

Jakość życia i zespoły bólowe u chorych na nowotwory płuc
Wojciech Leppert
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 98-104

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2016, NR 3

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Pacjent onkologiczny w roli dawcy wsparcia
Karolina Jakitowicz, Mariola Bidzan
Psychoonkologia 2016; 20 (3): 105-111

Optymizm jako moderator zmęczenia i jakości życia pacjentek z nowotworem piersi i narządu płciowego w trakcie oraz po leczeniu przeciwnowotworowym
Agnieszka Pietrzyk, Magdalena Franc, Sebastian Lizińczyk
Psychoonkologia 2016; 20 (3): 112-122

Pierwsze objawy chorób nowotworowych a zachowania pacjentów. Jak długo pacjenci zwlekają z wizytą u lekarza i gdzie szukają informacji medycznej
Anna Kieszkowska-Grudny, Katarzyna Zając, Agata Winiarska, Daria Welsyng, Wojciech Strzelczyk, Filip Sokołowski, Marta Ponieważ, Dawid Plutowski, Katarzyna Bielesz, Monika Rucińska
 Psychoonkologia 2016; 20 (3): 123-132

Artykuł przeglądowy

Rozmowy o lęku przed śmiercią, zdrowiu psychicznym i seksualnym z pacjentem onkologicznym. Tabu z perspektywy psychoonkologii. Marzena Justyna Gmiterek. Psychoonkologia 2016; 20 (3): 133-141

Terapia poznawczo-behawioralna bólu w przebiegu choroby nowotworowej – podejście spersonalizowane
Renata Machowska, Bożena Marciniak. Psychoonkologia 2016; 20 (3): 142-153

Wspomnienie

Maxie C. Maultsby Jr. 1932–2016. Mariusz Wirga. Psychoonkologia 2016; 20 (3): 154-157

Recenzja książki

Recenzja książki Marisy Cordelli i Aldo Poianiego Behavioural Oncology. Psychological, Communicative, and Social Dimensions.
Springer, New York 2014
Jarosław Ocalewski
Psychoonkologia 2016; 20 (3): 158-159 

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2016, NR 4

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Ruminacje a osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobami nowotworowymi
Nina Ogińska-Bulik
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 161–168

Zasoby osobiste a wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży leczonej onkologicznie
Izabela A. Grzankowska, Zyta Ślesińska-Sowińska
Psychoonkologia 2016, 20 (4): 169-182


Wsparcie oczekiwane i otrzymywane od personelu medycznego w percepcji rodziców hospitalizowanych dzieci
Anna Mazur, Anna Aftyka, Angelika Sipta, Ewa Skrobowska, Ewa Humeniuk
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 183-190

Znajomość tematu chorób nowotworowych i postawy związane z tym zagadnieniem wśród młodzieży i młodych dorosłych w przedziale wiekowym 15–30 lat
Anna Smelik-Markiewicz, Anna Bazan, Michał Krawczyk, Agnieszka Boratyn-Nowicka
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 191-196

Artykuł przeglądowy

Medykalizacja śmierci a prawa i godność dziecka u kresu życia
Agnieszka Kruszecka-Krówka, Grażyna Cepuch
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 197-202

Raport

Coroczne Ogólnopolskie Konferencje Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów (PPGP) przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych zorganizowane w roku 2016
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2016, 20 (4): 203-204

Raport

„Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny”. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Rafał Ziemiński, Monika Kozłowiec, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 205-206

NOWY ZARZĄD GŁÓWNY PTPO NA LATA 2016-2019

NOWY ZARZĄD GŁÓWNY PTPO NA LATA 2016-2019

Prezes PTPO:
dr hab. Marzena Samardakiewicz

Zastępca Prezesa PTPO:
prof. Krystyna de Walden Gałuszko

Sekretarz PTPO:
dr hab. Wojciech Leppert

Skarbnik PTPO:
dr Justyna Janiszewska

Członkowie Zarządu PTPO.
mgr Iwona Nawara
dr Maria Rogiewicz
dr o. Filip Buczyński

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PTPO:

1. Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak
2. Bogusław Stelcer (Przewodniczący)
3. Joanna Zapała

Nowy Prezes PTPO: dr hab. Marzena Samardakiewicz

12 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna 18-19 września 2015 r.

17 Wrzesień 2015 (czwartek)


SESJE WARSZTATOWE – BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI!

SESJE WARSZTATOWE

Sala 1
Warsztat 1.
16.00-17.30  CELE I ZADANIA SUPERWIZJI W PSYCHOONKOLOGII. Marcin Jabłoński
Warsztat 8.
18.00-19.30  SUPERWIZJA GRUPOWA DLA PSYCHOONKOLOGÓW. Joanna Kozaka, Marta Porębiak

Sala 2
Warsztat 3.
16.00-17.30  PIĘĆ ŻYCZEŃ OSOBY UMIERAJĄCEJ. Mariusz Wirga
Warsztat 4.
18.00-19.30  GRUPOWA CBT „PROBLEMY EGZYSTENCJALNE, ŚMIERCI I UMIERANIA”. Mariusz Wirga

Sala 3
Warsztat 5.
16.00-17.30  NIEKOCHANE EMOCJE PERSONELU ZAANGAŻOWANEGO W OPIEKĘ NAD CHORYM.  Bożena Winch
Warsztat 6.
18.00-19.30  NIEKOCHANE EMOCJE PACJENTÓW I ICH OPIEKUNÓW. Maria Rogiewicz

Sala 4
Warsztat 7.
16.00-17.30  PSYCHOTERAPIA W ZAAWANSOWANYM RAKU W OPARCIU O TEORIĘ POCZUCIA SENSU
ŻYCIA VIKTORA FRANKLA. Justyna Pronobis-Szczylik
Warsztat 2.
18.00-19.30 CZY TWORZENIE PIĘKNA LECZY? CZYLI ODKRYWANIE WŁASNEJ KREATYWNOŚCI, ZASOBÓW I MOTYWACJI DO ZDROWIENIA PODCZAS WARSZTATÓW ART-TERAPII. Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, Zofia Lenarcik


18 Wrzesień 2015 (piątek )

09.00-09.30  Ceremonia otwarcia.
                     Wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji Księdza Jana Kaczkowskiego


SESJA PLENARNA 1.

09.30-11.30  PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY POWROTU DO ZDROWIA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ KRWI LECZONYCH NOWOCZESNĄ METODĄ TRANSPLANTACJI SZPIKU. Helena Wrona-Polańska

LIFE BEYOND CANCER. Francesca Romito

ROLA ZASOBÓW OSOBISTYCH W ROZWOJU PO TRAUMIE U OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Nina Ogińska-Bulik

PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE OSÓB PO CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PRZEBYTEJ W DZIECIŃSTWIE. Marzena Samardakiewicz

11.30-11.45  Przerwa kawowa


SESJA PLENARNA 2.

11.45-13.20   ROLA PSYCHOONKOLOGII W PLANIE STRATEGII WALKI Z RAKIEM.

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko, prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko

CANCER PLAN – ROLA PSYCHOONKOLOGII. Jacek Jassem Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, współtwórca Cancer-Planu

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHOONKOLOGII W PLANACH I ZAŁOŻENIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W PSYCHOONKOLOGII ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. Jacek Pilarczyk, Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

MIEJSCE PSYCHOONKOLOGII W OPIECE SZPITALNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Dorota Gołąb, Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Jolanta Frycz-Martyńska, zespół psychologów szpitalnych

13.20-13.30    Dyskusja

13.30-14.30    Przerwa obiadowa


SESJA POSTEROWA

14.00-14.30  Prezentacja zgłoszonych plakatów

1.  RAZEM CIERPIMY, RAZEM ISTNIEJEMY – WSPÓŁODCZUWANIE I WSPÓŁTWORZENIE W ONKOLOGII I OPIECE PALIATYWNEJ. Beata Guzek

2.  ŻYCIE SEKSUALNE KOBIET Z ROZPOZNANIEM NOWOTWORÓW NARZĄDÓW PŁCIOWYCH PO PRZEPROWADZONYM ZABIEGU OPERACYJNYM. Monika Smólska, Piotr Klimczak

3.  PSYCHOONKOLOGIA Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ: ROLA OPTYMIZMU W POZIOMIE PRZYSTOSOWANIA DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Maria Ligocka, Agata Milik, Anna Kołodziejska, Małgorzata Maria Kulik

4  UOGÓLNIONE POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI JAKO ZASÓB POMAGAJĄCY W PRZYSTOSOWANIU DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Agata Milik, Maria Ligocka, Małgorzata Maria Kulik, Anna Kołodziejska

5. KSZTAŁTOWANIE PERSPEKTYWY TEMPORALNEJ MĘŻCZYZN JAKO ASPEKT POZIOMU PRZYSTOSOWANIA DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Anna Kołodziejska,
Agata Milik, Małgorzata Maria Kulik, Maria Ligocka

6. OCENA WALORÓW PSYCHOMETRYCZNYCH POLSKIEJ ADAPTACJI KWESTIONARIUSZA DO OKREŚLANIA ZNUŻENIA (BRIEF FATIGUE INVENTORY, BFI) WŚRÓD CHORYCH NA RAKA PŁUCA. Jolanta Życińska, Magdalena Kudłacik, Maciej Januszek, Adam Pawlak

7. CZY MOŻNA USPRAWNIĆ CHEMOBRAIN? – WYBRANE PROPOZYCJE TERAPEUTYCZNE. Magdalena Bury

8. KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.
Karolina Faber, Natalia Jach-Salamon

9. SYTUACJA RODZICÓW W OBLICZU CHOROBY ONKOLOGICZNEJ ICH DZIECKA, POZIOM LĘKU ORAZ PREFEROWANY STYL RADZENIA SOBIE ZE STRESEM. Natalia Ziółkowska,
Kamilla Bargiel-Matusiewicz

10. ŻYCIE SEKSUALNE A JAKOŚĆ ŻYCIA U PACJENTÓW ORAZ ICH PARTNERÓW W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM – PRZEGLĄD BADAŃ. Katarzyna Woźniak,
Blandyna Gałła-Kurmin, Joanna Wróbel, Dariusz Iżycki

11. MODEL PRACY PSYCHOLOGICZNEJ Z PACJENTEM NA ODDZIALE CHEMIOTERAPII.
Marta Zagozda, Dorota Gołąb, Katarzyna Cieślak

12. PERSPEKTYWY LOGOTERAPII W ODNIESIENIU DO OZDROWIEŃCÓW ONKOLOGICZNYCH (CANCER SURVIVORS). Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda

13. RUCH TO ZDROWIE? KILKA SŁÓW O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OZDROWIEŃCÓW ONKOLOGICZNYCH. Dorota Horyńska-Kęstowicz, Katarzyna Cieślak

14. MIEJSCE STORYTELLINGU W PSYCHOONKOLOGII. AUTORSKI MODEL ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH NAKIEROWANYCH NA WALKĘ Z RAKIEM I OSWAJANIE TABU.
Marzena Gmiterek

15.  WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH: „ONKOLOGICZNIE CHORE DZIECKO W SZKOLE” – EWALUACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU.
Marta Rusek, Agnieszka Laus, Anna Długołęcka

16. POSTRZEGANA KONTROLA BÓLU A DYSTRES EMOCJONALY I POCZUCIE ZADOWOLENIA Z ŻYCIA U PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI. Natalia Spolak, Dorota Grabowska,
Aleksandra Stańska, Henryk Olszewski

17. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW CHORYCH NA CHOROBĘ NOWOTWOROWĄ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY ZALEŻNOŚCI JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE SEKSUALNEJ, PRZYSTOSOWANIA PSYCHICZNEGO DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ ORAZ LĘKU I DEPRESJI. Mariola Kosowicz, Marta Kulpa, Danuta Longić, Dorota Kazalska, Małgorzata Grzejszczak

18. WZROST POTRAUMATYCZNY A JAKOŚĆ ŻYCIA U OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.
Joanna Kozaka, Agnieszka Just

19. PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM  PŁUCA. Marta Pękała, Joanna Kozaka

20. STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM KOBIET ZE ZDIAGNOZOWANYM NOWOTWOREM PIERSI. Iwona Gisterek, Marek Graczyk, Justyna Kaźmierczak 


SESJA RÓWNOLEGŁA 1.  Sala A. 

14.30 -16.00  DLACZEGO LECZENIE BÓLU NOWOTWOROWEGO BYWA NIEEFEKTYWNE 

Sesji przewodniczą: dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Tomasz Dzierżanowski

14.30-14.50  BŁĘDY W LECZENIU BÓLU. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

14.50-15.10  KIEDY LEKI ALTERNATYWNE STAJĄ SIĘ LEKAMI Z WYBORU. Tomasz Dzierżanowski

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

15.10-15.20  OPIOIDOFOBIA WŚRÓD LEKARZY I CHORYCH Z DIAGNOZĄ ONKOLOGICZNĄ. Paulina Zielińska, Jakub Prażak

15.20-15.30  STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z BÓLEM U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH PRZYCZYNOWO I OBJAWOWO. Agnieszka Krawczyk

15.30-15.40  ZALEŻNOŚĆ ZABURZEŃ POZNAWCZYCH I POZIOMU CYTOKIN PROZAPALNYCH U PACJENTÓW PODDAWANYCH CHEMIOTERAPII – PROJEKT BADAŃ. Magdalena Bury

15.40-15.50  FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ. Aleksandra Stańska

15.50-16.00  Dyskusja

 

SESJA RÓWNOLEGŁA 2.  Sala B. 

14.30 -16.00  SESJA ORGANIZOWANA PRZEZ POLSKĄ KOALICJĘ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Sesji przewodniczą: Beata Ambroziewicz, dr Justyna Janiszewska

14:30- 14.35 POWITANIE UCZESTNIKÓW W IMIENIU PKPO

14:35 – 14:50 WIELODYSCYPLINARNE OŚRODKI LECZENIA NOWOTWORÓW – KORZYŚCI DLA PACJENTÓW
– NA PRZYKŁADZIE BREAST CANCER UNITS. Krystyna Wechmann, Wiceprezes PKPO

14:50 – 15:10 PACJENCI OCENIAJĄ PAKIET ONKOLOGICZNY – PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU I BADANIA ANKIETOWEGO. Beata Ambroziewicz, Dyrektor PKPO

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

15.10-15.20  WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ. RODZAJE, KIERUNKI, ZASTOSOWANIE. Joanna Zapała

15.20-15.30  PERCEPCJA EMPATII PARTNERA JAKO MEDIATOR W ZWIĄZKU MIĘDZY POCZUCIEM WŁASNEJ ATRAKCYJNOŚCI A DEPRESYJNOŚCIĄ U KOBIET PO MASTEKTOMII DOKONUJĄCYCH I NIEDOKONUJĄCYCH REKONSTRUKCJI PIERSI. Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista

15.30-15.40  NASTĘPSTWA PROCESU REZYLIENCJI U KOBIET Z RAKIEM PIERSI DLA WSPIERAJĄCYCH ICH MĘŻÓW. Edyta Zierkiewicz, Emilia Mazurek

15.40-15.50  OPTYMIZM JAKO MODERATOR ZMĘCZENIA I JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTEK Z NOWOTWOREM NARZĄDU PŁCIOWEGO W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.
Agnieszka Pietrzyk, Magdalena Franc, Sebastian Lizińczyk

15.50-16.00  Dyskusja

16.00-16.15  Przerwa kawowa


SESJA RÓWNOLEGŁA 3. SALA A. 

16.15-18.30  AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. 

Sesji przewodniczą;  dr Jadwiga Pyszkowska, dr hab. Wojciech Leppert

16.15-16.35  CHOROBA KLĘSKĄ CZY ZADANIEM? Jadwiga Pyszkowska

16.35-16.55  PROBLEMY JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z CHOROBA NOWOTWOROWĄ. Wojciech Leppert

16.55- 17.15  OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE PRZESŁANKI OCENY JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Mikołaj Majkowicz

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

17.15-17.25  MIERZ SIŁY NA ZAMIARY. Zygfryd Juczyński

17.25-17.35  POTRAUMATYCZNY ROZWÓJ U PACJENTEK LECZONYCH OPERACYJNIE Z POWODU NOWOTWORU PIERSI. Magdalena Smoczyńska

17.35-17.45  TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA A DYNAMIKA PERCEPCJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO U KOBIET Z RAKIEM PIERSI. Ewa Wojtyna

17.45-17.55  SAMOOCENA A JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII ORAZ PO MASTEKTOMII Z REKONSTRUKCJĄ PIERSI. Agnieszka Pruszyńska, Jolanta Życińska

17.55-18.05  SEKSUALNOŚĆ KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI. Sebastian Artur Zdończyk

18.05-18.30  Dyskusja

 

SESJA RÓWNOLEGŁA 4. Sala B. 

16.15-18.30  SESJA ORGANIZOWANA WSPÓLNIE Z POLSKĄ KOALICJĄ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Sesji przewodniczą: dr Joanna Zapała, dr Monika Rucińska,

16:15 – 16:55 PROBLEM BÓLU U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. JAK GO ROZPOZNAĆ I KOMUNIKOWAĆ LEKARZOWI. Małgorzata Roitt

16:55 – 17:15 AKADEMIA WALKI Z RAKIEM – 10 LAT DOŚWIADCZEŃ. Joanna Zapała,
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Stowarzyszenie Psyche Soma Polis

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

17.15-17.25  RUMINACJE A OSOBOWY WZROST U NASTOLATKÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik

17.25-17.35  JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY KOŃCZĄCEJ LECZENIE NOWOTWOROWE – ZNACZENIE CZYNNIKÓW RODZINNYCH, OSOBOWYCH I MEDYCZNYCH. Bogna Kędzierska, Justyna Wiktorowicz, Paula Rol

17.35-17.45  KIEDY NOWOTWÓR TOWARZYSZY ZABURZENIOM PSYCHICZNYM. JAK ZADBAĆ O OSOBY SZCZEGÓLNIE BEZRADNE? Dorota Gołąb, Maria Kuśnierkiewicz, Marta Zagozda,
Monika Smólska, Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

17.45-17.55  STAN OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOONKOLOGICZNEJ W PLACÓWKACH ONKOLOGICZNYCH ORAZ W JEDNOSTKACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ W POLSCE.
Krystyna de Walden-Gałuszko, Piotr Mróz, Leszek Pawłowski, Paweł Zielazny

17.55-18.05  CZY TREŚĆ ULOTKI PRODUKTU LECZNICZEGO MOŻE BUDZIĆ WĄTPLIWOŚCI? ANALIZA PORÓWNAWCZA INFORMACJI ZAWARTYCH W ULOTKACH LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH FLUOKSETYNĘ I ZOLPIDEM. Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski

18.05-18.20  JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO RADIOTERAPII Z POWODU RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO. Monika Rucińska

18.05-18.30  Dyskusja

19.30  Uroczysta kolacja – Sala Superior


 

19 Wrzesień 2015 (sobota)

SESJA PLENARNA 3.

09.30-11.00  ZACHOWANIA PROZDROWOTNE – JAK TO ZROBIĆ?
Sesji przewodniczą: dr Agnieszka Dyzmann-Sroka, dr Mariusz Wirga

09.30-10.00  ZMIANY STYLU ŻYCIA WPŁYWAJĄCE NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY. Mariusz Wirga

10.00-10.30  ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM.
Agnieszka Dyzmann-Sroka

10.30-11.00  POSTAWY PACJENTÓW WOBEC CHOROBY A ICH GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA PROPONOWANYCH PRZEZ PSYCHOONKOLOGA FORM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ. Jolanta Masian

11.00-11.15  Przerwa kawowa


PANEL DYSKUSYJNY

11.15-12.45  PANEL DYSKUSYJNY: SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII W RÓŻNYCH KRAJACH

11.15-11.35  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII W USA. Mariusz Wirga

11.35-11.55  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII WE WŁOSZECH. Francesca Romito

11.55-12.15  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII NA LITWIE. Janina Buterleviciute

12.15-12.35  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII NA UKRAINIE. Yaroslav Chulovskyi

12.45-13.00    Przerwa kawowa


SESJA RÓWNOLEGŁA 5.  Sala A. 

13.00 -14.30  PRAKTYCZNE PROPOZYCJE DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

13.00-13.20  DOŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI INFOLINII W GDAŃSKU. Dorota Grabowska

13.20-14.30  ​ PRAKTYCZNE ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI (MINDFULLNESS) WPŁYWAJĄCE I POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH – ZESTAW TRZECH ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH.
Anna Borzeszkowska, Dorota Grabowska, Izabela Malicki

SESJA RÓWNOLEGŁA 6.  Sala B.

13.00 -14.30  RÓŻNE PROBLEMY AKTYWNOŚCI PSYCHOONKOLOGICZNEJ 

Sesji przewodniczą; dr Tomasz Buss, dr Leszek Pawłowski

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW

13.00-13.10  ODKRYWANIE WIELKIEJ NIEWIADOMEJ – ŚMIERĆ W ZABAWIE TERAPEUTYCZNEJ Z UŻYCIEM SCENOTESTU. Marta Rusek

13.10-13.20  LEKCJE Z TOWARZYSZENIA UMIERAJĄCYM. Anna Wyszadko

13.20-13.30  W DRODZE DO ODKRYWANIA PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI – TERAPIA SIMONTONOWSKA I MINDFULNESS W PRACY Z CHORYMI NA RAKA. Monika Anna Popowicz

13.30-13.40  AUTONARRACJE PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH A ICH POCZUCIE DOBROSTANU. BADANIA WŁASNE PRZEPROWADZONE W ŚWIETOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII.
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

13.40-13.50  STANDARDY PRAWNE KOMUNIKACJI Z PACJENTEM I JEGO OSOBAMI BLISKIMI ORAZ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM. Leszek Pawłowski

13.50-14.00  RADZENIE SOBIE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ – ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNYCH KWESTIONARIUSZA SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Karolina Stenka, Paweł Izdebski

14.10-14.10  Dyskusja

14.20-14.40  Omówienie sesji posterowej – nagrody i wyróżnienia.


14.40-15.00  Zakończenie

PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK PSYCHOONKOLOGII DZIECI I NASTOLATKÓW

red. Maria Rogiewicz, rok wydania: 2015 r.,
Wydawca: Medycyna Praktyczna 

Diagnoza onkologiczna jest momentem kryzysu dla osoby chorej i jej bliskich. U chorego pojawia się wiele nowych emocji i zachowań, które początkowo mogą być trudne do zrozumienia i zaakceptowania przez bliskie mu osoby i zespół diagnostyczno-leczący. Niekiedy sam chory nie jest w stanie zrozumieć tego, „co się z nim dzieje”. Chory i jego bliscy potrzebują wówczas pomocy i wsparcia, którego oczekują od towarzyszących im w chorobie i leczeniu pielęgniarek, lekarzy, psychologów i psychoonkologów.

To umiejętne, profesjonalne i empatyczne wsparcie jest szczególnie potrzebne w chorobie dziecka. Potrzebne jest zarówno samemu dziecku, jak i rodzicom oraz rodzeństwu.

Moim zamiarem było stworzenie książki traktującej o konkretnej pracy z pacjentem, począwszy od diagnozy, poprzez wszystkie etapy leczenia, remisję, do wyzdrowienia i dojście do etapu, kiedy choroba i leczenie stają się trudną przeszłością, lub – jeśli się nie powiedzie – do momentu zakończenia radykalnego leczenia przeciwnowotworowego i rozpoczęcia leczenia paliatywnego, kiedy mówimy o zbliżaniu się do kresu życia. Zależało mi, aby ta książka była pomocna lekarzom, pielęgniarkom, rodzinie, opiekunom w towarzyszeniu choremu dziecku na wszystkich etapach walki z chorobą.

Starałam się, aby uwzględniono różnice w rozwoju myślenia pacjenta, tworzenia się pojęć od konkretnych do abstrakcyjnych, a formę pomocy dzieciom i nastolatkom opracowano w zależności od przedziału wiekowego. Taki podział jest konieczny, aby pomoc była dostosowana do możliwości rozumienia słów, pojęć i sytuacji przez dziecko, a w efekcie – używania właściwych sformułowań przez osobę pomagającą i budowania relacji dostosowanych do etapu rozwoju dziecka.

„Praktycznym podręczniku psychoonkologii dzieci i nastolatków” staraliśmy się pokazać, jak ważne jest traktowanie chorego dziecka i jego rodziny oraz opiekunów jako nierozdzielnego systemu, który wymaga pomocy. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono niezbędne informacje i praktyczne „podpowiedzi” pomocy psychologicznej/psychoonkologicznej.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność psychoonkologii, do przedstawienia poszczególnych zagadnień zaprosiłam teoretyków i praktyków z zakresu medycyny, psychologii i psychoonkologii. Prosiłam Autorów, aby nie koncentrowali się na konkretnych receptach, ale na propozycjach ukierunkowania myślenia, zadawania pytań w pracy z chorym i jego rodziną.

Strona wydawcy: Medycyna Praktyczna

PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK PSYCHOONKOLOGII DOROSŁYCH

red. Maria Rogiewicz, rok wydania: 2015 r.
Wydawca: Medycyna Praktyczna

W Polsce oficjalnie psychoonkologię wprowadzono do medycyny w 1992 roku, z chwilą powołania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – choć oczywiście już wcześniej wielu psychologów i lekarzy dostrzegało konieczność świadczenia pomocy psychologicznej chorym na raka i realnie – w zakresie swoich indywidualnych możliwości – ją świadczyło.

Początki psychoonkologii w Polsce po wspomnianym 1992 roku były jednak dość trudne. Psycholodzy w większości bali się tematu, nie byli bowiem przygotowani do zmierzenia się z problemem cierpienia, śmierci czy też z różnorodnością zachowań osób dotkniętych chorobą nowotworową. Z kolei lekarze w większości lekceważyli problem, zapewniając o docenianiu jego znaczenia jedynie werbalnie.

Stopniowo jednak, w miarę częstości powtarzania szkoleń, konferencji czy publikacji artykułów w czasopismach fachowych sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Ogromny wpływ wywarły także inicjatywy „oddolne”, podejmowane przez stowarzyszenia pacjentów, blogi internetowe prowadzone przez chorych, poruszanie tej tematyki w środkach masowego przekazu czy zapraszanie celebrytów do udziału w społecznych akcjach.

Od 2010 roku obserwuje się wielkie zmiany – problemy psychoonkologii włączono do Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, psychoonkolodzy są proszeni o głos w dyskusji nad reformą opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, zawód psychoonkologa wpisano na listę zawodów medycznych, podjęto starania o utrzymanie wysokiego poziomu przygotowania i doskonalenia profesjonalnego, organizując studia podyplomowe w dziedzinie psychoonkologii (są już prowadzone na 5 wyższych uczelniach) oraz tworząc system certyfikatów.
(…)
Ważne jest dostarczanie istotnych informacji na temat sposobów psychicznego reagowania na chorobę w zależności od wieku pacjenta, rodzaju nowotworu i sposobu leczenia.
Istotne wydaje się także przystosowanie chorego do trudnych sytuacji, wiedza dotycząca psychologicznych uwarunkowań przebiegu choroby czy też reakcji na somatyczne objawy.
Poszczególne rozdziały tego podręcznika mają spełniać właśnie to zadanie.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko.

Strona wydawcy: Medycyna Praktyczna

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2015,

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2015, NR  1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Nadzieja podstawowa pacjentów z nawrotem choroby nowotworowej oraz ich własna skuteczność kontroli bólu i radzenia sobie z nim
Agnieszka Pietrzyk, Sebastian Lizińczyk
Psychoonkologia 2015, 1: 1-11

Kontrola bólu u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych przyczynowo i objawowo
Agnieszka Krawczyk
Psychoonkologia 2015, 1: 12-18


Wpływ kształcenia z zakresu medycyny paliatywnej na sposób postrzegania opieki paliatywnej przez studentów kierunku lekarskiego
Leszek Pawłowski, Anna Wyszadko, Justyna Janiszewska, Tomasz Buss, Aleksandra Modlińska, Magdalena Osowicka, Agnieszka Stankiewicz, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Psychoonkologia 2015, 1: 19-26

Opis przypadku

Zastosowanie podciśnieniowej metody leczenia ran (NPWT) w hospicjum domowym
Adam Tomaszewski
Psychoonkologia 2015, 1: 27-33

Martwica kości żuchwy jako powikłanie leczenia bisfosfonianem
Janusz Furman, Edyta Sosnowska-Klocek
Psychoonkologia 2015, 1: 34-36

Artykuł poglądowy

Rola muzykoterapii w opiece paliatywnej
Małgorzata Monika Stańczyk
Psychoonkologia 2015, 1: 37-40

List do Redakcji

Współodczuwanie i współtworzenie w onkologii i opiece paliatywnej
Beata Guzek

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2015, NR  2

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Poszukiwanie wiedzy na temat własnej choroby oraz stosowanie alternatywnych metod terapii wśród pacjentów poddawanych radioterapii
Katarzyna Bielesz, Dawid Plutowski, Filip Sokołowski, Wojciech Strzelczyk, Anna Kieszkowska-Grudny, Monika Rucińska
Psychoonkologia 2015, 2: 43–48

Wpływ zmęczenia na jakość życia pacjentów z drobnokomórkowym nowotworem płuc w zależności od cyklu chemioterapii
Grażyna Dębska, Irena Milaniak, Joanna Moskal
Psychoonkologia 2015, 2: 49–55

Uważność i jej korelaty u pacjentów onkologicznych
Karolina Wesołowska, Paweł Izdebski, Bożena Kawiecka-Dziembowska
Psychoonkologia 2015, 2: 56–63

Rola duchowości i poczucia koherencji jako czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym wśród wolontariuszy opieki paliatywnej
Marta Ruszkiewicz, Ewa Eldridge
Psychoonkologia 2015, 2: 64–73

Osobowość typu D a satysfakcja z życia i radzenie sobie z chorobą nowotworową
Joanna Kozaka, Patrycja Kobus
Psychoonkologia 2015, 2: 74–79

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2015, NR  3

Spis treści:

Artykuł przeglądowy

Life beyond cancer: sexuality and fertility in cancer survivors
Francesca Romito
Psychoonkologia 2015, 3: 83–87

Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi
Nina Ogińska-Bulik
Psychoonkologia 2015, 3: 88-96

Czy można mówić o specyfice psychoterapii i superwizji psychoonkologicznej?
Marcin Jacek Jabłoński, Joanna Kozaka, Wojciech Rachel
Psychoonkologia 2015, 3: 97-103

Lekarz, pacjent i… dr Google
Agata Zdun-Ryżewska, Małgorzata Tartas, Mikołaj Majkowicz, Maciej Walkiewicz, Krzysztof Basiński
Psychoonkologia 2015, 3: 104-109

Artykuł oryginalny

„Europejski kodeks walki z rakiem” w aspekcie praktycznym
Agnieszka Dyzmann-Sroka, Agata Nowak
Psychoonkologia 2015, 3: 110-115

Ocena jakości życia kobiet po mastektomii
Anna Róża Rocławska
Psychoonkologia 2015, 3: 116-124

Krótkie doniesienie

Sprawozdanie i reminiscencje z 12. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej
Justyna Pronobis-Szczylik

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2015, NR 4

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Poziom kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej
Karolina Agata Faber, Natalia Jach-Salamon
Psychoonkologia 2015, 4:129–137

Moduł nowotworowy kwestionariusza PedsQL™ jako metoda oceny jakości życia dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego – adaptacja językowa i badania pilotażowe
Aneta Muczyń, Radosław Sterczyński, Marzena Samardakiewicz, Marzena Gwadera, Jan Maciej Zaucha
Psychoonkologia 2015, 4: 138–145

Artykuł przeglądowy

Nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń związanych z doustną terapią przeciwnowotworową – przyczyny, problemy i wyzwania
Rafał Ziemiński, Eleonora Mess, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2015, 4: 146–151

Wzrost osobowy u młodzieży zmagającej się z chorobą nowotworową – charakterystyka zjawiska
Mariusz Cieślak, Mariola Bidzan
Psychoonkologia 2015, 4: 152–160

Wypowiedzieć niewypowiedziane – użycie Scenotestu na oddziale onkologii dziecięcej na przykładzie pracy z 7-letnią pacjentką z nawrotem ostrej białaczki szpikowej
Marta Rusek
Psychoonkologia 2015, 4: 161–168

Rodzina z dzieckiem z chorobą rozrostową układu krwiotwórczego – perspektywa matki
Katarzyna Kichler, Martyna Hnatyszyn
Psychoonkologia 2015, 4: 169–174

Raport

„Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny”. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie
Rafał Ziemiński, Monika Kozłowiec, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2015, 4: 175

Coroczne Ogólnopolskie Konferencje Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów (PPGP) przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych zorganizowane w roku 2015
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2015, 4: 176–177

PODSUMOWANIE I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

PODSUMOWANIE I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

Dobiegła końca pierwsza edycja  studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej 2013/2014. Uroczystość zakończenia studiów zaszczyciła swoją obecnością Pani Wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, która wraz z Kierownikiem studiów prof. dr hab. n. med. Mikołajem Majkowiczem wręczyła dyplomy 40-stu absolwentom. Następnie zaproszeni goście i absolwenci wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego White  (Chocolate Trio w składzie: Marta Raźniaczyk, Marek Grącki i Krzysztof Basiński, który uświetnił to szczególne wydarzenie.

 Słuchacze studium podyplomowego to psychologowie (24 os.),  pedagodzy (5 os.), pielęgniarki (4 os.), elektroradiolodzy (3 os.) i specjaliści zdrowia publicznego (2 os.) oraz politolog (1 os.) i teolog (1 os.).  Najwięcej było osób do trzydziestego roku życia (15). Dużą grupę stanowiły też osoby od 31-40 r. życia (11). W przedziale wiekowym 41-50 było 9 osób, a powyżej 50 r. życia – 5.  Nieco ponad połowa z nich to mieszkańcy województwa pomorskiego – 21 osób, w tym 11 osób – Trójmiasta. Pozostałe – przyjechały z  województw ościennych:  zachodnio-pomorskiego (ze Szczecina i Świnoujścia), kujawsko-pomorskiego (m.in. z Inowrocławia i Bydgoszczy) i warmińsko-mazurskiego (m.in. z Bartoszyc i Olsztyna), ale także bardziej odległych: mazowieckiego (m.in. z Warszawy), lubuskiego (z Żar) i dolnośląskiego (z Wrocławia). Miejsce zamieszkania przedstawiono na załączonej mapie.
Osoby te albo aktualnie pracują z pacjentami onkologicznymi, albo dopiero do takiej pracy się przygotowują. Psychologom studia te dały możliwość nie tylko ugruntowania i poszerzenia wiedzy, ale też ubiegania się o certyfikat psychoonkologia i superwizora psychoonkologii nadawany przez PTPO. Dla osób o innych zawodach – stanowiły one kompendium wiedzy merytorycznej i praktycznej pomocnej w profesjonalnych kontaktach z pacjentami chorymi na nowotwory. Zwraca uwagę fakt, że nie-psycholodzy stanowili 40 % ogólnej liczby uczestników, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na wiadomości z tego zakresu także wśród osób bezpośrednio nie związanych z niesieniem pomocy psychologicznej osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom.
Program studiów obejmował treści, które zawarte są w podręczniku twórczyni psychoonkologii i współpracowników Jimmy Holland  (Holland J.C. i wsp. PSYCHO – ONKOLOGY second edition, Uniwersity Press, Oxford, 2010). Dotyczyły one szerokiego spektrum zagadnień kliniczno-medycznych, psychologicznych, społecznych i duchowych. Ponad 90% uczestników oceniło sposób ich prezentacji i  przydatność oraz zgodność z programem  jako dobry (ok. 20%) i bardzo dobry (ok.70%). Część słuchaczy zgłaszała potrzebę zwiększenia liczby zajęć praktycznych umożliwiających bezpośredni kontakt z pacjentem. Niestety, ten postulat z przyczyn formalnych i organizacyjnych jest dość trudny do zrealizowania.
Decyzja kandydatów  o wyborze podyplomowej psychoonkologii na GUM-edzie świadczy o dużym zainteresowaniu tego typu studiami zlokalizowanymi właśnie przy uczelni medycznej. Potwierdza to celowość i sens tego pierwszego w Polsce przedsięwzięcia. Gdańsk  to ośrodek skupiający wysokiej klasy kadrę naukową, dydaktyczną oraz praktyków związa nych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Gdańskim Uniwersytetem (Instytut Psychologii),  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, a także Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym. Dzięki nim właśnie możliwa była zarówno realizacja szerokiego i ambitnego programu jak i uzyskanie tak wysokiej jego oceny ze strony uczestników studiów.
Należy w tym miejscu szczególnie podziękować za możliwość odbywania ćwiczeń przez studentów psychoonkologii kierownikom placówek:  Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej – prof. dr hab. med. Januszowi Jaśkiewiczowi, Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii – prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Adamkiewicz-Drożyńskiej , WCO – Pani dyr. Ewie Solskiej oraz Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku – ks. J. Orłowskiemu. Podziękowania należą się też pracującym w tych placówkach osobom, które  wykazały duże zaangażowanie w dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem klinicznym oraz wszystkim wykładowcom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w tym spektakularnym projekcie a w szczególności niezwykle zasłużonej dla psychoonkologii Pani prof. Dr hab. med. Krystynie de Walden-Gałuszko – prezes PTPO, która jest autorką wielu artykułów naukowych i publikacji książkowych na tematy związane z psychoonkologią, a także prof. hab. n. med. Jackowi Jassemowi, prof. dr hab. Andrzejowi Basińskiemu, prof. Marioli Bidzan, prof. Gabrieli Chojnackiej – Szawłowskiej, doc. Zbigniewowi Bohdanowi,  dr hab. Bogusławowi Borysowi, dr hab. Aleksandrze Gaworskiej-Krzemińskiej, dr hab. Wojciechowi Leppertowi, ks. dr hab. Piotrowi Krakowiakowi, dr hab. Marzenie Samardakiewicz, dr hab. Wiolecie Radziwiłłowicz, dr Mikołajowi Jackowi Łuczakowi, dr Piotrowi Pankiewiczowi, dr Piotrowi Radziwiłłowiczowi,  dr Małgorzacie Tartas, mgr Sylwii Barsow, dr Justynie Janiszewskiej,  dr Ricie Hansdorfer-Korzon, dr Krzysztofowi Adamowiczowi, dr Krystynie Basińskiej, dr Waldemarowi Budzińskiemu, , mgr Pawłowi Górnemu, mgr Karolinie Jakitowicz, dr Joannie Kozace, dr Janinie Książek, mgr Karolinie Król, mgr Ewie Laus, mgr Agnieszce Paczkowskiej , mgr Iwonie Wasilewko, mgr Tomaszowi Zwolińskiemu a także mgr Elżbiecie Pakoca której ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy cieszyły się dużym uznaniem słuchaczek.

Należy mieć nadzieję, że rozpoczynająca się w roku akademickim 2014/2015 druga edycja studiów z psychoonkologii będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem i także jak obecna – spełni oczekiwania jej uczestników.

Autorzy notatki:
Mikołaj Majkowicz – Kierownik studiów podyplomowych z psychoonkologii
Iwona Wasilewko – doktorantka Zakładu Badań nad Jakością Życia i równocześnie słuchaczka studiów i wykładowczyni.

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Czynniki psychologiczne istotne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych
Karolina Jakitowicz, Agnieszka Piekarska
Psychoonkologia 2014, 1: 1–7
 

Związek stylu przywiązania z poziomem emocji negatywnych u osób chorych onkologicznie
Iwona Wasilewko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska
Psychoonkologia 2014, 1: 8–16
 

Ocena jakości życia u chorych na nowotwory – zalecenia dla personelu oddziałów onkologicznych i medycyny paliatywnej
Wojciech Leppert, Maria Forycka, Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Tomasz Buss
Psychoonkologia 2014, 1: 17–29 
 

Podsumowanie dwuletniej działalności Infolinii Onkologicznej na Pomorzu
Dorota Grabowska, Izabela Malicki, Małgorzata Chrzanowska, Krystyna de Walden-Gałuszko
Psychoonkologia 2014, 1: 30–34
 

Kontrola emocji a lęk, agresja i zaburzenia o charakterze depresyjnym u rodziców dzieci chorych onkologicznie
Grażyna Cepuch, Katarzyna Wojnar-Gruszka, Katarzyna Gdańska
Psychoonkologia 2014, 1: 35–41

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  2

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Lokalizacja kontroli bólu a strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u pacjentów leczonych z powodu raka płuc i raka jelita grubego
Małgorzata Anna Basińska, Anna Andruszkiewicz
Psychoonkologia 2014, 2: 43–50

Psychologiczne uwarunkowania jakości życia pacjentek poddanych radioterapii w odniesieniu do stopnia zaawansowania choroby i wieku
Katarzyna Guzińska, Joanna Dziedziul, Agata Rudnik
Psychoonkologia 2014, 2: 51–58


Poczucie koherencji i duchowość – czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym osoby, które zajmują się pomocą medyczną i psychospołeczną pacjentom z chorobami nowotworowymi. Doniesienie wstępne
Agnieszka Kulczycka-Dopiera
Psychoonkologia 2014, 2: 59–65

Artykuł poglądowy

Jakość życia chorych na raka jajnika
Joanna Kozaka
Psychoonkologia 2014, 2: 66–72

Opis przypadku

Dolegliwości ortopedyczne w przerzutowym raku płuca – opis przypadku. Specyfika podejścia
Marcin Nowak, Ilona Bidzan, Konrad Śniegowski, Paweł Cieśla
Psychoonkologia 2014, 2: 73–81
Streszczenie Treść artykułu

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  3

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości typu D u osób z chorobą nowotworową
Kinga Pinker, Mariola Bidzan
Psychoonkologia 2014; 3: 83–88

Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego
Julia Wyszomirska, Maksymilian Gajda, Jacek Janas, Mariusz Gomulski, Jerzy Wydmański
Psychoonkologia 2014; 3: 89–96

Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi z zabiegu rekonstrukcji piersi
Emilia Mazurek
Psychoonkologia 2014; 3: 97–105

Wybrane aspekty współpracy lekarzy i psychologów na podstawie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w hospicjach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych
Anna Wyszadko, Leszek Pawłowski, Justyna Janiszewska, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Psychoonkologia 2014; 3: 106–115

Przekonania studentów medycyny dotyczące leczenia choroby nowotworowej – doniesienie wstępne
Agata Zdun-Ryżewska, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Mikołaj Majkowicz, Iwona Wasilewko
Psychoonkologia 2014; 3: 116–122

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  4

Spis treści:

Artykuł wprowadzający

Komunikacja medyczna w onkologii dziecięcej. Przekazywanie informacji o rozpoznaniu choroby nowotworowej
Aldona Katarzyna Jankowska
Psychoonkologia 2014, 4: 123–127

Artykuł oryginalny

PedsQLTM Family Impact Module jako metoda badania wpływu choroby nowotworowej dziecka na rodzinę. Adaptacja językowa i badania pilotażowe
Aneta Muczyń, Radosław Sterczyński, Marzena Samardakiewicz, Jan Maciej Zaucha
Psychoonkologia 2014, 4: 128–135


Ocena centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath przez dzieci z nowotworowymi chorobami krwi i ich rodziców
Marta Pawełczak-Szastok, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Anna Borysławska, Monika Bąk-Sosnowska, Renata Tomaszewska, Izabela Tomaszek, Tomasz Szczepański, Danuta Sońta-Jakimczyk
Psychoonkologia 2014, 4: 136–143


Powikłania neurologiczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia a występowanie następstw neuropsychologicznych po jego zakończeniu
Karolina Faber, Marzena Samardakiewicz, Joanna Zawitkowska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Ewa Dudkiewicz, Jerzy R. Kowalczyk
Psychoonkologia 2014, 4: 144–152

Postawy rodzicielskie wobec dzieci z chorobą nowotworową i alergiczną a ból odczuwany przez dzieci
Eleonora Mess, Marta Kulpa, Bartosz Jerczak, Dominika Ceglecka, Maciej Ornat, Piotr Sielski, Iwona Pirogowicz
Psychoonkologia 2014, 4: 153–159

Artykuł poglądowy

Współcierpienie rodziców w cierpieniu ich dzieci – nieprofesjonalne krótkie rozważania
Grażyna Cepuch, Dorota Domańska
Psychoonkologia 2014, 4: 160–163

Sprawozdanie

Światowe doniesienia w dziedzinie psychoonkologii – sprawozdanie z kongresu IPOS w Lizbonie w 2014 r.
Marta I. Porębiak
Psychoonkologia 2014, 4: 164–165

XI Ogólnopolska Konferencja Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych, Warszawa, 13–14 listopada 2014 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2014; 4: 166–167

46. Kongres Światowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów (SIOP), Toronto, 22–25 października 2014 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2014; 4: 168

 

WYKŁAD DR MARIUSZA WIRGI

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYKŁADU DR MARIUSZA WIRGI
„PRAKTYCZNY, WSZECHSTRONNY I WEWNĘTRZNIE SPÓJNY PROGRAM INTERWENCJI PSYCHOONKOLOGICZNEJ – WSPÓŁCZESNA TERAPIA SIMONTONOWSKA”

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013,

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Przywiązanie a strategie przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej w grupie kobiet z rakiem piersi.
Beata Kozińska
Psychoonkologia 2013, 1: 1–9

Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych.
Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska
Psychoonkologia 2013, 1: 10–15

Poczucie koherencji a stan zdrowia rodziców zmagających się z chorobą onkologiczną dziecka.
Joanna Dymecka
Psychoonkologia 2013, 1: 16–22

Doświadczenie choroby nowotworowej jako źródło pozytywnych zmian osobowości.
Marta Chorzela
Psychoonkologia 2013, 1: 23–31
List do Redakcji

Infolinia Onkologiczna jako nowa forma pomocy pacjentom z województwa pomorskiego i ich rodzinom.
Dorota Grabowska, Małgorzata Chrzanowska, Izabela Malicki, Joanna Kozaka
Psychoonkologia 2013, 1: 32–33

Kalendarium wydarzeń 2013 r.

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  2

Spis treści:

Artykuł poglądowy

Rak piersi – rozwój wczesnej diagnostyki nieinwazyjnej w celu ograniczenia umieralności i złagodzenia konsekwencji psychologicznych choroby
Magdalena Jeznach, Philip Jordan, Alexandre Akoulitchev
Psychoonkologia 2013, 2: 35–49

Przystosowanie się do choroby u kobiet z nowotworem piersi przed mastektomią i po niej oraz przed zabiegiem oszczędzającym i po tym zabiegu
Agata Milik
Psychoonkologia 2013, 2: 50–55

Wybrane zasoby psychologiczne pacjentek chorych na raka jajnika a stopień nasilenia skutków ubocznych chemioterapii
Monika Dobrowolska
Psychoonkologia 2013, 2: 56–61

Korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa w odniesieniu do jakości życia
Mariola Bidzan, Agata Rudnik, Aleksandra Peplińska
Psychoonkologia 2013, 2: 62–70

Edukacja zdrowotna i świadomość zdrowotna w profilaktyce raka szyjki macicy
Magdalena Z. Podolska, Urszula Kozłowska
Psychoonkologia 2013, 2: 71–78

Opis przypadku

Percepcja rzadkiej choroby onkologicznej dziecka w kolejnych rzutach choroby – analiza przypadku
Aleksandra Szulman-Wardal, Anna Zdolska-Wawrzkiewicz
Psychoonkologia 2013, 2: 79–82

Artykuł poglądowy

Bioetyka kluczem do dobrostanu w chorobie. Problemy etyczne w opiece paliatywnej
Katalin Hegedűs
Psychoonkologia 2013, 2: 83–89

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  3

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Interakcyjny model konsekwencji neuropsychologicznych choroby nowotworowej okresu dziecięcego
Justyna Korzeniewska
Psychoonkologia 2013, 3: 91–97

System wartości osobistych w życiu młodzieży chorej onkologicznie
Aleksandra Tobota
Psychoonkologia 2013; 3: 98–104

Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci chorych na nowotwory na przykładzie stylu skoncentrowanego na zadaniu oraz stylu skoncentrowanego na unikaniu
Monika Piotrowska-Matyszczak, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013; 3: 105–112

Aktywność fizyczna u dzieci leczonych z powodu nowotworu
Izabella Tomaszewska-Lampart, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 113–118

Redagowanie czasopisma na oddziale onkologii dziecięcej jako forma wsparcia psychospołecznego – doniesienie wstępne
Justyna Dubiel, Grażyna Sobol-Milejska
Psychoonkologia 2013, 3: 119–128

Sprawozdanie

15. Światowy Kongres Psychoonkologii w Rotterdamie
Marta Porębiak, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 129–130

17th ECCO – 38th ESMO – 32nd ESTRO European Cancer Congress, Amsterdam, 27 września – 1 października 2013 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 131