PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Czynniki psychologiczne istotne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych
Karolina Jakitowicz, Agnieszka Piekarska
Psychoonkologia 2014, 1: 1–7
 

Związek stylu przywiązania z poziomem emocji negatywnych u osób chorych onkologicznie
Iwona Wasilewko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska
Psychoonkologia 2014, 1: 8–16
 

Ocena jakości życia u chorych na nowotwory – zalecenia dla personelu oddziałów onkologicznych i medycyny paliatywnej
Wojciech Leppert, Maria Forycka, Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Tomasz Buss
Psychoonkologia 2014, 1: 17–29 
 

Podsumowanie dwuletniej działalności Infolinii Onkologicznej na Pomorzu
Dorota Grabowska, Izabela Malicki, Małgorzata Chrzanowska, Krystyna de Walden-Gałuszko
Psychoonkologia 2014, 1: 30–34
 

Kontrola emocji a lęk, agresja i zaburzenia o charakterze depresyjnym u rodziców dzieci chorych onkologicznie
Grażyna Cepuch, Katarzyna Wojnar-Gruszka, Katarzyna Gdańska
Psychoonkologia 2014, 1: 35–41

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  2

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Lokalizacja kontroli bólu a strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u pacjentów leczonych z powodu raka płuc i raka jelita grubego
Małgorzata Anna Basińska, Anna Andruszkiewicz
Psychoonkologia 2014, 2: 43–50

Psychologiczne uwarunkowania jakości życia pacjentek poddanych radioterapii w odniesieniu do stopnia zaawansowania choroby i wieku
Katarzyna Guzińska, Joanna Dziedziul, Agata Rudnik
Psychoonkologia 2014, 2: 51–58


Poczucie koherencji i duchowość – czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym osoby, które zajmują się pomocą medyczną i psychospołeczną pacjentom z chorobami nowotworowymi. Doniesienie wstępne
Agnieszka Kulczycka-Dopiera
Psychoonkologia 2014, 2: 59–65

Artykuł poglądowy

Jakość życia chorych na raka jajnika
Joanna Kozaka
Psychoonkologia 2014, 2: 66–72

Opis przypadku

Dolegliwości ortopedyczne w przerzutowym raku płuca – opis przypadku. Specyfika podejścia
Marcin Nowak, Ilona Bidzan, Konrad Śniegowski, Paweł Cieśla
Psychoonkologia 2014, 2: 73–81
Streszczenie Treść artykułu

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  3

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości typu D u osób z chorobą nowotworową
Kinga Pinker, Mariola Bidzan
Psychoonkologia 2014; 3: 83–88

Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego
Julia Wyszomirska, Maksymilian Gajda, Jacek Janas, Mariusz Gomulski, Jerzy Wydmański
Psychoonkologia 2014; 3: 89–96

Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi z zabiegu rekonstrukcji piersi
Emilia Mazurek
Psychoonkologia 2014; 3: 97–105

Wybrane aspekty współpracy lekarzy i psychologów na podstawie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w hospicjach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych
Anna Wyszadko, Leszek Pawłowski, Justyna Janiszewska, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Psychoonkologia 2014; 3: 106–115

Przekonania studentów medycyny dotyczące leczenia choroby nowotworowej – doniesienie wstępne
Agata Zdun-Ryżewska, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Mikołaj Majkowicz, Iwona Wasilewko
Psychoonkologia 2014; 3: 116–122

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2014, NR  4

Spis treści:

Artykuł wprowadzający

Komunikacja medyczna w onkologii dziecięcej. Przekazywanie informacji o rozpoznaniu choroby nowotworowej
Aldona Katarzyna Jankowska
Psychoonkologia 2014, 4: 123–127

Artykuł oryginalny

PedsQLTM Family Impact Module jako metoda badania wpływu choroby nowotworowej dziecka na rodzinę. Adaptacja językowa i badania pilotażowe
Aneta Muczyń, Radosław Sterczyński, Marzena Samardakiewicz, Jan Maciej Zaucha
Psychoonkologia 2014, 4: 128–135


Ocena centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath przez dzieci z nowotworowymi chorobami krwi i ich rodziców
Marta Pawełczak-Szastok, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Anna Borysławska, Monika Bąk-Sosnowska, Renata Tomaszewska, Izabela Tomaszek, Tomasz Szczepański, Danuta Sońta-Jakimczyk
Psychoonkologia 2014, 4: 136–143


Powikłania neurologiczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia a występowanie następstw neuropsychologicznych po jego zakończeniu
Karolina Faber, Marzena Samardakiewicz, Joanna Zawitkowska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Ewa Dudkiewicz, Jerzy R. Kowalczyk
Psychoonkologia 2014, 4: 144–152

Postawy rodzicielskie wobec dzieci z chorobą nowotworową i alergiczną a ból odczuwany przez dzieci
Eleonora Mess, Marta Kulpa, Bartosz Jerczak, Dominika Ceglecka, Maciej Ornat, Piotr Sielski, Iwona Pirogowicz
Psychoonkologia 2014, 4: 153–159

Artykuł poglądowy

Współcierpienie rodziców w cierpieniu ich dzieci – nieprofesjonalne krótkie rozważania
Grażyna Cepuch, Dorota Domańska
Psychoonkologia 2014, 4: 160–163

Sprawozdanie

Światowe doniesienia w dziedzinie psychoonkologii – sprawozdanie z kongresu IPOS w Lizbonie w 2014 r.
Marta I. Porębiak
Psychoonkologia 2014, 4: 164–165

XI Ogólnopolska Konferencja Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych, Warszawa, 13–14 listopada 2014 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2014; 4: 166–167

46. Kongres Światowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów (SIOP), Toronto, 22–25 października 2014 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2014; 4: 168

 

WYKŁAD DR MARIUSZA WIRGI

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYKŁADU DR MARIUSZA WIRGI
„PRAKTYCZNY, WSZECHSTRONNY I WEWNĘTRZNIE SPÓJNY PROGRAM INTERWENCJI PSYCHOONKOLOGICZNEJ – WSPÓŁCZESNA TERAPIA SIMONTONOWSKA”

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013,

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Przywiązanie a strategie przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej w grupie kobiet z rakiem piersi.
Beata Kozińska
Psychoonkologia 2013, 1: 1–9

Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych.
Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska
Psychoonkologia 2013, 1: 10–15

Poczucie koherencji a stan zdrowia rodziców zmagających się z chorobą onkologiczną dziecka.
Joanna Dymecka
Psychoonkologia 2013, 1: 16–22

Doświadczenie choroby nowotworowej jako źródło pozytywnych zmian osobowości.
Marta Chorzela
Psychoonkologia 2013, 1: 23–31
List do Redakcji

Infolinia Onkologiczna jako nowa forma pomocy pacjentom z województwa pomorskiego i ich rodzinom.
Dorota Grabowska, Małgorzata Chrzanowska, Izabela Malicki, Joanna Kozaka
Psychoonkologia 2013, 1: 32–33

Kalendarium wydarzeń 2013 r.

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  2

Spis treści:

Artykuł poglądowy

Rak piersi – rozwój wczesnej diagnostyki nieinwazyjnej w celu ograniczenia umieralności i złagodzenia konsekwencji psychologicznych choroby
Magdalena Jeznach, Philip Jordan, Alexandre Akoulitchev
Psychoonkologia 2013, 2: 35–49

Przystosowanie się do choroby u kobiet z nowotworem piersi przed mastektomią i po niej oraz przed zabiegiem oszczędzającym i po tym zabiegu
Agata Milik
Psychoonkologia 2013, 2: 50–55

Wybrane zasoby psychologiczne pacjentek chorych na raka jajnika a stopień nasilenia skutków ubocznych chemioterapii
Monika Dobrowolska
Psychoonkologia 2013, 2: 56–61

Korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa w odniesieniu do jakości życia
Mariola Bidzan, Agata Rudnik, Aleksandra Peplińska
Psychoonkologia 2013, 2: 62–70

Edukacja zdrowotna i świadomość zdrowotna w profilaktyce raka szyjki macicy
Magdalena Z. Podolska, Urszula Kozłowska
Psychoonkologia 2013, 2: 71–78

Opis przypadku

Percepcja rzadkiej choroby onkologicznej dziecka w kolejnych rzutach choroby – analiza przypadku
Aleksandra Szulman-Wardal, Anna Zdolska-Wawrzkiewicz
Psychoonkologia 2013, 2: 79–82

Artykuł poglądowy

Bioetyka kluczem do dobrostanu w chorobie. Problemy etyczne w opiece paliatywnej
Katalin Hegedűs
Psychoonkologia 2013, 2: 83–89

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  3

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Interakcyjny model konsekwencji neuropsychologicznych choroby nowotworowej okresu dziecięcego
Justyna Korzeniewska
Psychoonkologia 2013, 3: 91–97

System wartości osobistych w życiu młodzieży chorej onkologicznie
Aleksandra Tobota
Psychoonkologia 2013; 3: 98–104

Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci chorych na nowotwory na przykładzie stylu skoncentrowanego na zadaniu oraz stylu skoncentrowanego na unikaniu
Monika Piotrowska-Matyszczak, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013; 3: 105–112

Aktywność fizyczna u dzieci leczonych z powodu nowotworu
Izabella Tomaszewska-Lampart, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 113–118

Redagowanie czasopisma na oddziale onkologii dziecięcej jako forma wsparcia psychospołecznego – doniesienie wstępne
Justyna Dubiel, Grażyna Sobol-Milejska
Psychoonkologia 2013, 3: 119–128

Sprawozdanie

15. Światowy Kongres Psychoonkologii w Rotterdamie
Marta Porębiak, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 129–130

17th ECCO – 38th ESMO – 32nd ESTRO European Cancer Congress, Amsterdam, 27 września – 1 października 2013 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 131

ZARZĄD GŁÓWNY PTPO POWOŁAŁ PIERWSZĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW PSYCHOONKOLOGA.

1. Zarząd Główny PTPO powołał pierwsza Komisję Egzaminacyjną do przyznawania certyfikatów psychoonkologa i superwizora psychoonkolgii w składzie:

prof. Krystyna de Walden Gałuszko
dr. Maria Rogiewicz
mgr. Bożena Winch

2. Pierwszy termin przyznawania certyfikatów w trybie nadzwyczajnym to 13.04.2012.
Dokumenty należy przesyłać pod adresem PTPO Dębinki 2 , 80 -211 Gdańsk lub gałuszko@ptpo.org.pl do dnia 1.04.2012.
Z adnotacją na kopercie „Certyfikat Psychoonkologa” lub tematem e-maila „Certyfikat Psychoonkologa – Dokumenty”

3. Następny termin przewidywany jest na październik 2012. Dokumenty należy przesyłać do 20.09. 2012 na ww. adres.

4. Opłata certyfikacyjna wynosi 0,4 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi 1.359,80 + 23 % VAT i powinna być przekazana w dwóch etapach.

za procedurę certyfikacyjną 815,88 +23% VAT= 1003,53zł
za przyznanie certyfikatu 543,92 + 23%VAT= 669,02 zł

razem 1672,55 zł

KILKA SŁÓW WYJAŚNIEŃ

1. Po co w ogóle certyfikat?

Certyfikaty potwierdzające umiejętności i przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty są wydawane nie tylko w Polsce. Na naszym rynku ma już swoje znaczenie europejski certyfikat psychoterapeutyczny, który opiera się na wykształceniu i umiejętnościach zdobytych przez psychologów w krajach Unii Europejskiej i widocznym jest jaka wspólna baza teoretyczna i praktyczna jest uznawana. Warunki certyfikatu psychoonkologicznego są zbieżne z na warunkami certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapewne będą modyfikowane w miarę zdobywanych doświadczeń certyfikacyjnych

Certyfikowani psychoterapeuci zaczęli być inaczej finansowania przez NFZ dopiero po kilku latach istnienia na rynku usług medycznych. Mamy nadzieję, że z psychoonkologiami będzie szybciej , ale też nie od razu. Dokąd nie będziemy umieli określić ile jest osób ubiegających się o certyfikat lub już certyfikowanych, to NFZ nie będzie mógł nam nic obiecać czy nie – obiecać, bo nie będziemy mogli określić skali niezbędnych wydatków.

2. Osoby występujące o certyfikat w trybie nadzwyczajnym wnoszą opłatę w części dotyczącej przyznania certyfikatu, bo przecież egzaminu nie zdają. Czyli jest to 0,4 % od średniej krajowej wynagrodzeń i wynosi :

543,92 zł + 23% VAT=669.02 złotego

Bożena Winch

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2012

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2012, NR  1

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową
Nina Ogińska-Bulik

Rozwój psychoonkologii w wybranych krajach byłego bloku wschodniego – analiza ankiet
Anna Mardofel

Rozwój psychoonkologii na Węgrzech – stan obecny i zadania
Katalin Hegedus

Artykuły specjalne

Organizacja usług onkologicznych i psychoonkologicznych w Kazachstanie
Nadezhda M. Kozachenko, Valentina B. Sirota

Program „Bereavement” („Żałoba”) na Białorusi: doświadczenie i modele towarzyszenia
Anna Garchakova, Julia Czepik

Czasopismo można zakupić za pośrednictwem obecnego wydawcy: Wydawnictwa Termedia.

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2012, NR  2

Spis treści:

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2011

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2011, NR  2

Spis treści:

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 20

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2010 R.

w sprawie zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

§ 1

W statucie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 30 otrzymuje brzmienie:

,,§ 30 W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, 3 członków Zarządu, przewodniczący Zarządów Oddziałów, Sekcji i Komisji Naukowych. Funkcji członków Zarządu Głównego nie mogą pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2) § 35 otrzymuje brzmienie:

,,§ 35 Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Towarzystwa, niezależnym od Zarządu Głównego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

3) § 36 otrzymuje brzmienie:

,,§ 36 Do zakresu zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z obowiązującym prawem i statutem,

2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, a także innych wniosków dotyczących przeprowadzonych kontroli.

4. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Towarzystwa.”

4) § 37 otrzymuje brzmienie:

,, Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. być członkami Zarządu Głównego, ani pełnić funkcji w innych organach Towarzystwa,

2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Głównego,

3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”

5) § 59a otrzymuje brzmienie:

„§ 59a Majątek Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych, a cały jego dochód powinien zostać przeznaczony na działalność pożytku publicznego.”

6) § 59b otrzymuje brzmienie:

„§ 59b Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  1

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Mirosław Piskozub

Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Noetic-spiritual dimension of personality in the process of coping with cancer related stress. s. 1-13.

Marcin Wnuk, Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Mateusz Hędzelek, Sylwia Świstak-Sawa
Religijno-duchowe korelaty siły nadziei oraz poczucia sensu życia pacjentów onkologicznych. Religious-spiritual correlated of strenght of hope and meaning of life among oncology patients. s. 14-20.

Joanna Woźniak-Holecka, Katarzyna Zborowska, Tomasz Holecki
Medycyna alternatywna jako uzupełniająca forma leczenia chorób nowotworowych w opinii pacjentów onkologicznych. Alternative medicine as a complementary form of treatmentin the oncological patients’ opinion. s. 21-28.

Opis przypadku

Agnieszka Pietrzyk
Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed chemioterapią i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwojga studentów – kobiety i mężczyzny. Cognitive function of cancer patient before and after chemotherapy. Directions for additional medical treatment and psychological aid in recovering mental abilities. Analysis of two case studies – students: woman and man. s. 29-35

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  2

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Małgorzata Ossowska, Mikołaj Majkowicz
Obraz idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta s. 41–47

Grażyna Cepuch, Grażyna Dębska, Elżbieta Borczuch
Lęk i jakość życia młodzieży z białaczką i chłoniakami – doniesienie wstępne s. 48–54                                                                                                     

Anna Machnik-Czerwik
Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie s. 55–59 

Artykuły poglądowe

Joanna Kozaka
Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne s. 60–69

Sprawozdanie

Marta I. Porębiak, Anna Błogosz
Współczesne trendy światowej psychoonkologii s. 70–72

10 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

Program Konferencji

10.09.2009 r. (czwartek) – Sale warsztatowe, A, B, C,

Sesja warsztatowa:

16.00-17.30     Praktyka uważności w pracy z osobami chorymi onkologicznie, Monika Anna Popowicz Sala B.

16.00-17.30     Pomoc psychologiczna dla rodziny chorego onkologicznie przy nawrocie choroby nowotworowej, Bożena Winch Sala A.

16.00-17.30     Techniki sugestywne w pracy z bólem, Joanna Zapała, Patrycja Orzechowska Sala C.

17.45-19.15     Predyspozycje osobowościowe terapeuty do wypalenia zawodowego, Mariola Kosowicz Sala B.

17.45-19.15     Systemowa terapia rodziny w obliczu choroby nowotworowej. Zastosowanie techniki genogramu, Marta Porębiak, Anna Błogosz Sala A.

17.45-19.15     Czynniki sprzyjające zdrowieniu – jak pomóc sobie, chorym i ich rodzinom poprawić jakość życia już dzisiaj, Mariusz Wirga, Ewa Wojtyna Sala C.

 

I. Dzień 11 wrzesień 2009 r. (piątek)  – Sala konferencyjna

10.00-11.30    Przywitanie gości i otwarcie Konferencji
10.00-11.30    Sesja plenarna: Przewodniczą: Wiesław Jędrzejczak, Zygryd Juczyński

10.00-10.30    Depression, hopelessness, desire for death and suicide in cancer, William Breitbart

10.30-11.00    The problems of volunteers in psychooncology, Katalin Muszbek

11.00-11.30    Problemy psychologiczne pacjentów z białaczką z punktu widzenia hematologa, Wiesław Jędrzejczak

11.30 – 11.45     Przerwa kawowa

 

11.45-13.00     Sesja: Psychologiczne problemy w hematologii.
przewodniczą:  Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Andrzej Hellman

11.45-12.15    Niektóre problemy psychologiczne pacjentów w hematologii, Andrzej Hellman

12.15-12.30     Problemy psychospołeczne dzieci z chorobą nowotworową – doświadczenia własne, Bożenna Bagińska-Dembowska

12.30-12.45     Opieka psychologiczna nad pacjentem hematologicznym w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości,  Marzena Samardakiewicz

12.45-13.00     Przewlekłe zmęczenie a depresja chorych na nowotwory złośliwe,

Gabriela Chojnacka-Szawłowska

13.00-13.15     Psychoedukacja bazująca na głównych pojęciach psychologii zdrowia,

Marcin Jabłoński, Katarzyna Dyl-Matuszko

13.15-13.30     Polska adaptacja skali Distress Thermometer i Problem List. Badania walidacyjne wśród pacjentów onkologicznych

Jolanta Życińska, Ewa Wojtyna, Alicja Heyda, Anna Syska-Bielak

13.30-14.30     Przerwa obiadowa

 

14.30-15.30       Sesja: Przystosowanie do choroby nowotworowej.
przewodniczą: Mikołaj Majkowicz,  Zygfryd Juczyński

14.30-14.45    Potraumatyczny rozwój w następstwie doświadczonej choroby nowotworowej, Zygfryd Juczyński

14.45-15.00     Temperament, style radzenie sobie ze stresem a PTSD u osób chorych na nowotwory, Agnieszka Laskowska

15.00-15.15     Hospicjum w wyobrażeniach pacjentów. Problemy adaptacyjne

Barbara Smolik, Elżbieta Pożarowska, Marta Czerwik- Kulpa

15.15-15.30     Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w procesie zmagania się z chorobą nowotworową,  Lidia Zabłocka-Żytka, Leszek Szewczyk

 

15.30-16.45     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych. Ból.
przewodniczą: Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Wojciech Leppert

15.30-16.00    Postępy farmakoterapii bólu nowotworowego analgetykami opioidowymi,

Wojciech Leppert

16.00-16.30    Miejsce buprenorfiny w leczeniu bólu, Aleksandra Ciałkowska-Rysz

16.30-16.45    Znaczenie efektu placebo w postępowaniu farmakoterapeutycznym u pacjentów onkologicznych, Iga Wapniarska, Ivan Kocić

16.45-17.00     Przerwa kawowa

 

17.00-17.30     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych.
przewodniczą: Monika Lichodziejewska-Niemierko, Mariusz Wirga

17.00-17.15    Wspomnienie o prof. O. Carlu Simontonie, Mariusz Wirga

17.15-17.30    Zaparcia w medycynie paliatywnej, Tomasz Dzierżanowski

17.30-17.45    Zaburzenia snu u pacjentów operowanych z powodów onkologicznych-doświadczenia własne, Renata Chrzan, Tomasz Kulpa

17.45-18.00    Tożsamość narracyjna – wybrane wyniki analizy narracji osób chorych na szpiczaka mnogiego, Magdalena Bidacha

 

18.00-19.00     Sesja: Rola sztuki w psychoonkologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. przewodniczą: Jerzy Jankau, Jadwiga Pyszkowska

18.00-18.30    3M – sztuka w służbie medycyny, Jerzy Jankau

18.30-18.45    Proces twórczy a proces zdrowienia /inspiracje psychoanalityczne, Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

19.00-19.15    Muzykoterapia w rehabilitacji onkologicznej, Małgorzata Stańczyk

18.45-19.00    Film zrealizowany podczas zajęć Pracowni Zajęć Terapeutycznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii,  Zofia Lenarcik

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

II. Dzień , 12 wrzesień 2009 r. (sobota) Sala konferencyjna

09.00-10.45     Sesja: Aktywność stowarzyszeń pacjentów i aktywność organizacji pozarządowych.
przewodniczą: Urszula Jaworska, Anna Ziemiańska

09.00-09.15     Wychowawczo-edukacyjny aspekt opieki nad przewlekle i terminalnie chorymi – Rola Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w kreowaniu celów i postaw wychowawczych, Józef Binnebesel

09.15-09.30    WOLONTARIAT – WSPARCIE – WIEDZA. Moje doświadczenia w pracy z pacjentami onkologicznymi, Marta Rusek

09.30-09.45    Ograniczenie i pozbawienie wolności a opieka paliatywno – hospicyjna. Przegląd głównych kierunków wykorzystania opieki paliatywno – hospicyjnej w świecie i w Polsce, Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Mikołaj  Majkowicz

09.45-10.00    Analiza blogów prowadzonych w obszarze tematycznym nowotworów dziecięcych, Karolina Reszka, Marzena Samardakiewicz

10.00-10.15    Najtrudniejsze doświadczenia w życiu człowieka, Ks. Andrzej Gretkowski

10.15-10.30    Działalność Fundacji Urszuli Jaworskiej, Urszula Jaworska

10.30-10.45    Historia Amazonek, Anna Ziemiańska

10.45-11.00    Przerwa kawowa

 

11.00-12.15     Sesja: Wolontariat w psychoonkologii
przewodniczą: Małgorzata Marmajewska-Modelska,  Leszek Pawłowski

11.00-11.15    Jak uzyskać pomoc w organizacji wolontariatu, Bartosz Kisiel, Paweł Buczyński

11.15-11.30    Praktyczne formy wolontariatu w psychoonkologii, Małgorzata Marmajewska-Modelska

11.30-11.45    Edukacja psychoonkologiczna w szkołach, Kamil Kabasiński

11.45-12.00    Aspekty prawne wolontariatu, Leszek Pawłowski

12.00-12.15    Czym dla mnie jest pomaganie – doświadczenia wolontariuszy,

Agnieszka Stankiewicz

12-15-12.45     Dyskusja panelowa: Wolontariat w psychoonkologii
moderator: Leszek Pawłowski
12.45-15.00     Sesja: Psychoterapia w psychoonkologii
przewodniczą: Bożena Winch, Kazimierz Sułek

12.45-13.00    Znaczenie cech psychofizycznych w pracy hematologa, Kazimierz Sułek

13.00-13.15     Psycholog w hospicjum domowym: profesjonalista diagnostyk, psychoterapeuta, człowiek, Wanda Rusiecka

13.15-13.30     Wpływ rehabilitacji psychofizycznej na stan psychiczny kobiet leczonych z powodu raka piersi. Ocena wybranych parametrów. Danuta Longić, Wojciech Michalski, Sylwia Świstak-Sawa, Hanna Tchórzewska, Teresa Wysocka-Bobryk

13.30-13.45    Formy arteterapii realizowane na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dorota Gołąb, Arkadiusz Spychała

13.45-14.00    Program Simontona a poziom nadziei i lęku u pacjentów chorych na nowotwory, Paweł Grzybek, Patrycja Orzechowska-Niedziela, Andrzej Gryglewicz, Ewa Wojtyna,

14.00-14.15    Wpływ Racjonalnej Terapii Zachowania na jakość życia i stan psychiczny u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego  Ewa Wojtyna, Iwona Nawara

14.15-14.30    Zróżnicowanie jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie leczenia przyczynowego i objawowego. Anna Machnik-Czerwik

14.30-14.45    Model psychologicznych uwarunkowań oceny jakości życia chorych na raka jajnika. Joanna Kozaka

14.45-15.00    Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwójki studentów – kobiety i mężczyzny, Agnieszka Pietrzyk

15.00-15.15    Wpływ zachowania techników radioterapii na reakcje emocjonalne pacjentów chorych na raka, Sylwia Mądra

15.15-15.30    Obraz osobowościowy idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta, Mikołaj Majkowicz, Małgorzata Hanowicz,

15.30-15.45     Zakończenie konferencji

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2009, TOM 13 NR 1-3

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2009, TOM 13 NR 1-3

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Marcin Jabłoński

Poczucie koherencji a ryzyko rozwoju depresji u chorych na ostrą białaczkę.
Sense of coherence and risk of depression M leukaemic patients. ss.1-10. streszczenie

Marta Czerwik-Kulpa
Oczekiwania chorych z bólami nowotworowymi i stopień ich zaspokojenia w warunkach opieki paliatywnej. Needs and expectations of patients with cancer pain and the level of their fulfilment in palliative care.  ss.11 -16

Anna Maria Zieniuk
Oczekiwania pacjenta onkologicznego wobec personelu medycznego.
Oncological patient expectations of doctors and nursing staff ss.17-27

Artykuł poglądowy

Joanna Baran
Zastosowanie koncepcji stresu traumatycznego w badaniach dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodziców. Application of the conception of traumatic stress in research on children with cancer and their parents. ss.28-32

Sprawozdania

Jubileusz za nami! s.33
I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej pod hasłem „Nie tylko leki leczą” — Kraków 2009 35 Relacja z wydarzenia s.35

Jubileusz za nami!
Justyna Pronobis,

Termometr distresu

Bardzo zachęcamy do wprowadzenia we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Dystresu jako badania rutynowego [Termometr distresu] .
Badanie to powinno składać się z dwóch części.

  1.  Prośba o zakreślenie stopnia distresu na termometrze.
  2. Osoby, które określiły swój poziom distresu na 5 i więcej powinny być przebadane według stresorów szczegółowych i należy im udzielić pomocy w obszarze który okazał się stresogenny.
Autoryzacja polskiej adaptacji Termometru Dystresu za zgodą American Cancer Society wykonana przez Zespół w składzie:

dr n.hum. Jolanta Życińska – Katedra Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

lek. Ewa Wojtyna – Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

mgr Alicja Heyda – Centrum Onkologii w Gliwicach

mgr Anna Syska-Bielak – Centrum Onkologii w Gliwicach

ZAWARTOŚĆ CZASOPISMO PSYCHOONKOLOGIA ZA LATA 2006 – 2008

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 12 NR 1 – 2008

Spis treści:
Artykuły oryginalne
Uwarunkowania psychologiczne percepcji bólu przewlekłego. Badanie porównawcze chorych z różnym patomechanizmem bólu
Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Justyna Janiszewska, Bożena Jankowska
Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Artykuł poglądowy
Problemy psychosocjalne w raku piersi
Małgorzata Ślubowska, Tadeusz Ślubowski
Rodzinne sposoby pokonywania stresu choroby – odczucia i strategie
Bogusław Stelcer
Perspektywy metody wczucia Edyty Stein w kontekście opieki nad chorym nowotworowym – refleksja konkluzywna
Wiktor Chmielarczyk, Monika Galicka, Anna Szymańska, Andrzej Pruszyński
Sprawozdania
Sprawozdanie z 9. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej
Krystyna de Walden-Gałuszko
Sprawozdanie z 9. Kongresu Psychoonkologii w Londynie
Krystyna de Walden-Gałuszko

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 12 NR 1-2 – 2007

Spis treści:
Artykuły oryginalne
Krystyna de Walden-Gałuszko
Poznanie a ból

Mikołaj Majkowicz, Krystyna de Walden-Gałuszko, Agata Zdun-Ryżewska, Anna Bartosińska
Badania wpływu leków na funkcje poznawcze w modelu Cognitive Drug Research
Aleksandra Modlińska
Tramadol – metabolizm; wpływ na funkcje poznawcze

Tomasz Buss
Wpływ morfiny na funkcje poznawcze u pacjentów z bólem przewlekłym

Magdalena Osowicka
Niewydolność nerek a leki przeciwbólowe

Marzena Samardakiewicz
Zaburzenia poznawcze u dzieci z chorobą nowotworową leczonych przeciwbólowo

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 10 NR 2 – 2006

Spis treści:
Artykuł oryginalny
Małgorzata Ledwoń, Monika Wróbel
Regulacja nastroju oraz radzenie sobie ze stresem wśród matek dzieci chorych na chorobę nowotworową

Izabella Michałowska-Wieczorek
Rola wsparcia w zmaganiu się z chorobą nowotworową

Monika Marcinkowska, Patrycja Mazurkiewicz, Joanna Kozaka, Andrzej Stencel
Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych
Artykuł poglądowy
Józef Binnebesel
Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky’ego

Sprawozdania
Krystyna de Walden-Gałuszko
Sprawozdanie z 8. Światowego Kongresu Psychoonkologii w Wenecji

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 10 NR 1 – 2006

Artykuł redakcyjny
Krystyna de Walden-Gałuszko
Psychoonkologia dzisiaj: gdzie jesteśmy – dokąd zmierzamy?
Artykuł oryginalny
Bożena Kawiecka-Dziembowska, Alina Borkowska, Maria Osmańska-Gogol, Renata Pałaszyńska, Anna Nowicka
Nasilenie cech depresji i jakość życia u pacjentów z chorobą Hodgkina w okresie diagnozy, leczenia i remisji
Piotr Mielcarek, Joanna Kozaka
Funkcjonowanie emocjonalne chorych z objawami niepowodzenia chemioterapii zaawansowanego raka jajnika.
Agnieszka Pietrzyk
Dzieci i młodzież w obliczu raka siostry/brata.
Artykuł poglądowy
Izabella Michałowska-Wieczorek
Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych.
Opis przypadku
Iwona A. Trzebiatowska
Zabiegi elektrowstrząsowe w leczeniu depresji w przebiegu raka trzustki – opis przypadku.
Sprawozdania
Justyna Pronobis
APOS 3rd Annual Conference (American Psychosocial Oncology Society) Synthesizing Research, Advocacy and Program Development to Optimize the Quality of Care
Joanna Kozaka
Jubileuszowa Konferencja „30 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

WYDAWCA CZASOPISMA “PSYCHOONKOLOGIA” W LATACH 2006-2008

Od czerwca 2006 r. do końca 2008 r.  Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, udzieliło licencji na wydawanie czasopisma “Psychoonkologia” Wydawnictwu Medycznemu Viamedica.
Wszelkie informacje i zamówienia dotyczące prenumeraty za lata 2006-2008 prosimy o kierowanie do działu marketingu wydawnictwa Viamedica http://www.viamedica.pl/

9 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

PO KONFERENCJI SŁÓW KILKA…

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-001.jpg

Szanowni Uczestnicy 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Dziękuję bardzo za udział i aktywne uczestnictwo w Konferencji. Ponawiam apel o przesyłanie swoich propozycji w zakresie poprawy naszej aktywności, przyłączenia się do pomocy chorym w różnych częściach Polski przez podanie swoich namiarów i określenia możliwości pomocy.
Chcielibyśmy, żeby nadal krajowa Szkoła Psychoonkologii mogła kontynuować szkolenie personelu medycznego a w szczególności psychologów zatrudnionych w jednostkach onkologicznych – ponieważ borykamy się obecnie z dużymi trudnościami finansowymi prosimy o podpowiedź w jaki sposób moglibyśmy zdobyć pieniądze na realizację tych zadań (nie jesteśmy dobrymi menadżerami…)
Bardzo zachęcamy do wprowadzenia we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Dystresu jako badania rutynowego [Termometr distresu].
Badanie to powinno składać się z dwóch części.

  1. Prośba o zakreślenie stopnia distresu na termometrze.
  2. Osoby, które określiły swój poziom distresu na 5 i więcej powinny być przebadane według stresorów szczegółowych i należy im udzielić pomocy w obszarze który okazał się stresogenny.

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-002.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-003.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-004.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-005.jpg

Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko

Gdańsk 05.06.2007 r.

SPRAWOZDANIE Z 9 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOONKOLOGICZNEJ

Czytaj dalej

8 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

                                                                                                        Patronat medialny:

W dniach 30.09-01.10.2005 r. odbyła się w Juracie 8 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej ok. 320 osób. W pierwszym dniu Konferencji uczestniczyli w niej goście z USA Mitch Golant (z Los Angeles), Scharry Shachter i Andy Rot (z Nowego Jorku)h. Dzień ten był poświęcony problemom pomocy psychologicznej pacjentom z chorobą nowotworową.

Przeprowadzono także wówczas dyskusję panelową na temat roli psychoonkologii w medycynie. W trakcie wymiany poglądów wyłoniła się potrzeba „akredytacji” szkoleń przez towarzystwo naukowe i podniesiono też jego rolę w opiniowaniu pracy ośrodków świadczących usługi pacjentom onkologicznym. Tematem wiodącym drugiego dnia były możliwości pomocy rodzinom chorych. Bardzo interesujące wykłady na ten temat miały również swoją oprawę artystyczną (poetycko – malarski wykład na temat komunikacji dr. Z. Bohdana).

W czasie Konferencji pod dyskusję poddano projekt logo Towarzystwa. Zarząd PTPO wyraża podziękowanie Pani Alinie Arciszewskiej – Binnebesel za jej projekty. Swoje propozycje. Swoje propozycje złożyli także niektórzy inni uczestnicy Konferencji. Bardzo interesujące były ustne jak i plakatowe doniesienia większości uczestników zjazdu.

Organizatorzy Konferencji dziękują wszystkim za aktywne uczestnictwo i proszą o nadsyłanie tych prac aby móc po recenzji zamieścić je w czasopiśmie „Psychoonkologia”.

Czytaj dalej

ZAWARTOŚĆ CZASOPISMO PSYCHOONKOLOGIA ZA LATA 2002 – 2005

Poszczególne numery czasopisma z lat 2002 – 2005 można zakupić za pośrednictwem wydawnictwa „Blackhorse”

Spis artykułów

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(1); 2002;6(2); 2002;6(3); 2002;6(4); 2003;7(1); 2003;7(2); 2003;7(3); 2003;7(4); 2004;8(1-4); 2005;9(1-4)

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(1)

Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz, Jacek Łuczak, Jakub Woźniak,
Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem
Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine

Joanna Kozaka,
Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika
Quality of life and sense of coherence in women with ovarian cancer

Nina Ogińska-Bulik, Grażyna Kozak,
Akceptacja choroby jako wyznacznik radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów opieki paliatywnej

Kamila Pers,
Zależność liczby i nasilenia objawów ubocznych chemioterapii od poziomu depresji i lęku u pacjentów onkologicznych
Relationship between number and intensity of side-effects of chemotherapy and the level of depression and anxiety presented by oncologic patients

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(2)

Iwona Trzebiatowska,
Depresja w chorobie nowotworowej
Depression in the neoplasmatic disease

Katarzyna Walęcka-Matyja, Teresa Rostowska,
Samoocena i style radzenia sobie ze stresem u kobiet po operacji raka piersi
The level of self-appraisal and coping styles with stress of women after mastectomy

Zygfryd Juczyński, Reinhold Schwarz, Tatjana Nojek,
Informowanie o chorobie nowotworowej w opinii polskich, niemieckich i białoruskich studentów medycyny
Informing about cancer disease in the Polish-German-Byelorussian medical students’ opinion

Ewa Majdak, Piotr Mielcarek, Joanna Kozaka, Liliana Krasińska, Juliusz Kobierski, Jerzy Emerich,
Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika
Age-related differences in the quality of life in advanced ovarian cancer patients treated with first-line intravenous chemotherapy

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(3)

Jarosław Uziałło, Aleksander Araszkiewicz,
Psychoneuroimmunologia – zarys badań
Psychoneuroimmunology – outline of research

Zygfryd Juczyński,
Psychoonkologia jako dziedzina badań i praktyki klinicznej
Psycho-oncology research and clinical practice

Małgorzata Krasuska, Andrzej Stanisławek, Jowita Lechicka, Irena Wrońska,
Wsparcie pacjenta i rodziny w chorobie, cierpieniu i śmierci
Support of the patients and the family during the course of disease, suffering and the dying

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(4)

Komórki cytotoksyczne (NK) a psychoonkologia
Natural killer cells and psychoonkology

Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorobą nowotworową
Psychological aspects of postoperative pain in the group of oncological patients

Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową a jakość życia
Strategies of coping with cancer disease and quality of life

Badanie ankietowe poziomu satysfakcji z opieki paliatywnej w oddziale stacjonarnym
Qualitative research of patients’ satisfaction level of the palliative care quality in the hospital ward

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(1)

Gabriela Chojnacka-Szawłowska,
Zachowania zdrowotne w profilaktyce onkologicznej
Health behaviours in oncological prophylaxis

Janusz Reguła,
Praktyczne zastosowanie narzędzi oceny jakości opieki – funkcjonalne standardy oddziału paliatywnego
Practical use of care quality estimation instruments – functional standards of palliative ward

Karolina Majewska,
Medycyna komplementarna / alternatywna (CAM) w chorobie nowotworowej
Complementary / alternative medicine (CAM) i cancer

Teresa Rostowska, Katarzyna Walęcka-Matyja,
Obraz siebie i poziom samooceny u kobiet po amputacji piersi oraz u kobiet ze schorzeniami skóry – analiza porównawcza
The self-image and the level of self-appraisal of women after mastectomy and women with skin illnesses – comparative analysis

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(2)

Krystyna De Walden-Gałuszko
Ból a depresja – w teorii i w praktyce
Pain and depression – theory and practice

Alicja Widera, Zygfryd Juczyński, Tadeusz Popiela
Psychologiczne wyznaczniki stresu pourazowego u pacjentów onkologicznych po okaleczających zabiegach chirurgicznych
Psychological determinants of post-traumatic stress in oncological patient after disabling surgical procedures

Irena Wrońska, Grażyna Wiraszka,
Jakość życia chorych z rakiem jelita grubego i wytworzonym brzusznym odbytem
Quality of life of patients with colorectal cancer and with stoma

Janina Książek,
Jakość opieki medycznej w okresie okołooperacyjnym na przykładzie chorych operowanych na raka płuca
The quality of medical care in perioperative period in patients after the radical treatment of lung cancer

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(3)

Irena Wrońska, Grażyna Wiraszka, Renata Stępień,
Jakość życia chorych po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka jelita grubego i sutka
Quality of life of patients after radical surgery treatment of colorectal carcinoma and breast cancer

Beata Basińska, Andrzej Badzio,
Funkcjonowanie seksualne i jakość relacji małżeńskich mężczyzn leczonych napromienianiem z powodu nasieniaka jądra
Sexual functioning and marital relationships in patients after irradiation for testicular cancer

Bożena Kawiecka- Dziembowska, Renata Pałaszyńska, Maria Osmańska-Gogol, Bogdan Żurawski, Alina Borowska,
Psychologiczne aspekty ziarnicy złośliwej (choroby Hodgkina)
Psychological aspects of Hodgkin’s disease

Marek Jurkowski, Barbara Bobek-Billewicz,
Wpływ stresu pre- i postnatalnego na podatność na schorzenia nowotworowe
The influence of the pre- and postnatal stress on susceptibility to the carcinogenesis

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(4)

Mariola Bidzan
Ja realne i ja idealne u kobiet operowanych radykalnie i zachowawczo z powodu guzów łagodnych i nienowotworowych narządów rodnych
Self real and self idealized in operated women on radical and conservative surgery of benign tumors of reproductive organs

Alicja Heyda,
Schematy poznawcze i subiektywny obraz leczenia promieniami u pacjentów poddawanych radykalnej radioterapii
Cognitive patterns and subjective representation of radiation therapy among radical radiotherapy patients

Janina Książek,
Ocena jakości życia chorych na raka płuca w okresie okołooperacyjnym
The estimate of the life’s quality of persons after pulmonary cancer operation

Monika Bąk-Sosnowska, Alicja Michalak, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Anna Trzecieniecka-Green,
Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną
Psychological aspects of contact with the oncological patients and their families

PSYCHOONKOLOGIA 2004;8(1-4)

Mariola Bidzan, Monika Pater-Prais,
Jakość związku małżeńskiego u kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy
Quality of marriages of women treated for cervix tumour

Paweł Izdebski, Jerzy Tujakowski,
Cechy temperamentalne kobiet chorych na nowotwór piersi
Temperamental characteristics of women with breast cancer

Wiktor Chmielarczyk, Andrzej Pruszyński, Barbara Jobda, Teresa Wysocka-Bobryk, Zbigniew Wronkowski, Ewa Wesołowska,
Ocena psychologicznych efektów badania przesiewowego raka piersi u kobiet – badanie pilotażowe
Evaluation of the psychological effects of breast cancer screening in women – a pilot study

Agnieszka Pietrzyk,
Wpływ poczucia koherencji na spostrzeganie kontroli własnego życia u pacjentów onkologicznych w trakcie chemioterapii
The impactof coherence on the perceived control over life of cancer patients in chemotherapy

Joanna Kosmala,
Związek pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę nowotworową
Depressive disorders and increased riskof cancer

Justyna Janiszewska,
Strategie radzenia sobie z chorobą a poziom lęku u kobiet z chorobą nowotworową gruczołu piersiowego
Strategies of coping with disease and level of anxiety of the patients with breast cancer

PSYCHOONKOLOGIA 2005;9(1-4)

Raisa Sapieżyńska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Cecylia Łukaszuk,
Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą Hodgkina
Evaluation of problems in patients with Hodgkin’s disease

Barbara Lelonek, Halina Marmurowska-Michałowska,
Poziom lęku u chorych z białaczką
The degree of anxiety of patients with leukaemia

Krystyna Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz,
Zespół wypalenia a cechy osobowościowe lekarzy i pielęgniarek w zespołach opieki hospicyjnej
Burn-out syndrome and personality traits of the doctors and nurses engaged in the hospice care

Małgorzata Krasuska, Beata Krytosiak,
Rola wsparcia chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej w opinii rodziny
The role of the support for patients with advanced cancer in the opinion of the family

PSYCHOLOGICZNO-KLINICZNA OCENA BÓLU PRZEWLEKŁEGO

WSKAZANIA DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU ORAZ PORADNI PRZECIWBÓLOWYCH I PALIATYWNYCH

 

Krystyna de Walden – Gałuszko
Mikołaj Majkowicz

Publikacja porusza problematykę bólu przewlekłego: uwarunkowań percepcji bólu, przystosowania do bólu przewlekłego, a także wpływu bólu na zaburzenia psychiczne. Dodatkowo książka zawiera nowatorską propozycję „Modelu psychologiczno klinicznej oceny bólu przewlekłego”, oraz szeroki wachlarz narzędzi psychologicznych do jego oceny.

Wydawca: Akademia Medyczna w Gdańsku
Gdańsk 2003

VI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO,

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego  dbywała się w 5-6 października 2001 r. w Gdańsku Jelitkowie w Hotelu Posejdon.

PSYCHOONKOLOGIA  NR 8 STYCZEŃ – CZERWIEC 2001

W pracy zastosowano kwestionariusz celem ustalenia głównych problemów chorych, którzy przeszli totalną gastroctomię. Grupę badawczą stanowiło 35 mężczyzn i 12 kobiet, wiek 40-90 rż. Spośród problemów natury biologicznej wymienić należy nudności i wymioty (na które skarżyło się 83,3% kobiet) oraz utratę wagi (80% mężczyzn). Oceniano także zmianę sposobu i akceptacji posiłków przez chorych. Z pracy wynikają następujące sugestie dla pacjentów i ich rodzin: wskazane jest przeprowadzenie przed zabiegiem operacyjnym odpowiedniej rozmowy wyjaśniającej sposoby leczenia i opieki, wykorzystywania programów edukacyjnych podczas pobytu w szpitalu i po jego opuszczeniu. Wskazane jest prowadzenie przez dłuższy czas ocen jakości życia u tych chorych.PROBLEMS OF PATIENTS UNDERGOING THE TREATMENT DUE TO THE STOMACH CANCER

This study used a questionnaire survey to find out the most prevalent problems in 47 patients who underwent total gastrectomy. The group consists of 35 men and 12 women between 40 and 90 year of age. Problems of the biological nature were reported. 83,3% of women reported nausea and vomiting, and 80% of men reported the weight loss. The change in a way and in the acceptance of the meals by the patients were evaluated. The following were suggested as necessary for patients and their families: sufficient preoperative explanation about the treatment and care, execution of a continued patients education program until after discharge. The further study for proper evaluation of a long-term quality of life (QOL) is recommended.

Gabriala Chojnacka – Szawłowska
STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z ZAGROŻENIEM A STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ W OKRESIE JEJ ZDIAGNOZOWANIA. PDF

Badaniom psychologicznym poddano 302 pacjentów, w chwili zgłoszenia się do onkologa z podejrzeniem nowotworu, oraz 41 osób zdrowych, stanowiących grupę kontrolną dla wydzielonych podgrup pacjentów ze względu na stopień zaawansowania choroby. Posłużono się ustrukturowanym wywiadem i Skalą Radzenia Sobie z Zagrożeniem Urant i Czapińskiego, opartą na koncepcji Lazarusa i Folkman. Celem badań było poszukiwanie związku pomiędzy stopniem zaawansowania nowotworu a preferowaniem określonej strategii. Wyniki sugerują, że pacjenci częściej od osób zdrowych stosują strategię emocjonalną i ucieczkową. Osoby, które poddały się badaniom w okresie rokującym powodzenie terapii, częściej stosują strategię zorientowaną na problem aniżeli ci, u których choroba była zaawansowana (ANOVA). Style radzenia sobie mogą być uznane za predyktory zagrożenia późnym rozpoznaniem choroby nowotworowej.

ASSESSING COPING STRATEGIES IN DIAGNOSED PERSONS WITH DIFFERENT STAGES OF CANCER

The 302 patients were examined being confronted with a diagnosis of cancer and 41 healthy controls. Habitual coping strategies were assessed by the questionnarie, based on the conception of coping (Lazarus and Folkman). Purpose of this study was to examine the coping behaviour (problem – focussed coping and emotion – focussed coping) and stage of cancer. The study aim to clarife whether strategies that the person use to handle on stressful situations would be related to health parameters. Emotion focused coping found more often in patients with cancer thn healthy subjects. The results indicate, that the coping styles are significantly related to conditon of health and stage of cancer. The problem – focused coping was positive related to early stage of cancer (ANOVA). The coping styles are important for protective health behaviour.

Małgorzata Krasuska, Andrzej Stanislawek, Jacek Tomczykowski, Barbara Jankowiak, Irena Wrońska
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH CYTOSTATYKAMI. PDF

Ponad połowa pacjentów onkologicznych przyjmuje chemioterapię w którymś okresie leczenia. Zbadano 100 pacjentów w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 50 pacjentów przebywało w szpitalu, reszta otrzymywała leczenie ambulatoryjne. Wiek pacjentów: 20-70 rż. W badaniu stosowano metody kwestionariuszowe . W grupie mężczyzn najczęstszymi dolegliwościami było zmęczenie, osłabienie i nudności. Kobiety skarżyły się głównie na nudności, wymioty, biegunkę, osłabienie, zmęczenie i utratę włosów. Jakość życia zależy w dużym stopniu od dolegliwości będących następstwem chemioterapii. Znajomość czynników powodujących wymioty oraz środków przeciw wymiotnych, dostępnych w grupach chorych w wysokim czynnikiem ryzyka staję się sprawą kluczową dla efektywnego zapobiegania wymiotom u pacjentów leczonych chemioterapią.

PROBLEMS OF THE PATIENTS UNDERGOING THE CYTOTOXIC THERAPY

More than half of the oncology patients will receive chemotherapy at some point in their cancer treatment. The sample for these study consist of 100 patients treated at the Regional Oncology Center. 50 patients were hospitalized, while the rest received the ambulatory treatment. Patients were between 20 and 70 year of age. This study used a questionnaire survey. The most prevalent problems reported in the group of men were: fatigue, weakness, and nausea; while women complained mostly of nausea, vomiting, diarrhea, weakness, fatigue and alopecia. Quality of life is related to the number of distressing symptoms experienced as a result of a cancer chemotherapy. Knowledge of factors affecting emesis and antiemetic agents available for a high-risk patients are keys to successful nursing management of emesis in patients receiving chemotherapy.


Beata Basińska
RADZENIE SOBIE Z KONFRONTACJĄ STRESOWĄ A KONTINUUM ZDROWIE – CHOROBA NOWOTWOROWA. PDF 

Celem pracy była identyfikacja rodzajów strategii radzenia sobie w konfrontacji stresowej dotyczącej stanu zdrowia. Wybrano trzy grupy kryterialne: kobiety zdrowe, zagrożone nowotworem piersi i chore na raka narządów rodnych. Zastosowano SSRS Urant i Czapińskiego, CAS Davey, SOC-29 Antonovsky’ego i dwie skale oceny kondycji zdrowia. Stwierdzono, że w sytuacji deficytu zdrowia preferowane są strategie emocjonalne, natomiast chore na nowotwór preferowały dewaluację zagrożenia, a pozostałe badane grupy pozytywne przewartościowania. W stanach jednoznacznych dotyczących zdrowia poczucie koherencji było wyższe niż w stanie niepewności.

COPING WITH STRESS IN DIFFERENT HEALTH’S STATE

The aim of study was to assess the kind of coping with stress in the situation of gynaecological cancer, threat of breast cancer and in health. The research included 238 women with different health’s state. The methods measured ways of coping, sense of coherence and evaluation of health. The results indicated that the women threated of cancer and ill women preferred emotional strategies. The cancer patients used often devaluation of threat, but healthy and threat of cancer used more often positive reappraisal. The sense of coherence was similar and highest on the certain situation than on the uncertain one.


Joanna Szymczak
POCZUCIE KOHERENCJI A DEPRESJA U CHORYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO OPERACJI Z POWODU NOWOTWORU PŁUCA I U OSÓB ZDROWYCH. PDF

Celem pracy było ustalenie czy zachodzą związki między poczuciem koherencji i jego składnikami: zrozumiałością, zaradnością, sensownością, a nasileniem symptomów depresyjnych u 37 chorych na nowotwór płuca (średnia wieku 52,3 lat) przed operacją i u 32 osób zdrowych (średnia wieku 52,9 lat). W badaniu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego oraz Inwentarz Depresji Becka (BDI). Analiza statystyczna danych wykazała istotne statystycznie ujemne związki między poczuciem koherencji i sensownością a depresyjnymi symptomami u osób zdrowych. U chorych tylko zaradność tworzyła istotny statystycznie, ale dodatni związek, z depresją. Przypuszczalną przyczyną tego rezultatu u chorych mogła być psychologiczna specyfika ich sytuacji oraz istotnie słabsze poczucie koherencji. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają wysunąć hipotezę, iż u chorych przed operacją zlokalizowanych na kontinuum zdrowie-choroba daleko od bieguna zdrowie poczucie koherencji traci funkcję ochronną polegającą na przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom stresu (jak rozwój symptomów depresji), natomiast silniejsza zaradność, sprzyjając występowaniu symptomów depresji, może utrudniać adaptację do choroby i jej leczenia.

SENSE OF COHERENCE AND DEPRESSION IN LUNG CANCER PATIENTS QUALIFIED FOR SURGERY

Purpose of this study was to look for relationship between sense of coherence, its constituents: comprehensibility, manageability, meaningfulness and depressions in 37 lung cancer patients (average age of 52,3), who were qualified for surgery and 32 healthy controls (average age of 52,9). Two self-report questionnaires were used in the study: Antonovsky’s SOC-29 scale measuring the sense of coherence, and Beck Depression Inventory, measuring depressive symptoms intensity. The sense of coherence and meaningfulness correlated significantly (negative correlations) with depressive symptoms intensity in controls. In patients only manageability had significant correlation (positive) with depressive symptoms. It’s possible that psychological specificity of patients’ situation and significantly lower SOC in patients compared to controls were responsible for these results. The data let us hypothesise that in persons awaiting surgery (situated far away from the „health” pole of the health-disease continuum) the SOC protective function which consists in moderating harmful effects of stress (in the study treated as depressive symptoms) disappears but stronger manageability may favour depressive symptoms appearing and make adaptation to disease and its treatment more difficult.


Justyna Janiszewska
WPŁYW PRZEWLEKŁEJ CHOROBY SOMATYCZNEJ NA PERCEPCJĘ WŁASNEJ OSOBY, SAMOOCENĘ MŁODZIEŻY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE W TRUDNEJ SYTUACJI. PDF

Badania miały na celu ocenę poziomu samooceny i samoakceptacji młodzieży przewlekle chorej oraz określenie sposobu zmagania się z sytuacją przewlekłej choroby somatycznej. Prezentowany materiał oparty jest o porównania grupy osób dotkniętej przewlekłą chorobą somatyczną z grupą osób, które uległy poparzeniu i grupa osób zdrowych. Posłużono się wywiadem psychologicznym, klinicznym oraz Listą Przymiotników Gougha i Heilbruna. Preferencje sposobów radzenia sobie ze stresem oceniono za pomocą kwestionariusza opartego na koncepcji Lazarusa i Folkman. Wyniki badań ujawniły związek pomiędzy rozpoznaniem przewlekłej choroby somatycznej a sposobem spostrzegania własnej osoby i radzenia sobie ze stresem. Pomimo obniżenia poziomu samooceny u młodzieży przewlekle chorej w stosunku do pozostałych grup badanych, stwierdzono niewielką rozbieżność pomiędzy ja realnym a ja idealnym. Samopercepcja u osób przewlekle chorych pełni rolę mechanizmu przystosowawczego.

THE CHRONIC SOMATIC DISEASE’S INFLUENCE ON SELF-CONCEPT, SELF-EVALUATION OF YOUNG PEOPLE AND COPING WITH DIFFICULT SITUATION

The purpose of this study was to assess level of self-acceptation and self-evaluation by young people and to define of coping with chronic somatic disease. This material presents the results of three groups’ compare. There are patients with the chronic somatic disease, scalding persons and healthy young people. The psychological and clinical interview, the Spilberger’s State-Trait Anxiety Inventory and Adjective Check List) by Gough and Heilbrun were used. Habitual coping strategies were assessed by the questionnaire based on the conception of coping by Lazarus and Folkman. The results indicate the relationship between the chronic somatic disease and level of self-acceptation and self-evaluation. The young people with chronic somatic disease have a lower lever of self-concept but they accept themselves. Self-perception by patients with chronic somatic disease to act as adaptation mechanism.

Mariola Bidzan, Agnieszka Zielonka – Sujkowska, Jerzy Smutek
NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA SAMOOCENY KOBIET OPEROWANYCH Z POWODU RAKA SZYJKI MACICY METODA WERTHELMA – MEIGSA. PDF

Badaniom mającym na celu poznanie czy zachorowanie na raka szyjki macicy w połączeniu z wybranymi czynnikami psychologiczno-społecznymi może zmieniać samoocenę u pacjentek po operacji sposobem Wertheima – Meigsa poddano łącznie 81 kobiet: 42 z nich (po operacji) stanowiło GE, zaś 39 aktualnie oczekujących na podobny zabieg GK. Zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji, Drabinę Cantrilla oraz Skalę Jakości Związku Spaniera. Uzyskane wyniki wskazują, że niewielka liczba prezentowanych przez pacjentki pooperacyjne objawów, jak również duża tolerancja na stres w połączeniu z wysokim poziomem jakości związku oraz wysokim poziomem optymizmu sprzyjają pozytywnej samoocenie. Jakość związku podobna jest w obu grupach. Badane po operacji wykazują wyższy poziom optymizmu niż pacjentki przed zabiegiem.

THE SELFESTEEM OF THE CARVICAL CANCER PATIENTS AFTER THE SURGERY (MODE WRTHEIM – MEIGS)

Fourty two women after Wertheim – Meigs surgery and thirty nine women before such surgery were involved. The psychological examination consisted of own questionnaire, Drabina Cantrilla and DAS Scale (Spanier). Our results show that patients after Wertheim – Meigs surgery present themselves with positive self-estimation and these results from small amounts of negative symptoms, good stress tolerance and good quality of marital relation, high level of optimism and positive feelings. Patients after this surgery have better quality of life than those expecting this procedure. Quality of marital relation is very much the same in both groups of patients. Patients after surgery present themselves more optimistic.

Mariola Bidzan, Monika Pater – Prais, Jerzy Smutek
HIERARCHIA WARTOŚCI U KOBIET LECZONYCH Z POWODU RAKA SZYJKI MACICY. PDF

Celem pracy było określenie, czy doświadczenie choroby nowotworowej szyjki macicy wpływa na zmianę sposobu wartościowania. Badaniami objęto 25 pacjentek hospitalizowanych z powodu raka szyjki macicy (stanowiły one grupę eksperymentalną) oraz 25 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Zastosowano Skalę Wartości Rokeacha oraz Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu). Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety dotknięte rakiem szyjki macicy cenią te same wartości, co kobiety zdrowe, jednak sama choroba sprzyja odsuwaniu wartości trudnych do zrealizowania (np. szczęście, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne wrażeń) na dalszy plan. Rak szyjki macicy wpływa na przypisywanie większej wagi wartościom uniwersalnym, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość. Kobiety leczone z powodu raka szyjki macicy charakteryzują się nieznacznie większym kryzysem wartościowania niż kobiety zdrowe.

THE STRUCTURE OF VALUES IN THE CERVICAL CANCER PATIENTS

The aim of this study was to find an association between the dramatic condition life cervical cancer and its impact on the psychic of the patient and her structure of values. 25 patients suffering from cervical cancer were taken into the study and they were compared to 25 healthy women. To evaluate them we used the Scale of Value by Rokeach and KKW Questionnaire. Our results show that cancer patients have the same structure values as the healthy women (family ties, love), however values hard to achieve (e.g. happiness, pleasure) they tend to put off. Patients from the experimental group also look up to universal values e.g. peace on earth, national safety. Patients treated due to cervical cancer reveal slightly more the tendency to lose the goal of life and thus they undergo the crisis of structure of values.

Beata Makowska, Anna Szczurowicz
KANCEROFOBIA A RAK JAJNIKA – PROBLEM W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA. PDF

Kancerofobia jest zjawiskiem z którym każdy lekarz spotyka się w swojej praktyce. Rak jajnika nie ma zatwierdzonej metody skryningu. Lekarz, prowadzący pacjentkę podejrzewającą u siebie możliwość wystąpienia dziedzicznej formy raka jajnika nie może zlekceważyć jej obaw, a jednocześnie nie może popaść w kosztowną i przesadną diagnostykę. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

CANCEROPHOBIA AND OVARIAN CANCER – THE PROBLEM IN EVERYDAY GYNECOLOGICAL PRACTICE

Cancerophobia is a problem which every physician meets in everyday practice. There is no approved method of ovarian cancer screening. Physician having a patient with a probability of familiar ovarian cancer should not disregard the fear of a patient and, on the other hand, he should not order too sophisticated and expensive diagnostic procedures. Every patient needs individuals treatment.

PSYCHOONKOLOGIA  NR 9 LIPIEC – GRUDZIEŃ 2001

Prace przedstawione na

VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Gdańsk 5-6.10.2001
Józef Binnebesel
MIEJSCE ORAZ ROLA PEDAGOGA I TERAPII PEDAGOGICZNEJ NA ODDZIALE PEDIATRYCZNO-ONKOLOGICZNYM.

Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, iż na oddziałach pediatryczno-onkologicznych rola pedagoga zawężana jest do funkcji edukacyjnej. Pedagogika jako nauka o wychowaniu swoim zakresem pojęciowym, warsztatem metodologicznym i specyficznymi dla siebie środkami oddziaływań wnieść może w szeroko rozumianą terapię dziecka przewlekle chorego z chorobą nowotworową szereg istotnych wartości. Oddziały pediatryczne jako środowisko wychowawcze winny być pod szczególną opieką pedagogów terapeutów, będących członkami szeroko rozumianych zespołów terapeutycznych. W artykule przedstawiony jest schemat wielowymiarowego oddziaływania terapeutyczno-pedagogicznego na dzieci z chorobą nowotworową.THE ROLE OF EDUCATOR AND PEDAGOGIC THERAPY ON THE PEDIATRIC-ONCOLOGY WARD

According to my survey cornied in pediatric-oncological wards the role of an educator is often limited to educational function. Pedagogics as a science focused on their with its methodology and its specific devices, may introduce several important values to the therapy of a chronically ill child with a tumonous disease. Pediatric wards as an upbringing environment should be equipped with a special care of educators, who should participate in therapeutic teams. In this article it has been presented a draft of multidimensional influence of therapy and pedagogic on children with a tumorous disease.

Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz
PŁEĆ A PERCEPCJA BÓLU I EMOCJE NEGATYWNE U OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.

W pracy przebadano 302 pacjentów z chorobą nowotworową – 195 kobiet i 107 mężczyzn w podobnych grupach wiekowych. Zastosowano: 1. wywiad strukturyzowany, określający podstawowe dane społeczno-demograficzne i kliniczne; 2. Kwestionariusz QLQ-C30. W analizie zastosowano pytania dotyczące oceny natężenia bólu oraz jego wpływ na aktywność codzienną (pytania 9 i 19); 3. Zmodyfikowaną skalę HAD (ocenę lęku i depresji uzupełniono o pytaniaokreślające poziom agresji). W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że płeć nie różnicuje oceny natężenia dolegliwości bólowych chorych w sposób jednoznaczny. Stwierdzono natomiast różnice w nasileniu uczuć negatywnych (wyższy poziom lęku u kobiet) oraz w zakresie korelacji pomiędzy zgłoszonymi dolegliwościami bólowymi a nasileniem uczuć negatywnych w zależności od płci. Badane grupy były jednorodne pod względem społeczno-demograficznym, różniły się jedynie poziomem wykształcenia. Z tego względu przeprowadzono dodatkową analizę zależności między bólem a emocjami negatywnymi, uwzględniając wykształcenie jako zmienną dodatkową. Stwierdzono, że tylko w grupie mężczyzn z wykształceniem podstawowym ujawniła się zależność pomiędzy większym nasileniem bólu a wyższym poziomem lęku i agresji. Skłania to nas do wniosku, by w badaniach wspomnianych wyżej zależności uwzględnić czynnik wykształcenia.

ANALYSIS OF GENDER EFFECTS ON PAIN PERCEPTION AND NEGATIVE EMOTIONS OF CANCER PATIENTS

302 cancer patients were examined (195 women, 107 men). We used 1. structured interview (socio-demographic characteristics and clinical data), 2. Questionnaire QLQ-C30 (the intensity of pain and it’s impact on everyday activity: questions 9 and 19 were analyses). 3. Modified HAD scale (anxiety and depression assessments were completed by the items assessing the level of anger). As the results of statistical analysis we found out that the men and women had ealuated their pain on similar way. Nevertheles we noticed the gender differences in the intensity of negative emotions (higher anxiety in women). We observed also the same differences in the correlation between pain and negative emotions intensity. The examined groups of patients were homogenic from socio-demographic with one exception: education level. It was the cause of our decision to analyse the relation between pain and negative emotions of men and women differently educated. We noticed the differences in the only one group: lower educated men (the intensity of pein was correlated with higher level of anxiety and anger). Due to that result we postulate to take into consideration the variable of education in the future studies.

Danuta Zarzycka, Marta Czekirda, Barbara Ślusarska
ETYCZNY ASPEKT PODAWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH.

Celem pracy jest przedstawienie etycznego aspektu podawania cytostatyków przez pielęgniarki na tle medyczno-prawnych uwarunkowań oraz zasygnalizowanie problemu szkodliwego oddziaływania cytostatyków na osoby podające te leki. Metodą zastosowaną w pracy jest studium przypadku. Cel założono osiągnąć poprzez analizę opisanej sytuacji pacjentki w wymiarze medycznym, prawno-organizacyjnym i etycznym. W pracy postawiono wiele pytań, na które szukanie odpowiedzi jest trudne w aktualnej rzeczywistości świadczenia opieki zdrowotnej. Jedno z pytań zostało sformułowane następująco: jaka jest faktyczna liczba osób, która ponosi negatywne konsekwencje zdrowotne z tytułu uczestnictwa w procesie podawania cytostatyków? Czy zapis w Kodeksie Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej w brzmieniu: „pielęgniarka i położna ma prawo do swobodnego dostępu do informacji umożliwiających realizację jej czynności zawodowych jako procesu pielęgnowania oraz zapewniający bezpieczeństwo choremu i swojej osobie” nic nie oznacza? Zatrzymanie się nad powyższymi pytaniami stało się inspiracją do głębszych rozważań nad wieloma zagadnieniami związanymi z udziałem pielęgniarek w podawaniu leków cytostatycznych.

ADMINISTRATION OF CYTOSTATIC DRUGS – ETHICAL ASPECTS

The aim of study is to present ethical aspect of cytostatic drugs administration with reference to medical-legal issues znd to signal the problem of harmful effects of cytostatics upon the person administering them. The method used is a case study whose aim is to analyze patient s situation with reference to medical, legal-organizational and ethical aspects. Many questions put forward are difficult to answer in today’s reality of health care. One of Them asks about the number of people actually experiencing negative health cones.uences of cytostatic administration. Does the statement from The Code of Professional Ethics of Polish Nurse and Midwife
Reading that „nurse and midwife have the right to free access to information that enable them carry out professional activities of the nursing process and ensuring security of both the patient and mean nothing? The analysis of the questions above inspired the authors to think deeply over many Other issues involved in the administration of cytostatic drugs.

Maria Kuśnierkiewicz, Antoni Pruszewicz, Aleksandra Kruk – Zagajewska, Anna Żebryk – Stopa, Jacek Kraśny, Maria Zygarowicz, Wojciech Golusiński
WPŁYW CZYNNIKÓW OSOBOWOŚCIOWYCH NA PRZEBIEG PROCESU REHABILITACJI GŁOSU I MOWY U OSÓB PO OPERACJI CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA KRTANI.

Mówiąc o zdrowiu nie możemy skupiać się jedynie na stanie fizycznym człowieka, lecz należy mieć również na uwadze jego funkcjonowanie psychospołeczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób przewlekle chorych, w tym chorych onkologicznie. Zmaganie się z chorobą oraz powrót do zdrowia to często proces długotrwały, nierzadko wymagający specjalistycznej rehabilitacji. Aby go usprawnić warto wiedzieć, co może mu sprzyjać, a co utrudniać zachodzenie pozytywnych zmian. W przedstawianej pracy zajęliśmy się osobami po operacji całkowitego usunięcia krtani, które w wyniku zabiegu zyskują szansę na powrót do zdrowia, ale jednocześnie odczuwają szereg negatywnych skutków, tak fizycznych, jak i dotyczących funkcjonowania psychospołecznego. Jednym z nich jest utrata możliwości głośnego porozumiewania się. Nauka zastępczej mowy przełykowej pozwala zminimalizować niektóre negatywne konsekwencje operacji. Na powodzenie tego procesu wpływają różne elementy, wśród nich budowa przełyku, ciśnienie wewnątrzprzełykowe, słuch, odczyn po radioterapii, choroby współistniejące, a także czynniki socjodemograficzne: wiek, sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania, aktywność zawodowa, sytuacja finansowa itp. Jednak nawet, gdy występują one w zbliżonej formie i na podobnym poziomie, obserwuje się różnice dotyczące tempa oraz stopnia opanowania mowy zastępczej. Zdaniem autorów przyczyn tego zjawiska można szukać m. in. po stronie cech osobowościowych. Wyróżnienie ich i opracowanie odpowiedniego programu terapeutycznego wspomagającego proces rehabilitacji mowy, być może pozwoli osiągnąć lepsze wyniki, polepszając jakość życia pacjentów.

THE INFLUENCE OF PERSONALITY FACTORS ON THE VOICE REHABILITATION AFTER LARYNGECTOMY

When we talk about health, we should think not only about physical elements but also about psychosocial function too. It’s very important for people with the lasting diseases and people with an oncological illnesses. Fighting with cancer and return to the full of health, is usually a longterm process, which requires special rehabilitation very often. For the better improvement of this process, it’s worth to know some favourable and making difficulties factors. This work is focused on problems, that affect people after laryngectomy, who recover to health after operation but, simultaneously this patients are physically wounded and their psychosocial functions are worse than previously. One of the reasons is the loss of loud speaking. The chance for diminishing negative consequences after laryngectomy is voice and speech rehabilitation. This process is influenced by following factors: construction of oesophagus, oesophagus insidepressure, hearing, reaction after radiotherapy, coexisting diseases and socjodemographic factors: age, family situation, place of living, job activity, financial situation etc. Even when mentioned factors are on similar level, it is possible to observe differences in rehabilitation’s time and kind of substitution voice. In authors’ opinion, variety of personalities could be an explicable reason of these differences. When we’ll know this one’s, it’s possible to work out the psychotherapeutic program for better improvement of patients’ quality of life.


Grażyna Tatur
ROLA ETYKI A FILOZOFIA WSPARCIA I TROSKI W PIELĘGNIARSTWIE ONKOLOGICZNYM.

W niniejszej pracy podjęto rozważania związane z rolą etyki, filozofią wsparcia i troski w pielęgniarstwie onkologicznym. Podstawowe cele i wartości zawodu pielęgniarki określa Kodeks Etyczny Polskiej Pielęgniarki i Położnej, którego postanowienia i ich interpretacje stanowią wytyczne dla zachowań związanych z wykonywaniem zawodu. Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem z chorobą nowotworową powinna być humanistką, winna być świadoma swej misji i czynów. Opieka pielęgniarek nad ciężko i nieuleczalnie chorym jest najtrudniejszą próbą sił i kwalifikacji zawodowych. Autorka dowodzi, że pielęgniarka onkologiczna jest również odpowiedzialna za odpowiednie przygotowanie i edukację rodziny pacjenta.

DESIGNIFICANCE OF EPICS AND PHILOSOPHY OF SUPPORT AND CARE IN ONCOLOGIC NURSERY

In this article has been published consideration conected with the role of epics, the philosophy of support and care in oncology nursery. The basic aims and meanings of nursers’ profession art defined by epical codex of polish nurse and midwife. The statement and interpretation of this codex create directions for behaviour considered with performing the profession. The nurse taking care of patient with oncologic illness shall be a humanist, shall be aware of her mission and act. The nursers’ care of terminally ill patients is the most difficult challenge. The author proves that oncologic nurse is also responsible for proper getting ready and educaucation of the patient’s family.


Teresa Wysocka – Bobryk, Małgorzata Procner, Hanna Tchórzewska
HIERARCHIA WARTOŚCI I OBRAZ PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ W GRUPACH KOBIET CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI I UKŁADU CHŁONNEGO.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wzorców płci psychologicznej oraz preferencji wartości w grupach kobiet: chorych na raka piersi (n=24), chorych na nowotwory złośliwe układu chłonnego (n=25), zdrowych (n=26).
Tożsamość płciowa została ustalona na podstawie Kwestionariusza Płci Psychologicznej IPP A.Kuczyńskiej. Układy wartości akceptowanych i odrzucanych przez grupy chorych i zdrowych kobiet określono wg skali wartości M.Rokeacha. Do analizy wyników użyto testu chi-kwadrat Pearsona oraz analizy treściowej.
Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie znaczącego związku pomiędzy rakiem piersi a zaburzenia w obrębie tożsamości płciowej kobiety.
Analiza układów wartości pozwoliła na ustalenie charakterystycznych stylów adaptacji społecznej, które są uzależnione, zarówno od wzorca płci psychologicznej, jak i stanu zdrowia lub choroby.

HIERARCHY OF VALUES AND PSYCHOLOGICAL SEX REPRESENTATION IN BREAST CANCER AND LYMPHOMAS WOMEN PATIENT GROUPS

The purpose of the research was to establish patterns of psychological sex representation and preference of values within three groups of women: patients suffering from breast cancer (n=24), patients suffering from lumphomas (n=25), healthy women (n=26).
The psychological sex of studied women has been determined on the basis of Psychological Sex Inventory. Sets of values accepted or rejected by women were assessed on M.Rokeach`s Value Scale. Pearson’s chi-square and contents analysis were used to statistical verification. The data confirms the relationship between cancer treatment through breast surgery and a women`s sex identity disorders. The study of value’s sets enabled us to determine characteristic styles of psychosocial adaptation according to both psychological sex pattern and physical well-being or illness.

Janina Książek
POWINNOŚCI MORALNE PIELĘGNIAREK A WSPARCIE PSYCHICZNE ŚWIADCZONE CHORYM ONKOLOGICZNYM.

Celem pracy było określenie roli powinności moralnych pielęgniarek i zastanowienie się nad zasadnością wprowadzenia do praktyki pielęgniarskiej standardu wsparcia psychicznego chorego onkologicznego. Potrzeby współczesnej rzeczywistości ochrony zdrowia i konkretnej praktyki pielęgniarskiej przekonują o konieczności dyskusji nad problemem moralności zawodowej, nad jej kształtem aktualnym i pożądanym. Przedstawione zagadnienia dowodzą, że celem najważniejszym w pielęgniarstwie jest pomoc człowiekowi zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej standardów wsparcia psychicznego chorego onkologicznego jako połączenie wiedzy z roztropnością procesu pielęgnowania jest wynikiem nowej rzeczywistości zawodowej.

NURSES’ MORAL OBLIGATIONS RELATED TO PSYCHICAL SUPPORT GIVEN TO ONCOLOGICAL PATIENTS

The aim of the work was precising the function of nurses moral obligations and deciding about advisability of introducing psychical support standard into nursing practice. Needs of modern reality of healthcare and nursing practice convince us about necessity of discussing the problem of professional morality, its present and required state. Presented opinions prove that the most important aim in nursing is helping the man both in good health and in illness. Introducing psychical support standards for oncological patients into nursing practice seems to be the result of a new professional reality.

Joanna Szymczak
STYLE PRZYWIĄZANIA A LĘK U CHORYCH NA RAKA PŁUCA ZAKWALIFIKOWANYCH DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO I U OSÓB ZDROWYCH.

Celem pracy było ustalenie znaczenia stylów przywiązania dla reagowania lękiem w sytuacjach o różnym stopniu zagrożenia, tzn. u chorych na raka płuca oczekujących operacji (średnia wieku 58,9 lat) i u osób zdrowych (średnia wieku 58,5 lat). Badani zostali zakwalifikowani do trzech prototypowych stylów przywiązania: bezpiecznego, ambiwalentno-lękowego i unikającego w oparciu o metodę HazanŤa i ShaverŤa (1987), a poziom lęku mierzono Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku C. D. Spielbergera. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że ambiwalentno-lękowe osoby ujawniały istotnie statystycznie więcej symptomów lęku niż osoby bezpieczne lub unikające, ale tylko w sytuacji większego zagrożenia. Osoby unikające i bezpieczne nie różniły się między sobą istotnie poziomem lęku w żadnej z grup. W porównaniach międzygrupowych chorzy o ambiwalentno-lękowym stylu przywiązania reagowali istotnie statystycznie silniejszym lękiem niż zdrowi o tym samym stylu przywiązania. Pozostałe style nie różnicowały osób chorych i zdrowych pod względem nasilenia symptomów lęku. Pozyskane rezultaty są omówione w zakresie regulacji emocjonalnej stylów przywiązania.

ATTACHMENT STYLES AND ANXIETY IN LUNG CANCER PATIENTS AWAITING SURGERY

The purpose of this study was look for relation between attachment styles and anxiety in 119 lung cancer patients (average age of 58,9), who were awaiting surgery and 112 healthy subjects (average age of 58,5). All subjects were classified according to their attachment style (secure, avoidant, ambivalent) assessed using the instrument based on Hazan and Shaveres (1987) descriptions of how people typically feel in close relationships. The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory was used to measure anxiety. Ambivalent subjects exhibited stronger anxiety than secure and avoidant subjects only in clinical group. Neither secure not avoidant subjects differed significantly in level of anxiety in both groups. Ambivalent subjects in clinical group revealed significantly higher anxiety level than controls. The other styles did not differentiate lung cancer patients and healthy subjects in relation to anxiety level. Results are discussed in terms of the effects of attachment styles on affect regulation. Attachment styles, anxiety, affect regulation.