9 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

PO KONFERENCJI SŁÓW KILKA…

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-001.jpg

Szanowni Uczestnicy 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Dziękuję bardzo za udział i aktywne uczestnictwo w Konferencji. Ponawiam apel o przesyłanie swoich propozycji w zakresie poprawy naszej aktywności, przyłączenia się do pomocy chorym w różnych częściach Polski przez podanie swoich namiarów i określenia możliwości pomocy.
Chcielibyśmy, żeby nadal krajowa Szkoła Psychoonkologii mogła kontynuować szkolenie personelu medycznego a w szczególności psychologów zatrudnionych w jednostkach onkologicznych – ponieważ borykamy się obecnie z dużymi trudnościami finansowymi prosimy o podpowiedź w jaki sposób moglibyśmy zdobyć pieniądze na realizację tych zadań (nie jesteśmy dobrymi menadżerami…)
Bardzo zachęcamy do wprowadzenia we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Dystresu jako badania rutynowego [Termometr distresu].
Badanie to powinno składać się z dwóch części.

  1. Prośba o zakreślenie stopnia distresu na termometrze.
  2. Osoby, które określiły swój poziom distresu na 5 i więcej powinny być przebadane według stresorów szczegółowych i należy im udzielić pomocy w obszarze który okazał się stresogenny.

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-002.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-003.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-004.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-005.jpg

Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko

Gdańsk 05.06.2007 r.

SPRAWOZDANIE Z 9 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOONKOLOGICZNEJ

Czytaj dalej

8 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

                                                                                                        Patronat medialny:

W dniach 30.09-01.10.2005 r. odbyła się w Juracie 8 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej ok. 320 osób. W pierwszym dniu Konferencji uczestniczyli w niej goście z USA Mitch Golant (z Los Angeles), Scharry Shachter i Andy Rot (z Nowego Jorku)h. Dzień ten był poświęcony problemom pomocy psychologicznej pacjentom z chorobą nowotworową.

Przeprowadzono także wówczas dyskusję panelową na temat roli psychoonkologii w medycynie. W trakcie wymiany poglądów wyłoniła się potrzeba „akredytacji” szkoleń przez towarzystwo naukowe i podniesiono też jego rolę w opiniowaniu pracy ośrodków świadczących usługi pacjentom onkologicznym. Tematem wiodącym drugiego dnia były możliwości pomocy rodzinom chorych. Bardzo interesujące wykłady na ten temat miały również swoją oprawę artystyczną (poetycko – malarski wykład na temat komunikacji dr. Z. Bohdana).

W czasie Konferencji pod dyskusję poddano projekt logo Towarzystwa. Zarząd PTPO wyraża podziękowanie Pani Alinie Arciszewskiej – Binnebesel za jej projekty. Swoje propozycje. Swoje propozycje złożyli także niektórzy inni uczestnicy Konferencji. Bardzo interesujące były ustne jak i plakatowe doniesienia większości uczestników zjazdu.

Organizatorzy Konferencji dziękują wszystkim za aktywne uczestnictwo i proszą o nadsyłanie tych prac aby móc po recenzji zamieścić je w czasopiśmie „Psychoonkologia”.

Czytaj dalej

VI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO,

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego  dbywała się w 5-6 października 2001 r. w Gdańsku Jelitkowie w Hotelu Posejdon.