Bezpłatne szkolenie – woj. warmińsko-mazurskie, śląskim,

Polecany

Szanowni Państwo,

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału  przedstawicieli organizacji pozarządowych (m.in. fundacje, stowarzyszenia) w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych, realizujących działania, obejmujące kontakt z ostatecznymi adresatami projektu (grupą ryzyka) tj. osoby:

a. w wieku 40-65 lat;
b. nadużywające alkoholu;
c. palące papierosy;
d. podejmujące ryzykowne zachowania seksualne;
Również osoby żyjące w stresie i napięciu.

 Zapraszamy również fundacje działające na rzecz dzieci.
w następujących województwach:
·         mazowieckim,
·         śląskim,
·         małopolskim,
·         podkarpackim,
·         warmińsko-mazurskim.
W załączniku przesyłam oficjalne zaproszenie wraz z informacjami dot. realizacji i uczestnictwa w projekcie ,,Nie trać głowy’’. 

W celu dopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa (załączniki do wiadomości).

Po zapoznaniu się z powyższym Regulaminem należy wypełnić następujące dokumenty (załączniki):
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie uczestnika projektu (RODO).
Wypełnione dokumenty należy przesłać elektronicznie (skan w formacie pdf,jpg) 
na email: katarzyna.wnuk@coi.pl lub sylwia.boron@coi.pl

Komplet przesłanych dokumentów i potwierdzenie ze strony Organizatorów pozwala na przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, a w późniejszym etapie – do ich zakwalifikowania.
O zakwalifikowaniu do projektu zostaną Państwo poinformowana mailowo i/lub telefonicznie.Rekrutacja trwa do 15.02.19r. do godz. 13.00.

Szkolenie dla NGO w woj. Warmińsko-mazurskim odbędzie się 22 lutego 2019r.w Olsztynie.
Szkolenie dla NGO w woj. Śląskim odbędzie się 01.03.2019r. w Katowicach
Będzie Nam bardzo miło jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział  również w spotkaniu ponadregionalnym
natomiast w przypadku nieobecności na spotkaniu ponadregionalnym nie będą kierowane żadne
roszczenia w państwa kierunku. Najistotniejszym dla Państwa jest wzięcie udziału w szkoleniu  
organizowanym w Państwa województwie.

Gorąco zachęcam do udziału, a także mam prośbę o przekazanie informacji innym organizacjom, które Państwo znacie.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Serdecznie pozdrawiam, ​

Sylwia Boroń

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2017, NR 4

Polecany

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2017, NR 4

Spis treści:

Artykuł przeglądowy
Zdrowa nadzieja rodzica w sytuacji choroby nowotworowej dziecka – rola nieprzywiązywania do rezultatu
Mariusz Wirga, Hanna Stępniewska-Gębik
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 135–141

Artykuł przeglądowy
Dialog w „trójkącie porozumienia”: relacja lekarz – dziecko – rodzice w sytuacji choroby przewlekłej. Aspekty praktyczne
Beata Antoszewska, Zbigniew Bohdan
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 142–148

Artykuł przeglądowy
Po co prowadzić terapeutyczną edukację pacjenta, a szczególnie dziecka z chorobą nowotworową?
Katarzyna E. Potyrała, André Giordan
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 149–156

Artykuł przeglądowy
Czy lekarz jest potrzebny w procesie zdrowienia dziecka wyleczonego z choroby nowotworowej?
Kinga Kwiecińska, Wojciech Strojny, Danuta Pietrys, Walentyna Balwierz, Szymon Skoczeń
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 157–160

Raport
Sprawozdanie z I Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej i jego rodziny w procesie zdrowienia
Hanna Stępniewska-Gębik, Sławomir Trusz
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 161–164

Raport
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny
Rafał Ziemiński, Monika Kozłowiec, Marzena Elżbieta Samardakiewicz
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 165–166

Jimmie C. Holland (1928-2017)

Polecany

Szanowni Państwo,

dla wszystkich osób, którym na sercu leży rozwój psychoonkologii, wiadomość o nagłej śmierci Jimmie C. Holland, ikony psychoonkologii, inicjatorki wielorakich działań mających na celu poprawę jakości życia pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową, została przyjęta z wielkim smutkiem.
Dla Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, które z nadchodzącym Nowym 2018 Rokiem liczyć będzie sobie już 25 lat, to także duża strata. Bowiem, Jimmie Holland nie tylko była świadkiem jego powstawania, ale także orędowniczką jego działań.

Psychoonkologia światowa poniosła wielką stratę.

Zarząd PTPO

Oncology World Mourns the Loss of Jimmie C. Holland, MD, Founder, Field of Psycho-Oncology

Z wielkim smutkiem informujemy, że 24 grudnia 2017 r. odeszła od nas Jimmie C. Holland inicjatorka i Wielka Dama światowej psychoonkologii.

Była też naszą szczerą przyjaciółką – kibicowała rozwojowi psychoonkologii w Polsce i podsyłała nam czasem „swoje” podpowiedzi.

Jej długie i owocne życie sprawiło ze świat stał się troszkę lepszy.

Będziemy o niej zawsze pamiętać.

prof. Krystyna de Walden-Galuszko

PODSUMOWANIE I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

PODSUMOWANIE I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

Dobiegła końca pierwsza edycja  studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej 2013/2014. Uroczystość zakończenia studiów zaszczyciła swoją obecnością Pani Wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, która wraz z Kierownikiem studiów prof. dr hab. n. med. Mikołajem Majkowiczem wręczyła dyplomy 40-stu absolwentom. Następnie zaproszeni goście i absolwenci wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego White  (Chocolate Trio w składzie: Marta Raźniaczyk, Marek Grącki i Krzysztof Basiński, który uświetnił to szczególne wydarzenie.

 Słuchacze studium podyplomowego to psychologowie (24 os.),  pedagodzy (5 os.), pielęgniarki (4 os.), elektroradiolodzy (3 os.) i specjaliści zdrowia publicznego (2 os.) oraz politolog (1 os.) i teolog (1 os.).  Najwięcej było osób do trzydziestego roku życia (15). Dużą grupę stanowiły też osoby od 31-40 r. życia (11). W przedziale wiekowym 41-50 było 9 osób, a powyżej 50 r. życia – 5.  Nieco ponad połowa z nich to mieszkańcy województwa pomorskiego – 21 osób, w tym 11 osób – Trójmiasta. Pozostałe – przyjechały z  województw ościennych:  zachodnio-pomorskiego (ze Szczecina i Świnoujścia), kujawsko-pomorskiego (m.in. z Inowrocławia i Bydgoszczy) i warmińsko-mazurskiego (m.in. z Bartoszyc i Olsztyna), ale także bardziej odległych: mazowieckiego (m.in. z Warszawy), lubuskiego (z Żar) i dolnośląskiego (z Wrocławia). Miejsce zamieszkania przedstawiono na załączonej mapie.
Osoby te albo aktualnie pracują z pacjentami onkologicznymi, albo dopiero do takiej pracy się przygotowują. Psychologom studia te dały możliwość nie tylko ugruntowania i poszerzenia wiedzy, ale też ubiegania się o certyfikat psychoonkologia i superwizora psychoonkologii nadawany przez PTPO. Dla osób o innych zawodach – stanowiły one kompendium wiedzy merytorycznej i praktycznej pomocnej w profesjonalnych kontaktach z pacjentami chorymi na nowotwory.  Zwraca uwagę fakt, że nie-psycholodzy stanowili 40 % ogólnej liczby uczestników, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na wiadomości z tego zakresu także wśród osób bezpośrednio nie związanych z niesieniem pomocy psychologicznej osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom.
Program studiów obejmował treści, które zawarte są w podręczniku twórczyni psychoonkologii i współpracowników Jimmy Holland  (Holland J.C. i wsp. PSYCHO – ONKOLOGY second edition, Uniwersity Press, Oxford, 2010). Dotyczyły one szerokiego spektrum zagadnień kliniczno-medycznych, psychologicznych, społecznych i duchowych. Ponad 90% uczestników oceniło sposób ich prezentacji i  przydatność oraz zgodność z programem  jako dobry (ok. 20%) i bardzo dobry (ok.70%). Część słuchaczy zgłaszała potrzebę zwiększenia liczby zajęć praktycznych umożliwiających bezpośredni kontakt z pacjentem. Niestety, ten postulat z przyczyn formalnych i organizacyjnych jest dość trudny do zrealizowania.
Decyzja kandydatów  o wyborze podyplomowej psychoonkologii na GUM-edzie świadczy o dużym zainteresowaniu tego typu studiami zlokalizowanymi właśnie przy uczelni medycznej. Potwierdza to celowość i sens tego pierwszego w Polsce przedsięwzięcia. Gdańsk  to ośrodek skupiający wysokiej klasy kadrę naukową, dydaktyczną oraz praktyków związa nych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Gdańskim Uniwersytetem (Instytut Psychologii),  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, a także Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym. Dzięki nim właśnie możliwa była zarówno realizacja szerokiego i ambitnego programu jak i uzyskanie tak wysokiej jego oceny ze strony uczestników studiów.
Należy w tym miejscu szczególnie podziękować za możliwość odbywania ćwiczeń przez studentów psychoonkologii kierownikom placówek:  Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej – prof. dr hab. med. Januszowi Jaśkiewiczowi, Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii – prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Adamkiewicz-Drożyńskiej , WCO – Pani dyr. Ewie Solskiej oraz Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku – ks. J. Orłowskiemu. Podziękowania należą się też pracującym w tych placówkach osobom, które  wykazały duże zaangażowanie w dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem klinicznym oraz wszystkim wykładowcom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w tym spektakularnym projekcie a w szczególności niezwykle zasłużonej dla psychoonkologii Pani prof. Dr hab. med. Krystynie de Walden-Gałuszko – prezes PTPO, która jest autorką wielu artykułów naukowych i publikacji książkowych na tematy związane z psychoonkologią, a także prof. hab. n. med. Jackowi Jassemowi, prof. dr hab. Andrzejowi Basińskiemu, prof. Marioli Bidzan, prof. Gabrieli Chojnackiej – Szawłowskiej, doc. Zbigniewowi Bohdanowi,  dr hab. Bogusławowi Borysowi, dr hab. Aleksandrze Gaworskiej-Krzemińskiej, dr hab. Wojciechowi Leppertowi, ks. dr hab. Piotrowi Krakowiakowi, dr hab. Marzenie Samardakiewicz, dr hab. Wiolecie Radziwiłłowicz, dr Mikołajowi Jackowi Łuczakowi, dr Piotrowi Pankiewiczowi, dr Piotrowi Radziwiłłowiczowi,  dr Małgorzacie Tartas, mgr Sylwii Barsow, dr Justynie Janiszewskiej,  dr Ricie Hansdorfer-Korzon, dr Krzysztofowi Adamowiczowi, dr Krystynie Basińskiej, dr Waldemarowi Budzińskiemu, , mgr Pawłowi Górnemu, mgr Karolinie Jakitowicz, dr Joannie Kozace, dr Janinie Książek, mgr Karolinie Król, mgr Ewie Laus, mgr Agnieszce Paczkowskiej , mgr Iwonie Wasilewko, mgr Tomaszowi Zwolińskiemu a także mgr Elżbiecie Pakoca której ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy cieszyły się dużym uznaniem słuchaczek.

Należy mieć nadzieję, że rozpoczynająca się w roku akademickim 2014/2015 druga edycja studiów z psychoonkologii będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem i także jak obecna – spełni oczekiwania jej uczestników.

Autorzy notatki:
Mikołaj Majkowicz – Kierownik studiów podyplomowych z psychoonkologii
Iwona Wasilewko – doktorantka Zakładu Badań nad Jakością Życia i równocześnie słuchaczka studiów i wykładowczyni.

ZARZĄD GŁÓWNY PTPO POWOŁAŁ PIERWSZĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW PSYCHOONKOLOGA.

1. Zarząd Główny PTPO powołał pierwsza Komisję Egzaminacyjną do przyznawania certyfikatów psychoonkologa i superwizora psychoonkolgii w składzie:

prof. Krystyna de Walden Gałuszko
dr. Maria Rogiewicz
mgr. Bożena Winch

2. Pierwszy termin przyznawania certyfikatów w trybie nadzwyczajnym to 13.04.2012.
Dokumenty należy przesyłać pod adresem PTPO Dębinki 2 , 80 -211 Gdańsk lub gałuszko@ptpo.org.pl do dnia 1.04.2012.
Z adnotacją na kopercie „Certyfikat Psychoonkologa” lub tematem e-maila „Certyfikat Psychoonkologa – Dokumenty”

3. Następny termin przewidywany jest na październik 2012. Dokumenty należy przesyłać do 20.09. 2012 na ww. adres.

4. Opłata certyfikacyjna wynosi 0,4 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi 1.359,80 + 23 % VAT i powinna być przekazana w dwóch etapach.

za procedurę certyfikacyjną 815,88 +23% VAT= 1003,53zł
za przyznanie certyfikatu 543,92 + 23%VAT= 669,02 zł

razem 1672,55 zł

KILKA SŁÓW WYJAŚNIEŃ

1. Po co w ogóle certyfikat?

Certyfikaty potwierdzające umiejętności i przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty są wydawane nie tylko w Polsce. Na naszym rynku ma już swoje znaczenie europejski certyfikat psychoterapeutyczny, który opiera się na wykształceniu i umiejętnościach zdobytych przez psychologów w krajach Unii Europejskiej i widocznym jest jaka wspólna baza teoretyczna i praktyczna jest uznawana. Warunki certyfikatu psychoonkologicznego są zbieżne z na warunkami certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapewne będą modyfikowane w miarę zdobywanych doświadczeń certyfikacyjnych

Certyfikowani psychoterapeuci zaczęli być inaczej finansowania przez NFZ dopiero po kilku latach istnienia na rynku usług medycznych. Mamy nadzieję, że z psychoonkologiami będzie szybciej , ale też nie od razu. Dokąd nie będziemy umieli określić ile jest osób ubiegających się o certyfikat lub już certyfikowanych, to NFZ nie będzie mógł nam nic obiecać czy nie – obiecać, bo nie będziemy mogli określić skali niezbędnych wydatków.

2. Osoby występujące o certyfikat w trybie nadzwyczajnym wnoszą opłatę w części dotyczącej przyznania certyfikatu, bo przecież egzaminu nie zdają. Czyli jest to 0,4 % od średniej krajowej wynagrodzeń i wynosi :

543,92 zł + 23% VAT=669.02 złotego

Bożena Winch