JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

redakcja:
Krystyna de Walden – Gałuszko
Mikołaj Majkowicz

Książka jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia wielu profesjonalistów zajmujących się zagadnieniem jakości życia z punktu widzenia swojej specjalności – chirurga, onkologa czy lekarza rodzinnego. Na szczególną uwagę zasługuje część psychoonkologiczna, prezentująca zależność oceny jakości życia chorych od znajomości rozpoznania, od poczucia sensu życia, woli życia, poziomu nadziei.
Omówione w książce problemy stanowią dobry punkt wyjścia do dalszych badań w tym kierunku.

160 stron / A5
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 1994

Wersja OCR. Dokument PDF do bezpłatnego pobrania.