Kontakt

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk, Polska

e-mail: office@ptpo.org.pl
tel:/fax: +48 58 349-15-73

NIP 957-079-35-39
Regon 190305060;
KRS 0000155752;

KONTO PTPO:
BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk

PREZES PTPO:
dr hab. Marzena Samardakiewicz
samardakiewicz@ptpo.org.pl

Zastępca Prezesa PTPO:
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
galuszko@ptpo.org.pl
tel. +48604720058

SEKRETARZ PTPO
Sebastian Zdończyk
sebastian.zdonczyk@apsl.edu.pl

SKARBNIK PTPO:
Marta Porębiak
marta@ipsycholog.com