Najbliższe posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej PTPO odbędzie się 6 listopada 2018 r.

Wnioski o przedłużenie certyfikatu należy składać drogą pocztwą w siedzibie towarzystwa.
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed
80-211 Gdańsk, Dębinki 2.

Termin nadsyłania dokumentów mija 31 października 2018 r.