Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

15 września 2023 r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Do zarządu wybrani zostali:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko,
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM,
mgr Aleksandra Tobota-Różańska,
dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM,
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

  • Prezes Zarządu Głównego PTPO – dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
  • Wiceprezes Zarządu Głównego PTPO – prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko
  • Sekretarz Zarządu Głównego PTPO – mgr Aleksandra Tobota-Różańska
  • Skarbnik Zarządu Głównego PTPO – dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM
  • Członek Zarządu Głównego PTPO – dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • dr Bogusław Stelcer
  • dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
  • mgr Joanna Pruban

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTPO dnia 15.09.2023r. w drodze głosowania podjęli uchwałę o wysokości składki członkowskiej w kwocie 100 zł rocznie.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.