Pożegnanie.


Z przykrością i żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz wieloletni Kolega

dr hab. med., prof. UJK. Marcin Jacek Jabłoński.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w bólu.

Fot. TheLightFull, Agata Politanska-Konecka

Marcinie, tak nagle i tak niespodziewanie odszedłeś… o wiele za wcześnie…
Wyszkoliłeś rzesze studentów, nauczyłeś ich wnikliwego i trafnego zadawania pytań, słuchania i głębokiego myślenia. Pacjentom pomagałeś żyć z chorobą!
Zapamiętamy Cię jako człowieka, który w sposób wyjątkowy łączył w sobie siłę intelektu z delikatnością i otwartością. Twoja zdolność do precyzyjnego, wielostronnego i interdyscyplinarnego myślenia zawsze będzie niedościgniona. Umiejętność słuchania innych, ciekawość otoczenia, serdeczność była Twoją domeną a praca zawodowa podobnie jak twórczość artystyczna pasją.

Będziesz żył zasze w naszej pamięci!
Nie mówimy żegnaj a do zobaczenia…

dr hab. med., prof. UJK
Marcin Jacek Jabłoński

Lekarz z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Posiadał specjalizację z psychiatrii oraz z chorób wewnętrznych. Był też certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowych: Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem psychoonkologii PTPO oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Ponadto Członek Komitetu Naukowego czasopism „Psychoonkologia” i „Psychiatria”, “Oncology in Clinical Practice”, “Palliative Medicine in Practice”. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i psychoonkologii.

W ostatnim czasie pracował naukowo w Instytucie Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i wykładał na studiach z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach kierunku: Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych.

Od wielu lat prowadził własną praktykę lekarską i psychoterapeutyczną. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń praktycznych z psychiatrii i psychoonkologii, prelegentem licznych konferencji naukowych a także inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii w Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie w poprzednich latach pracował jako adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego. W latach 1999–2007 pracował w Oddziale Leczenia Depresji i Poradni Konsultacyjnej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007–2012 kierował Oddziałem Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań naukowych i zawodowych…