U KRESU

OPIEKA PSYCHOPALIATYWNA, CZYLI JAK POMÓC CHOREMU, RODZINIE

I PERSONELOWI MEDYCZNEMU ŚRODKAMI PSYCHOLOGICZNYMI.

Krystyna de Walden – Gałuszko

Książka jest wynikiem doświadczeń autorki – lekarza psychiatry, pracującej przez wiele lat w gdańskim hospicjum, a następnie nad realizacją szkolenia przed i podyplomowego z zakresu psychoonkologii dla lekarzy i pielęgniarek. Podtytuł książki (opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi) wyjaśnia zawarte w niej treści.
Autorka omawia sytuację psychologiczną chorego w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jego reakcje psychiczne i próby przystosowania do choroby, zwraca uwagę na reakcje psychiczne towarzyszące dolegliwościom fizycznym i omawia najczęstsze zjawiska psychopatologiczne.
Większą część książki stanowią propozycje pomocy psychologicznej chorym i ich rodzinom, a także – problemy stresu pracy z umierającymi i możliwości pomocy opiekunom medycznym.
Książka stanowi pomoc w nauczaniu studentów, pielęgniarek, lekarzy, psychologów, wolontariuszy oraz tych wszystkich, którzy interesują się opieką paliatywną.

147 stron / A5
Wydawca: Wydawnictwo medyczne MAKmed
Gdańsk 2000 Wydanie 2