ZAWARTOŚĆ CZASOPISMO PSYCHOONKOLOGIA ZA LATA 2006 – 2008

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 12 NR 1 – 2008

Spis treści:
Artykuły oryginalne
Uwarunkowania psychologiczne percepcji bólu przewlekłego. Badanie porównawcze chorych z różnym patomechanizmem bólu
Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Justyna Janiszewska, Bożena Jankowska
Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Artykuł poglądowy
Problemy psychosocjalne w raku piersi
Małgorzata Ślubowska, Tadeusz Ślubowski
Rodzinne sposoby pokonywania stresu choroby – odczucia i strategie
Bogusław Stelcer
Perspektywy metody wczucia Edyty Stein w kontekście opieki nad chorym nowotworowym – refleksja konkluzywna
Wiktor Chmielarczyk, Monika Galicka, Anna Szymańska, Andrzej Pruszyński
Sprawozdania
Sprawozdanie z 9. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej
Krystyna de Walden-Gałuszko
Sprawozdanie z 9. Kongresu Psychoonkologii w Londynie
Krystyna de Walden-Gałuszko

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 12 NR 1-2 – 2007

Spis treści:
Artykuły oryginalne
Krystyna de Walden-Gałuszko
Poznanie a ból

Mikołaj Majkowicz, Krystyna de Walden-Gałuszko, Agata Zdun-Ryżewska, Anna Bartosińska
Badania wpływu leków na funkcje poznawcze w modelu Cognitive Drug Research
Aleksandra Modlińska
Tramadol – metabolizm; wpływ na funkcje poznawcze

Tomasz Buss
Wpływ morfiny na funkcje poznawcze u pacjentów z bólem przewlekłym

Magdalena Osowicka
Niewydolność nerek a leki przeciwbólowe

Marzena Samardakiewicz
Zaburzenia poznawcze u dzieci z chorobą nowotworową leczonych przeciwbólowo

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 10 NR 2 – 2006

Spis treści:
Artykuł oryginalny
Małgorzata Ledwoń, Monika Wróbel
Regulacja nastroju oraz radzenie sobie ze stresem wśród matek dzieci chorych na chorobę nowotworową

Izabella Michałowska-Wieczorek
Rola wsparcia w zmaganiu się z chorobą nowotworową

Monika Marcinkowska, Patrycja Mazurkiewicz, Joanna Kozaka, Andrzej Stencel
Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych
Artykuł poglądowy
Józef Binnebesel
Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky’ego

Sprawozdania
Krystyna de Walden-Gałuszko
Sprawozdanie z 8. Światowego Kongresu Psychoonkologii w Wenecji

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 10 NR 1 – 2006

Artykuł redakcyjny
Krystyna de Walden-Gałuszko
Psychoonkologia dzisiaj: gdzie jesteśmy – dokąd zmierzamy?
Artykuł oryginalny
Bożena Kawiecka-Dziembowska, Alina Borkowska, Maria Osmańska-Gogol, Renata Pałaszyńska, Anna Nowicka
Nasilenie cech depresji i jakość życia u pacjentów z chorobą Hodgkina w okresie diagnozy, leczenia i remisji
Piotr Mielcarek, Joanna Kozaka
Funkcjonowanie emocjonalne chorych z objawami niepowodzenia chemioterapii zaawansowanego raka jajnika.
Agnieszka Pietrzyk
Dzieci i młodzież w obliczu raka siostry/brata.
Artykuł poglądowy
Izabella Michałowska-Wieczorek
Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych.
Opis przypadku
Iwona A. Trzebiatowska
Zabiegi elektrowstrząsowe w leczeniu depresji w przebiegu raka trzustki – opis przypadku.
Sprawozdania
Justyna Pronobis
APOS 3rd Annual Conference (American Psychosocial Oncology Society) Synthesizing Research, Advocacy and Program Development to Optimize the Quality of Care
Joanna Kozaka
Jubileuszowa Konferencja „30 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

WYDAWCA CZASOPISMA “PSYCHOONKOLOGIA” W LATACH 2006-2008

Od czerwca 2006 r. do końca 2008 r.  Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, udzieliło licencji na wydawanie czasopisma “Psychoonkologia” Wydawnictwu Medycznemu Viamedica.
Wszelkie informacje i zamówienia dotyczące prenumeraty za lata 2006-2008 prosimy o kierowanie do działu marketingu wydawnictwa Viamedica http://www.viamedica.pl/