CERTYFIKATY PSYCHOONKOLOGA I SUPERWIZORA PSYCHOONKOLOGII

Polecany

NADANE PRZEZ KOMISJĘ CERTYFIKACYJNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej dnia 04.12.2023r. w składzie:
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko,
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM,
mgr Aleksandra Tobota-Różańska,
dr n. hum. Filip Leszek Buczyński,
zostały przedłużone Certyfikaty:
a. Przedłużenie Certyfikatu Psychoonkologa:
– Iwona MACIEJEWSKA, Warszawa, nr Certyfikatu 56,
– Agnieszka CHMIEL – BARANOWSKA, Warszawa, nr Certyfikatu 36,
– Katarzyna STACHNIK, Poznań, nr Certyfikatu 34,
– Katarzyna PROĆ, Warszawa, nr Certyfikatu 61,
– Barbara SMOLIK – MAJEWSKA, Warszawa, nr Certyfikatu 62,
– Monika SMÓLSKA, Wrocław, nr Certyfikatu 44,
– Małgorzata PASEK, nr Certyfikatu 43,
b. Przedłużenie Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa:
– Katarzyna STACHNIK, Poznań, nr Certyfikatu 21,

Czytaj dalej

Quo vadis, PTPO?

Polecany

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w 2023 roku Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne obchodzi swój wspaniały jubileusz, a mianowicie 30-lecie powstania. Jest to zatem doskonała okazja do poczynienia refleksji nad tym co za nami, ale przede wszystkim zastanowienia się nad tym, jakie wyzwania przez nami.

Pierwsze nasuwające się pytanie to: quo vadis, PTPO?

Planów i pomysłów mamy wiele, ale zacznijmy od krótkiego podsumowania i podziękowań.

Za nami Jubileuszowa 15 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, która odbyła się w dniach 15-16 września 2023 roku w Lublinie. Sam zaś Lublin przywitał nas piękną pogodą, obrady były fascynujące, pełne emocjonujących dyskusji, nauka przeplatała się z teorią, pojawiło się też wiele refleksji, pomysłów, a także wniosków dotyczących psychoonkologii, przyszłości zawodu psychoonkologa, współpracy interprofesjonalnej,  kwestii towarzyszenia pacjentowi począwszy od momentu diagnozy, poprzez proces zdrowienia, a czasami też trudnego momentu nawrotu i odchodzenia. Istotne okazało się również zwrócenie uwagi na rodzinę i najbliższych pacjentów, bo towarzyszenie w chorobie jest też ogromnie wyczerpujące dla tych właśnie osób. Dlatego przez wszystkie przypadki odmieniano rolę komunikacji medycznej w tych obszarach.

Podczas konferencji pod lupę wzięto wyzwania psychoonkologii w hematoonkologii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej, jak również nowe metody leczenia bólu. W obszarze rozważań jubileuszowych znalazło się także profesjonalne wsparcie psychologiczne, psychoonkologiczne, tak istotne na różnych etapach choroby nowotworowej. Zwrócono także uwagę na osoby młode po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej, problem tranzycji od opieki pediatrycznej do jakże potrzebnej skoordynowanej opieki ozdrowieńczej w ośrodkach dla dorosłych.

W trakcie konferencji odbyły się także wybory nowego zarządu Towarzystwa Psychoonkologicznego. W tym miejscu pięknie dziękujemy Pani profesor Marzenie Samardakiewicz za dwie kadencje prezesury, za gościnę i zorganizowanie wspaniałej konferencji w Lublinie. Oczywiście ukłony składamy także pozostałym osobom, członkom zarządu, pracującym wytrwale i z oddaniem na rzecz rozwoju PTPO.

Jako nowo wybrany zarząd dziękujemy Państwu za zaufanie, liczymy na dalszą, owocną  współpracę z Państwa strony, aby łatwiej było nam rozwijać i kontynuować rozwój polskiej psychoonkologii, a to jest przecież naczelny cel, który nam wszystkim przyświeca. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, zapraszając do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły, rady i sugestie, które mogą okazać się kamieniami milowymi dla rozwoju naszego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest rozwój psychoonkologii w Polsce.

Zarząd PTPO

NOWOTWÓRCZOŚĆ – WYSTAWA I PROGRAM WYDARZENIA

Polecany

Wystawa ,,Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”, której
twórcy chcieli znaleźć nowe sposoby opowiadania o świecie i
przesuwaniu granic tego, co można pokazać za pomocą mediów
wizualnych, zostanie otwarta w podczas konferencji inauguracyjnej w
Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Otwarcie wystawy zostało
zaplanowane na dzień 7 listopada 2023r. – dzień urodzin Marii
Skłodowskiej – Curie, patronki Instytutu.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie konferencja, która stanowić
będzie forum wymiany informacji między ekspertami w dziedzinie
otwartej edukacji, pracownikami instytutu, sztuki oraz pacjentami.
Dodatkowo, dzięki Wytwórni Filmów Oświatowych, będziemy mogli
uczcić urodziny Marii Skłodowskiej – Curie pokazując film, który
zostanie zdigitalizowany specjalnie na rocznice jej urodzin. Film
należy do zbiorów WFO i nie był pokazywany publiczności od lat
60’.

Konferencja wpisująca się w ideę społecznej odpowiedzialności
nauki posłuży dzieleniu się dobrymi praktykami oraz zdobywaniu wiedzy
i rozwijaniu umiejętności w sposób nieformalny. Zaplanowane
działania promocyjne pozwolą z dotarciem do odbiorców wystawy z
terenu całej Polski. Planowane jest udostępnianie wystawy w formie
wystawy czasowej przez okres roku, a następnie jej ewaluacja na
podstawie otrzymanej informacji zwrotnej. Na podstawie zebranych opinii
planujemy dalszy rozwój projektu.

Celem głównym wystawy jest edukacja i propagowanie wiedzy na temat
nowotworów głównie w kontekście oswajania choroby nowotworowej przez
pokazanie warstwy wizualnej choroby.

Organizatorzy Wystawy: Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej
– Curie Państwowy Instytut Badawczy oddział w Gliwicach

Partnerzy: Lisowska Małgorzata – Kuratorka wystawy, Fotografka
mikroskopowa, Ambasadorka Value Based Health Care Center Europe w
Polsce.

WYSTAWA I PROGRAM WYDARZENIA

Czytaj dalej

Audyt leczenia raka piersi w Polsce 2010-2020

Polecany

Czas pandemii nie sprzyja celebracjom jubileuszy. Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny bardzo byśmy chcieli spotkać się i podziękować wszystkim, którzy razem z nami Ruch współtworzyli, razem z nami działali, razem z nami wspierali chorych na nowotwory – niestety, nie możemy tego zrobić.
Nie możemy razem usiąść i powspominać, co udało się osiągnąć, jak wyglądała rzeczywistość chorych na raka 10 lat temu, a jak wygląda teraz.
Postanowiliśmy więc to zrobić inaczej – odwołując się do naszych korzeni, czyli do doświadczenia Amazonek i troski o los kobiet chorych na raka piersi, podjąć próbę spojrzenia na to, co w czasie ostatniej dekady zmieniło się w każdej dziedzinie medycyny, tworzącej ścieżkę, po której kroczy chora na raka piersi.

Elżbieta Kozik, Prezes Polskich Amazonek-Ruchu Społecznego

medicalpress.pl/public/media/AUDYT_wersja_online.pdf

Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

Polecany

Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

15 września 2023 r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Do zarządu wybrani zostali:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko,
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM,
mgr Aleksandra Tobota-Różańska,
dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM,
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Prezes Zarządu Głównego PTPO – dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
 • Wiceprezes Zarządu Głównego PTPO – prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko
 • Sekretarz Zarządu Głównego PTPO – mgr Aleksandra Tobota-Różańska
 • Skarbnik Zarządu Głównego PTPO – dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM
 • Członek Zarządu Głównego PTPO – dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • dr Bogusław Stelcer
 • dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
 • mgr Joanna Pruban

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTPO dnia 15.09.2023r. w drodze głosowania podjęli uchwałę o wysokości składki członkowskiej w kwocie 100 zł rocznie.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Polecany

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

15 września 2023 r., godz. 18:00-20:00
Hotel Focus Premium w Lublinie

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTPO przez Prezesa PTPO.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz)
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu PTPO – Marta Porębiak/Skarbnik
PTPO.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PTPO – Marzena
Samardakiewicz/Prezes PTPO.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PTPO absolutorium.
9. Przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu PTPO.
10. Przeprowadzenie wyborów do nowej Komisji Rewizyjnej PTPO.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

30 lecie PTPO_Walne Zebranie Członków PTPO

JUBILEUSZOWA 15 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA

Polecany

Strona Konferencji – Rejestracja

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W 2023 roku, mija 30 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Mam ogromny zaszczyt zaproszenia na JUBILEUSZOWĄ 15 OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOONKOLOGICZNĄ, która odbędzie się w Lublinie w dniach 15 – 16 września 2023 r.

Chcemy skupić się na osiągnięciach polskiej nauki, ponieważ jako psychoonkolodzy mamy się czym pochwalić. Spotykamy się także po to, aby zadać kluczowe pytania: „W jakim miejscu obecnie jesteśmy?” oraz „Dokąd zmierzamy?” Wiedza o tym, co już udało nam się osiągnąć jest konieczna do dalszego rozwoju. Przyjrzymy się wyzwaniom psychoonkologii w hematoonkologii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej, jak również nowym metodom leczenia bólu.

Ważnym aspektem pracy psychoonkologicznej jest dbałość o wysoką jakość komunikacji medycznej przede wszystkim z pacjentami, ale także w zespołach interdyscyplinarnych i interprofesjonalnych, bowiem od tego w dużej mierze zależy jakość opieki nad chorym z chorobą nowotworową oraz jego bliskimi. W obszarze naszych jubileuszowych rozważań będzie także profesjonalne wsparcie psychologiczne, psychoonkologiczne, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie na różnych etapach choroby nowotworowej. I wreszcie przed nami otwiera się obszar osób młodych po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej, problem tranzycji od opieki pediatrycznej do jakże potrzebnej skoordynowanej opieki ozdrowieńczej w ośrodkach dla dorosłych.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z tej okazji wspólnego spotkania, a zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych i multidyscyplinarnych wykładów wygłoszonych przez uznanych ekspertów.

Konferencja ma na celu m.in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych oraz przyczynienie się do rozwoju współpracy między ośrodkowej i międzynarodowej w opiece psychoonkologicznej. Jest również zaproszeniem skierowanym do Młodych Psychoonkologów i do Studentów, bowiem od ich aktywności, zaangażowania i kreatywności zależy przyszłość psychoonkologii w Polsce.

Mam nadzieję, że konferencja będzie miejscem wzajemnego inspirowania się i motywowania do dalszej pracy – dla dobra pacjentów.

Serdecznie zachęcam do przyjęcia mojego zaproszenia.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz, Prezes PTPO

Dokument PDF zaproszenie ptpo2023_final

Strona Konferencji

Książka: Radzić sobie z rakiem. Jak zapanować nad emocjami i odzyskać nadzieję

Polecany

Elizabeth Cohn Stuntz, Marsha M. Linehan

Radzić sobie z rakiem
Jak zapanować nad emocjami i odzyskać nadzieję

Przekład: Agnieszka Kasprzyk
Konsultantka merytoryczna: Joanna Zapała
Seria: Psyche / Soma
ISBN: 978-83-233-5246-4
Liczba stron: 208
Format: 15×23 cm
Data publikacji: 20.04.2023

Wsparcie psychologiczne w chorobie nowotworowej

W Polsce każdego dnia średnio 450 osób dowiaduje się, że ma nowotwór. Taka diagnoza często jest traktowana jak wyrok. Pojawiają się lęk o przyszłość, strach przed cierpieniem i śmiercią, smutek, gniew. Elizabeth Cohn Stuntz i Marsha M. Linehan z własnego doświadczenia wiedzą, jak trudne, wyniszczające i przytłaczające jest życie z rakiem.

Czytaj dalej

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologai Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

Polecany

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023r w sprawie Certyfikacji – PDF

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 202r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologi Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

§ 1
Z dniem 17.04.2023r. ustala się warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa
i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 2
Traci ważność uchwała Zarządu PTPO z dnia 15 marca 2017 roku z mocą
obowiązywania od 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu
z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 3
Opłatę za procedurę certyfikacyjną należy wnosić na konto Polskiego
Towarzystwa Psychoonkologicznego PKO BP 26 1020 4900 0000 8802 3510 4320

§ 4
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uzyskania certyfikatu należy
przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed

ul. Dębinki 2, 80211 Gdańsk
Czytaj dalej

1,5% dla Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Polecany

Drodzy! 
Przypominamy, że rozliczając PIT za 2022 rok możecie wesprzeć 1,5% podatku działalność Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 
 
Prosimy, pamiętajcie o nas!
 

By przekazać 1,5% na rzecz PTPO proszę wpisać w formularzu PIT-37 lub PIT-36 Nr  KRS 0000155752 

 

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” można dopisać: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Za wszelkie przekazane środki bardzo dziękujemy!
 
Zarząd PTPO

Ankieta dotycząca wybranych aspektów wykonywania zawodu psychoonkologa w kontekście zakresu oraz sposobu jego prawnej regulacji

Polecany

Szanowni Państwo,

Zmarły 28 września 2022 r. członek PTPO, Nasz Kolega i Mentor, prof. UJK doktor hab. Marcin Jabłoński, zainicjował działania naukowe w zakresie uregulowania statusu zawodowego osób wykonujących zawód psychoonkologa.

Profesor Jabłoński aktywnie udzielał się na rzecz optymalnego usankcjonowania zawodu psychoonkologa zarówno w wymiarze formalnym, a także w celu stworzenia instytucjonalnych gwarancji zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez przedstawicieli tego zawodu, jak również na poczet zapewnienia właściwej dostępności do tego rodzaju świadczeń dla pacjentów leczonych onkologicznie.

Przerwane na skutek nagłej śmierci działania naukowe, służące wskazanym celom, nie zostały zakończone, jednak cele, którym miały one służyć, pozostają aktualne. 

Uznając słuszność ich kontynuacji wobec wciąż żywej idei, która przyświecała ich Inicjatorowi, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonych ankiet, które mają na celu identyfikację przyczyn oraz skutków nieoptymalnej regulacji prawnej zawodu psychoonkologa, mając ujemny wpływ na komfort jego uprawiania oraz powodując niejednolity status prawny członków Państwa grupy zawodowej.

Udzielenie odpowiedzi na pytania ankiet nie zajmie Państwu wiele czasu (około 10 minut), a posłuży do istotnych celów naukowych, które będą miały walor praktyczny.

LINK do ankiety: https://forms.gle/rD8Px72WXmDS2Qe19

Z poważaniem, 

dr Kamila Kocańda
dr n. o zdr. Michał Chrobot
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

Pożegnanie.

Polecany


Z przykrością i żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz wieloletni Kolega

dr hab. med., prof. UJK. Marcin Jacek Jabłoński.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w bólu.

Fot. TheLightFull, Agata Politanska-Konecka

Marcinie, tak nagle i tak niespodziewanie odszedłeś… o wiele za wcześnie…
Wyszkoliłeś rzesze studentów, nauczyłeś ich wnikliwego i trafnego zadawania pytań, słuchania i głębokiego myślenia. Pacjentom pomagałeś żyć z chorobą!
Zapamiętamy Cię jako człowieka, który w sposób wyjątkowy łączył w sobie siłę intelektu z delikatnością i otwartością. Twoja zdolność do precyzyjnego, wielostronnego i interdyscyplinarnego myślenia zawsze będzie niedościgniona. Umiejętność słuchania innych, ciekawość otoczenia, serdeczność była Twoją domeną a praca zawodowa podobnie jak twórczość artystyczna pasją.

Będziesz żył zasze w naszej pamięci!
Nie mówimy żegnaj a do zobaczenia…

dr hab. med., prof. UJK
Marcin Jacek Jabłoński

Lekarz z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Posiadał specjalizację z psychiatrii oraz z chorób wewnętrznych. Był też certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowych: Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem psychoonkologii PTPO oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Ponadto Członek Komitetu Naukowego czasopism „Psychoonkologia” i „Psychiatria”, “Oncology in Clinical Practice”, “Palliative Medicine in Practice”. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i psychoonkologii.

W ostatnim czasie pracował naukowo w Instytucie Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i wykładał na studiach z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach kierunku: Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych.

Od wielu lat prowadził własną praktykę lekarską i psychoterapeutyczną. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń praktycznych z psychiatrii i psychoonkologii, prelegentem licznych konferencji naukowych a także inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii w Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie w poprzednich latach pracował jako adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego. W latach 1999–2007 pracował w Oddziale Leczenia Depresji i Poradni Konsultacyjnej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007–2012 kierował Oddziałem Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań naukowych i zawodowych…

Warsztaty Świadomości Onkologicznej.

Polecany

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego zapraszamy serdecznie osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej i ich bliskich do uczestnictwa w Warsztatach Świadomości Onkologicznej.
Warsztaty Świadomości Onkologicznej  potrwają do końca listopada, jest możliwość skorzystania z bezpłatniej pomocy psychoonkologicznej, żywieniowej, w zakresie aktywizacji zawodowej i aktywności fizycznej, a także ze wsparcia logopedy.
Warsztaty Świadomości Onkologicznej są dedykowane mieszkańcom woj. pomorskiego, są finansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Wsparcie dla Ukrainy

Polecany

Oczy całego świata skierowane są w stronę Ukrainy. Naszą szczególną troskę koncentrujemy na pacjentach doświadczających choroby nowotworowej, którym działania wojenne uniemożliwiają dalsze leczenie i spokojną rekonwalescencję. Zarząd i członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego przesyłają wyrazy solidarności i wsparcia dla narodu ukraińskiego, a także dla naszych Koleżanek i Kolegów psychoonkologów.

Очі всього світу звернені на Україну. Ми зосереджуємо нашу особливу турботу на пацієнтів, які страждають на рак, для яких війна заважає подальшому лікуванню та мирному одужанню. Правління та члени Польського психоонкологічного асоціація висловлюють солідарність та підтримку українському народу, а також нашим колегам та колегам психоонкологам.

Warsztaty Świadomości Onkologicznej.

Polecany

W ramach kontynuacji Warsztatów Świadomości Onkologicznej / Szkoły dla pacjentów w tym roku Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne organizuje nieodpłatne konsultacje online (przez wideo komunikatory lub przez telefon) ze specjalistami. Niektórzy spośród naszych specjalistów przyjmują także stacjonarnie w gabinetach w Gdyni, Gdańsku i Słupsku.
W ramach konsultacji, można porozmawiać z:
 • psychologiem,
 • psychoonkologiem,
 • psychoonkologiem dziecięcym,
 • psychoseksuologiem,
 • dietetykiem,
 • psychodietetykiem,
 • pielęgniarką żywieniową (PEGi, stomie, jejunostomie, żywienie pozajelitowe)
 • doradcą zawodowym (aktywizacja zawodowa),
 • doradcą podatkowym (co zrobić z firmą, gdy choruje się onkologicznie),
 • fizjoterapeutą.
Rejestracja poprzez maila: rejestracja.wso@gmail.comlub telefonicznie pod nr 792 832 240
Projekt jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, jest dedykowany mieszkańcom naszego województwa, którzy są w trakcie diagnostyki, leczenia onkologicznego, są po chorobie onkologicznej, opiekują się osobami chorymi na nowotwór.

POGOTOWIE PSYCHOONKOLOGICZNE PTPO

Polecany

Szanowni Państwo Psychologowie, Psychiatrzy, Psychoterapeuci ze wszystkich stron Polski.

W związku z licznymi pytaniami i dużym zainteresowaniem możliwością uzyskania pomocy psychologicznej ze strony osób z chorobą nowotworową lub ich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nam swoich namiarów (telefonu, adresu) do współpracy z nami. Chcielibyśmy stworzyć listę osób chętnych do pomocy w różnych częściach kraju.
Na załączonej mapce umieściliśmy miejscowości gdzie udzielają pomocy psychoonkologicznej osoby zgłaszające się do nas.

Aby uzyskać bezpośredni kontaktakt z psychoonkologiem, osoby potrzebujące pomocy prosimy o e-mail na adres galuszko@ptpo.org.pl.
Sprawdź także czy w twoim mieście istniej pomoc stacjonarna psychoonkologa realizowana przez Unicorn lub Akademię Walki z Rakiem.

Dziękuję i czekam.
Prof. Krystyna de Walden – Gałuszko

Krystyna de Walden-Gałuszko „Opowiem  Ci o moim życiu”

Polecany

Wydawnictwo Rozmowy prezentuje nową książkę:

„Opowiem  Ci o moim życiu” to  barwna  i  wciągająca lektura. To opowieść o losach niezwykłej bohaterki żyjącej w trudnych, przełomowych czasach. W jej osobistej narracji codzienne dni, jak kolejne kartki zerwane z kalendarza, porywane są co chwila przez wichry dziejów. Wielka historia burzy plany, porywa piękne marzenia i zmusza do zmagań, by przetrwać, by odbudować, by nie dać się złamać.
Jesteśmy spadkobiercami osobistych historii naszych przodków i kształtujemy dziedzictwo naszych potomków. Jeśli poznamy skąd przyszliśmy, zrozumiemy kim jesteśmy i mamy szansę na refleksję: Dokąd idziemy?

Warto przeczytać tę książkę.Wszyscy jesteśmy częścią Historii. Tej wielkiej, którą poznajemy podczas szkolnej edukacji i tej bliskiej, rodzinnej, która często zaciera się w pamięci kolejnych pokoleń, jakby była mniej ważna. Ale to właśnie Wielka Historia budowana jest, jak z cegieł, z osobistych losów ludzi, których znaliśmy, spotykamy, z którymi żyjemy i wydaje się, że wiemy o nich wszystko.

Kiedyś przekonamy się, że wiedzieliśmy niewiele, ale nie będzie już kogo o szczegóły zapytać.

Czytaj dalej

Zakończyło swoją obecność na rynku wydawniczym czasopismo Psychoonkologia

Polecany

Informujemy, że od 2019 roku zakończyło swoją obecność na rynku wydawniczym czasopismo Psychoonkologia, publikowane we współpracy Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz wydawnictwa Termedia. Niestety, nie udało się nam pokonać trudności związanych z rosnącymi, z roku na rok, kosztami wydawniczymi oraz nowymi zasadami parametryzacji czasopism naukowych MNiSW.

Wszystkim Autorom, Sponsorom a przede wszystkim Czytelnikom składamy serdeczne podziękowania za wiele lat owocnej współpracy.

Jednocześnie informujemy, że linia tematyczna czasopisma Psychoonkologia została przeniesiona do prestiżowego Oncology in Clinical Practice, będącego również organem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

W ramach tego wydawnictwa został utworzony dział tematyczny Psychoonkologia.
Wszystkich Autorów i Czytelników, a także Sponsorów, zapraszamy do odwiedzenia strony Wydawnictwa Viamedica oraz gorąco zachęcamy do nadsyłania prac o tematyce psychoonkologicznej poprzez panel redakcyjny czasopisma Oncology in Clinical Practice (OCP).

Link do strony OCP: https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/index
Link do panelu Autorów: https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/about/submissions#onlineSubmissions

Warsztaty Świadomości Onkologicznej

Polecany

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
już po raz czwarty organizuje „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”.

W tym roku zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychoonkologicznego, dietetycznego, a także w zakresie aktywności fizycznej i aktywizacji zawodowej.

Konsultacje są adresowane do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy:
✔️są w trakcie leczenia onkologicznego;
✔️są w trakcie diagnozowania choroby nowotworowej;
✔️zakończyli leczenie onkologiczne;
✔️mają wśród najbliższych kogoś, kto choruje lub chorował onkologicznie.

Wszystkie konsultacje będą prowadzone po rejestracji na numery
☎️ 792 832 230 lub ☎️ 792 831 884.

Rozmowy w ramach Warsztatów Świadomości Onkologicznej będą prowadzone
przez komunikatory internetowe.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

Ulotka Warsztaty Świadomości Onkologicznej 2020-mini

Informacja na stronie Radia Gdańsk

Informacja na stronie Trojmiasto.pl

 

Badanie predyktorów stresu i wypalenia zawodowego u pracowników jednostek onkologicznych, paliatywnych i hospicyjnych.

Polecany

FORMULARZ BADANIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdNXzef-q_lSKh0HtslwBYjkKeoEoZi3YMh8AKYJJm2Xqqvw/viewform

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu naukowym prowadzonym przez naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. med. Krystyny de Walden-Gałuszko. Celem niniejszego badania jest ocena poziomu stresu i wypalenia zawodowego u psychoonkologów, z uwzględnieniem następujących czynników – takich, jak: samoocena osób badanych oraz poczucie sensu dotyczące prowadzonej aktywności zawodowej.

Badania są realizowane w trybie zdalnym – poprzez platformę online. Wypełnienie przez Państwa załączonych metod badawczych jest tożsame z wyrażeniem zgody na udział w projekcie. W trakcie badania zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety dot. podstawowych informacji (dane personalne, informacje dotyczące pracy oraz otrzymywanego wsparcia), następnie poprosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Kwestionariuszu Wypalenia Zawodowego OLBI (w polskiej adaptacji T. Chirkowskiej-Smolak), kwestionariuszu Work as Meaning Inventory (WAM) do oceny poczucia sensu względem wykonywanej pracy oraz Skali Samooceny SES Rosenberga (w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny).

Udział w badaniu ma charakter dobrowolny, natomiast wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych. Proszę pamiętać, że nie ma błędnych, ani poprawnych odpowiedzi – liczą się wyłącznie te szczere. W każdym momencie mają Państwo możliwość rezygnacji z badania, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji podjętej decyzji. Projekt został przyjęty i zatwierdzony przez Niezależną Komisję Bioetyczną do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powołaną przez J.M. Rektora Uczelni.

W sytuacji publikacji Państwa dane osobowe pozostaną anonimowe.
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o prowadzonym badaniu (mail: psychologiabadanie20@gmail.com).

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas,
Zespół badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
pod kierunkiem prof. dr hab. med. Krystyny de Walden-Gałuszko

FORMULARZ BADANIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdNXzef-q_lSKh0HtslwBYjkKeoEoZi3YMh8AKYJJm2Xqqvw/viewform

o życiu z Rakiem i po Raku – praktyczny poradnik dla każdego.

Polecany

Książka przygotowana przez doświadczonych lekarzy i psychologów powstała z myślą o osobach żyjących z rakiem, a także tych, którym udało się zakończyć leczenie. Jest odpowiedzią na konkretne i najczęściej zadawane pytania pacjentów.
Czytelnicy znajdą w poradniku praktyczne informacje na temat nowotworów, ich leczenia, praw pacjentów; porady dotyczące odżywiania, uśmierzania bólu, zmęczenia i kłopotów ze snem, a także radzenia sobie z przykrymi dolegliwościami Autorzy zachęcają pacjentów do skutecznego pomagania samemu sobie, dbania o siebie, podjęcia aktywności fizycznej i wzmacniania sił psychicznych. Dużą uwagę poświęcono budowaniu pozytywnych relacji i umiejętności komunikowania się z dalszym i bliższym otoczeniem, rodziną i personelem medycznym.

PROBLEMY ONKOLOGICZNE W OKRESIE PANDEMI

Polecany

W zawiązku z obecną sytuacją epidemilogiczną w kraju pojawiają sie liczne problemy i pytania pacjentów z chorobą nowotworową.
Centrum Chorób Piersi UCK w Gdańsku opracowało i uaktualnia cały czas aplikację zawierającą informacje nie tylko związane z rakiem piersi ale też ważne artykuły ,
wypowiedzi i wskazówki istotne dla wszystkich chorych , ich rodzin i osób zainteresowanych tą problematyką. Aplikację można pobrac na telefon .
Podajemy linki z instrukcją dotyczącą aplikacji oraz jej pobrania a także zrzuty z ekranu z aplikacji .
Prosimy skorzystać i upowrzechniać wyżej wymienione możliwości wykorzystania aplikacji.

O koronawirusie dla dzieci.

Polecany

O koronawirusie dla dzieci.

Co to ten koronawirus?Dziecięce pytania…

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? Każdy z nas zastanawia się jak dobrać słowa, jak poruszyć temat, czy dobrze rozmawia ze swoim dzieckiem. A dzieci przecież podobnie jak my dorośli wciąż zadają mnóstwo pytań i chcę uzyskać odpowiedzi np.:

Co to ten koronawirus?

Czym grozi spotkanie się z koronawirusem?

Dlaczego nie chodzę do szkoły?

Jak mogę go nie spotkać?

Ignorowanie i udawanie nic nie da, dzieci wówczas tworzą różne scenariusze w swojej bogatej wyobraźni. Przejmują emocje dorosłych. Byłoby dobrze aby czuły się wysłuchane i zaspokojone. Do tego niezbędna jest szczera rozmowa, odpowiednio dostosowana do wieku i rozwoju dziecka, dzięki temu strach można trochę oswoić a dzieci będą czuły się bezpieczniej w obecnej zmieniającej się sytuacji.

Postanowiliśmy więc wyjść naprzeciw tym pytaniom i proponujemy posiłkowanie się książeczką opracowaną przez psycholog Manuelę Molinę Cruz (Kolumbia) mindheart.co. Polska wersja – bezpłatnego i dostępnego w internecie wydawnictwa – przygotował kolektyw MamyProjekt, którą każdy może pobrać w dowolnej chwili tytaj: Cześć jestem koronawirus  To krótkie ilustrowane opowiadanie, które zaciekawi każde dziecko a przy okazji opowie ono o swoich uczuciach w związku z myśleniem o wirusie. Książeczka ta to nie recepta – to pomoc, którą warto dostosować do potrzeb swojego dziecka.

Dodatkowo książeczka przetłumaczona została na kilka języków. Treść jest dostępna bezpłatnie na stronie https://www.mindheart.co/descargables.

Tłumaczenie polskie: Cześć jestem koronawirus

Do dzieła! Mamy nadzieję, że to opowiadanie pomoże wszystkim którzy po nie sięgną, dziękujemy dla mamyprojekt.pl za możliwość udostępnienia tego wydania.

Psychoonkolodzy dla PZU Zdrowie

Polecany

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przekazujemy do Waszej wiadomości zaproszenie do współpracy wystosowane przez PZU Zdrowie, która to firma w ramach poszerzania oferty medycznej poszukuje do współpracy rekomendowanych przez PTPO psychoonkologów.

PZU Zdrowie zgłosiło zapotrzebowanie na następujące usługi:

 1. Wsparcie psychoonkologiczne dla pacjentów i ich rodzinw placówkach medycznych w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Częstochowie, Włocławku, Płocku, Jaworznie, Kielcach, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu i Łaziskach Górnych
 2. Wsparcie psychoonkologiczne dla pacjentów i ich rodzin w domu pacjenta (Warszawa, Kraków, Poznań, Częstochowa, Włocławek, Płock, Jaworzno, Kielce, Wrocław, Gdańsk, Opole, Łaziska Górne i w okolicach tych miast)
 3. Wsparcie psychoonkologiczne w innych miastach Polski z dojazdem do domu pacjenta lub w gabinecie psychoonkologa.

Usługa dojazdowa do domu realizowana ma być przez psychoonkologa do tygodnia od otrzymania zgłoszenia z PZU Zdrowie.

Czytaj dalej

Zarząd PTPO w kadencji 2019-2022

Polecany

Szanowni Państwo w dniu 13 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie PTPO wybrało nowy Zarząd na kadencję 2019-2022 w składzie:

Marzena Samardakiewicz- Prezes

Krystyna de Walden Gałuszko – V-ce Prezes

Sebastian Zdończyk – Sekretarz

Marta Porębiak – Skarbnik

Aleksandra Tobota-Różańska – Członek

Wojciech Leppert – Członek`
[zdjęcie]

Marcin Jabłoński – Członek

Infolinia Onkologiczna PTPO

Polecany

PUNKT INFORMACJI ONKOLOGICZNEJ WCO

JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00 – 12:00, MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU B WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NA PARTERZE, KOŁO SZATNI.

Zadaniem wolontariuszy jest udzielanie informacji pacjentom i ich bliskim n.t.:

 • – opieki w WCO w danym dniu (gdzie jaki lekarz przyjmuje),
 • – możliwości wykonania badań diagnostycznych i laboratoryjnych (gdzie, jak się przygotować, u kogo odebrać wynik),
 • – poradni specjalistycznych (wykaz placówek, adresy, kontakty),
 • – choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowotnej, leczenia onkologicznego (formy, skutki uboczne, placówki),
 • – opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • – pomocy psychologicznej / psychoonkologicznej,
 • – sklepów z zaopatrzeniem medycznym (adresy, refundacja),
 • – organizacji pozarządowych (stowarzyszenia pacjenckie, fundacje),
 • – pomocy socjalnej systemu DILO.

Ponadto wolontariusze będą udzielać wsparcia odwiedzającym, pomagać odnaleźć się w systemie służbie zdrowia, szczególnie tym osobom, które są w okresie diagnostycznym i tym, które rozpoczynają leczenie.

WALNE ZEBRANIE

Polecany

Zawiadomienie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (PTPO) informuje, że Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego odbędzie się:

13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w Gdańsku.
Miejsce:  Hospicjum Gdańskie im. Matki Teresy z Kalkuty

ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa 23, 80-277 Gdańsk

PROPONOWANY PORZĄDEK  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTPO przez Prezesa PTPO.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu PTPO – Sylwia Barsow/Skarbnik PTPO
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PTPO – Marzena Samardakiewicz/Prezes PTPO.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PTPO absolutorium.
9. Przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu PTPO.
10. Przeprowadzenie wyborów do nowej Komisji Rewizyjnej PTPO.
11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Pożegnanie Świętej Pamięci Pana Profesora Jacka Łuczaka

Polecany

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jacka Łuczaka, wielkiego przyjaciela i adoratora psychoonkologii w Polsce.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

 

Pogrzeb Pana Profesora Jacka Łuczaka odbędzie się na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu o godzinie 13.50, Msza Święta w Katedrze Poznańskiej o godzinie 11.00, w dniu 31 października 2019 r.

Świętej Pamięci Profesor dr hab. med., Doktor Honoris Causa, FRCP Jacek Łuczak

Profesor Jacek Józef Łuczak (ur. 30.12.1934 r. w Poznaniu – zmarł 22.10.2019 r. tamże) – lekarz, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii i medycyny paliatywnej.

POCHODZENIE

Urodzony w rodzinie oficera zawodowego II Rzeczpospolitej. Absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego (1953), następnie Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1959).

DROGA ZAWODOWA

Od 1965 r. Asystent w I Klinice Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. Pawłowa w Poznaniu (obecnie Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Był współorganizatorem i Ordynatorem pierwszego w Wielkopolsce i trzeciego w kraju Oddziału Reanimacji Kardiologicznej w I Klinice Chorób Wewnętrznych (1967–1970). W latach 1978−1984 kierował zespołem anestezjologów współpracujących z Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej Szpitala im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. W 1981 r. w wolnych wyborach okresu Solidarności został wybrany Dziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Odwołany z przyczyn politycznych, na polecenie Ministra Zdrowia w 1982 r. Był organizatorem i Kierownikiem Zakładu Pomocy Doraźnej oraz pomysłodawcą i Współautorem programu nauczania tego przedmiotu. W latach 1985−1990 był Kierownikiem Zespołu Anestezjologicznego przy Klinice Onkologii.

Czytaj dalej