10 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

Program Konferencji

10.09.2009 r. (czwartek) – Sale warsztatowe, A, B, C,

Sesja warsztatowa:

16.00-17.30     Praktyka uważności w pracy z osobami chorymi onkologicznie, Monika Anna Popowicz Sala B.

16.00-17.30     Pomoc psychologiczna dla rodziny chorego onkologicznie przy nawrocie choroby nowotworowej, Bożena Winch Sala A.

16.00-17.30     Techniki sugestywne w pracy z bólem, Joanna Zapała, Patrycja Orzechowska Sala C.

17.45-19.15     Predyspozycje osobowościowe terapeuty do wypalenia zawodowego, Mariola Kosowicz Sala B.

17.45-19.15     Systemowa terapia rodziny w obliczu choroby nowotworowej. Zastosowanie techniki genogramu, Marta Porębiak, Anna Błogosz Sala A.

17.45-19.15     Czynniki sprzyjające zdrowieniu – jak pomóc sobie, chorym i ich rodzinom poprawić jakość życia już dzisiaj, Mariusz Wirga, Ewa Wojtyna Sala C.

 

I. Dzień 11 wrzesień 2009 r. (piątek)  – Sala konferencyjna

10.00-11.30    Przywitanie gości i otwarcie Konferencji
10.00-11.30    Sesja plenarna: Przewodniczą: Wiesław Jędrzejczak, Zygryd Juczyński

10.00-10.30    Depression, hopelessness, desire for death and suicide in cancer, William Breitbart

10.30-11.00    The problems of volunteers in psychooncology, Katalin Muszbek

11.00-11.30    Problemy psychologiczne pacjentów z białaczką z punktu widzenia hematologa, Wiesław Jędrzejczak

11.30 – 11.45     Przerwa kawowa

 

11.45-13.00     Sesja: Psychologiczne problemy w hematologii.
przewodniczą:  Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Andrzej Hellman

11.45-12.15    Niektóre problemy psychologiczne pacjentów w hematologii, Andrzej Hellman

12.15-12.30     Problemy psychospołeczne dzieci z chorobą nowotworową – doświadczenia własne, Bożenna Bagińska-Dembowska

12.30-12.45     Opieka psychologiczna nad pacjentem hematologicznym w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości,  Marzena Samardakiewicz

12.45-13.00     Przewlekłe zmęczenie a depresja chorych na nowotwory złośliwe,

Gabriela Chojnacka-Szawłowska

13.00-13.15     Psychoedukacja bazująca na głównych pojęciach psychologii zdrowia,

Marcin Jabłoński, Katarzyna Dyl-Matuszko

13.15-13.30     Polska adaptacja skali Distress Thermometer i Problem List. Badania walidacyjne wśród pacjentów onkologicznych

Jolanta Życińska, Ewa Wojtyna, Alicja Heyda, Anna Syska-Bielak

13.30-14.30     Przerwa obiadowa

 

14.30-15.30       Sesja: Przystosowanie do choroby nowotworowej.
przewodniczą: Mikołaj Majkowicz,  Zygfryd Juczyński

14.30-14.45    Potraumatyczny rozwój w następstwie doświadczonej choroby nowotworowej, Zygfryd Juczyński

14.45-15.00     Temperament, style radzenie sobie ze stresem a PTSD u osób chorych na nowotwory, Agnieszka Laskowska

15.00-15.15     Hospicjum w wyobrażeniach pacjentów. Problemy adaptacyjne

Barbara Smolik, Elżbieta Pożarowska, Marta Czerwik- Kulpa

15.15-15.30     Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w procesie zmagania się z chorobą nowotworową,  Lidia Zabłocka-Żytka, Leszek Szewczyk

 

15.30-16.45     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych. Ból.
przewodniczą: Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Wojciech Leppert

15.30-16.00    Postępy farmakoterapii bólu nowotworowego analgetykami opioidowymi,

Wojciech Leppert

16.00-16.30    Miejsce buprenorfiny w leczeniu bólu, Aleksandra Ciałkowska-Rysz

16.30-16.45    Znaczenie efektu placebo w postępowaniu farmakoterapeutycznym u pacjentów onkologicznych, Iga Wapniarska, Ivan Kocić

16.45-17.00     Przerwa kawowa

 

17.00-17.30     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych.
przewodniczą: Monika Lichodziejewska-Niemierko, Mariusz Wirga

17.00-17.15    Wspomnienie o prof. O. Carlu Simontonie, Mariusz Wirga

17.15-17.30    Zaparcia w medycynie paliatywnej, Tomasz Dzierżanowski

17.30-17.45    Zaburzenia snu u pacjentów operowanych z powodów onkologicznych-doświadczenia własne, Renata Chrzan, Tomasz Kulpa

17.45-18.00    Tożsamość narracyjna – wybrane wyniki analizy narracji osób chorych na szpiczaka mnogiego, Magdalena Bidacha

 

18.00-19.00     Sesja: Rola sztuki w psychoonkologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. przewodniczą: Jerzy Jankau, Jadwiga Pyszkowska

18.00-18.30    3M – sztuka w służbie medycyny, Jerzy Jankau

18.30-18.45    Proces twórczy a proces zdrowienia /inspiracje psychoanalityczne, Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

19.00-19.15    Muzykoterapia w rehabilitacji onkologicznej, Małgorzata Stańczyk

18.45-19.00    Film zrealizowany podczas zajęć Pracowni Zajęć Terapeutycznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii,  Zofia Lenarcik

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

II. Dzień , 12 wrzesień 2009 r. (sobota) Sala konferencyjna

09.00-10.45     Sesja: Aktywność stowarzyszeń pacjentów i aktywność organizacji pozarządowych.
przewodniczą: Urszula Jaworska, Anna Ziemiańska

09.00-09.15     Wychowawczo-edukacyjny aspekt opieki nad przewlekle i terminalnie chorymi – Rola Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w kreowaniu celów i postaw wychowawczych, Józef Binnebesel

09.15-09.30    WOLONTARIAT – WSPARCIE – WIEDZA. Moje doświadczenia w pracy z pacjentami onkologicznymi, Marta Rusek

09.30-09.45    Ograniczenie i pozbawienie wolności a opieka paliatywno – hospicyjna. Przegląd głównych kierunków wykorzystania opieki paliatywno – hospicyjnej w świecie i w Polsce, Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Mikołaj  Majkowicz

09.45-10.00    Analiza blogów prowadzonych w obszarze tematycznym nowotworów dziecięcych, Karolina Reszka, Marzena Samardakiewicz

10.00-10.15    Najtrudniejsze doświadczenia w życiu człowieka, Ks. Andrzej Gretkowski

10.15-10.30    Działalność Fundacji Urszuli Jaworskiej, Urszula Jaworska

10.30-10.45    Historia Amazonek, Anna Ziemiańska

10.45-11.00    Przerwa kawowa

 

11.00-12.15     Sesja: Wolontariat w psychoonkologii
przewodniczą: Małgorzata Marmajewska-Modelska,  Leszek Pawłowski

11.00-11.15    Jak uzyskać pomoc w organizacji wolontariatu, Bartosz Kisiel, Paweł Buczyński

11.15-11.30    Praktyczne formy wolontariatu w psychoonkologii, Małgorzata Marmajewska-Modelska

11.30-11.45    Edukacja psychoonkologiczna w szkołach, Kamil Kabasiński

11.45-12.00    Aspekty prawne wolontariatu, Leszek Pawłowski

12.00-12.15    Czym dla mnie jest pomaganie – doświadczenia wolontariuszy,

Agnieszka Stankiewicz

12-15-12.45     Dyskusja panelowa: Wolontariat w psychoonkologii
moderator: Leszek Pawłowski
12.45-15.00     Sesja: Psychoterapia w psychoonkologii
przewodniczą: Bożena Winch, Kazimierz Sułek

12.45-13.00    Znaczenie cech psychofizycznych w pracy hematologa, Kazimierz Sułek

13.00-13.15     Psycholog w hospicjum domowym: profesjonalista diagnostyk, psychoterapeuta, człowiek, Wanda Rusiecka

13.15-13.30     Wpływ rehabilitacji psychofizycznej na stan psychiczny kobiet leczonych z powodu raka piersi. Ocena wybranych parametrów. Danuta Longić, Wojciech Michalski, Sylwia Świstak-Sawa, Hanna Tchórzewska, Teresa Wysocka-Bobryk

13.30-13.45    Formy arteterapii realizowane na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dorota Gołąb, Arkadiusz Spychała

13.45-14.00    Program Simontona a poziom nadziei i lęku u pacjentów chorych na nowotwory, Paweł Grzybek, Patrycja Orzechowska-Niedziela, Andrzej Gryglewicz, Ewa Wojtyna,

14.00-14.15    Wpływ Racjonalnej Terapii Zachowania na jakość życia i stan psychiczny u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego  Ewa Wojtyna, Iwona Nawara

14.15-14.30    Zróżnicowanie jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie leczenia przyczynowego i objawowego. Anna Machnik-Czerwik

14.30-14.45    Model psychologicznych uwarunkowań oceny jakości życia chorych na raka jajnika. Joanna Kozaka

14.45-15.00    Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwójki studentów – kobiety i mężczyzny, Agnieszka Pietrzyk

15.00-15.15    Wpływ zachowania techników radioterapii na reakcje emocjonalne pacjentów chorych na raka, Sylwia Mądra

15.15-15.30    Obraz osobowościowy idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta, Mikołaj Majkowicz, Małgorzata Hanowicz,

15.30-15.45     Zakończenie konferencji