11 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA

W DNIACH 25-26 MAJA 2012 R. ODBYŁA SIĘ WE WŁADYSŁAWOWIE 11 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA. UCZESTNICZYŁO W NIEJ 250 OSÓB.

SZANOWNI PAŃSTWO

11 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna jest okazją do zaprezentowania niektórych nowych kierunków rozwoju psychoonkologii, które mamy nadzieję, staną się inspiracją do realizowania nowych zadań. Pragniemy skoncentrować się na trzech problemach.
Pierwszy to propozycja wprowadzenia założeń psychologii pozytywnej do praktyki psychoonkologicznej. Jest to nowatorska propozycja kryjąca w sobie bardzo dużo możliwości. Oznacza to między innymi przesunięcie akcentu z pomocy psychologicznej nastawionej na zmniejszanie negatywnych emocji, zaburzeń przystosowania itp. w kierunku zwiększenia pozytywnych zasobów człowieka chorego, jego dobrych emocji, aktywności, energii itd.
Drugi problem to zaprezentowanie różnych sposobów realizacji psychoonkologii w niektórych krajach dawnego „Bloku Wschodniego” ze szczególnym ukierunkowaniem na skriningowe badanie di stresu, a także na różnice kulturowe, społeczne i religijne.
Trzeci problem, realizowany każdorazowo podczas naszych kolejnych konferencji, to nowoczesne sposoby opanowania głównych objawów somatycznych (bólu, zmęczenia itp.), będące niezbędnym warunkiem efektywnej pracy z chorym w obszarze jego życia psychicznego.

Mam nadzieję, że przedstawiona wyżej tematyka Konferencji zainteresuje Państwa i zainspiruje do aktywnego w niej udziału.

Oczekujemy Państwa we Władysławowie. Gwarantujemy dobrą pogodę.

Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
Przewodnicząca Komitetu Naukowego 11 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

TEMATYKA KONFERENCJI:

Justyna Pronobis, drpsychologia pozytywna
skrining distresu
psychoonkologia w różnych krajach
nowoczesne sposoby zwalczania objawów somatycznych

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Krystyna de Walden-Gałuszko, prof. dr hab. – przewodnicząca
Mariola Bidzan, prof. dr hab.
Filip Buczyński, dr. psychol
Gabriela Chojnacka-Szawłowska, prof. dr hab.
Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr med.
Tomasz Dzierżanowski, dr med.
Zygfryd Juczyński, prof. dr hab.
Jan Kaczkowski, ks. dr
Joanna Kozaka dr psychol.
Monika Lichodziejewska-Niemierko, prof. dr hab.
Wojciech Leppert, dr med.
Mikołaj Majkowicz, prof. dr hab.
Nina Ogińska Bulik, prof. dr hab.
Jadwiga Pyszkowska, dr med.
Justyna Pronobis, dr
Maria Rogiewicz, dr psychol.
Marzena Samardakiewicz, doc. dr hab.
Cezary Szczylik, prof. dr hab.
Ewa Trzebińska, prof. dr hab.
Bożena Winch, mgr
Mariusz Wirga, dr med.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Hotel Velaves SPA , Władysławowo, ul. Hryniewieckiego 7B  http://www.velaves.pl/

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Krystyna de Walden – Gałuszko, prof. dr hab. med.

Koordynator: Piotr Mróz, mgr

Członkowie komitetu organizacyjnego:
Tomasz Buss, dr med.
Szymon Gajewski, mgr
Justyna Janiszewska, dr n. biol.,
Karolina Jakitowicz, mgr
Joanna Kozaka dr psychol.
Aleksandra Modlińska, dr med.
Magdalena Osowicka, lek. med.
Leszek Pawłowsk, mgr
Iga Pawłowska, mgr
Iwona Wasilewko, mgr
Anna Wyszadko, mgr
Paweł Zielazny, mgr

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Komitet Organizacyjny 11OKPO,
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
80-211 Gdańsk, Dębinki 2
e-mail: 11okpo@ptpo.org.pl,
www.ptpo.org.pl

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

11. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOONKOLOGICZNEJ

24 MAJ 2012 R. (CZWARTEK)

16.00-17.00      SESJA WARSZTATOWA

16.00-17.30,

Warsztat 1. Bożena Winch, Problemy rodziny pacjentów w różnych etapach choroby.

16.00-17.30,

Warsztat 2. Maria Rogiewicz, Problemy przystosowania do choroby nowotworowej.

17.30-19.00,

Warsztat 3. Justyna Pronobis, Psychoterapia w zaawansowanym raku w oparciu o teorię poczucia sensu życia – Viktora Frankla.

17.30-19.00,

Warsztat 4. Mariusz Wirga, Beyond Mindfulness – Nieuwarunkowana Świadomość w redukcji stresu i zdrowieniu.

25 MAJA 2012 R. (PIĄTEK)

10.00-10.30     UROCZYSTE OTWARCIE

10.30-12.00     SESJA 1. PSYCHOONKOLOGIA A PSYCHOLOGIA POZYTYWNA.

Przewodniczą: Ewa Trzebińska, Monika Lichodziejewska-Niemierko

10.30-10.50

Ewa Trzebińska, Psychologia pozytywna – psychologia dla zdrowia.

10.50-11.10

Jolanta Życińska, Przekonanie o własnej skuteczności a zamiar poddania się operacji rekonstrukcyjnej piersi przez kobiety po mastektomii.

11.10-11.30

Żaneta Żukowska, Ewa Trzebińska, Związek wsparcia społecznego i wdzięczności ze wzrostem potraumatycznym u pacjentek z nowotworem piersi.

11.30-11.50

Mariusz Zięba, Rola nadziei w procesie wzrostu potraumatycznego u pacjentów onkologicznych.

11.50-12.00

Dyskusja

12.00-12.15

Przerwa kawowa – Fontanna czekolady

12.15-13.45     SESJA 2. FILOZOFIA POSTĘPOWANIA W PSYCHOONKOLOGII.

THE PHILOSOPHY OF PSYCHOONCOLOGY – AIMS, TASKS AND THEIR REALISATION.

ZAŁOŻENIA – CELE – ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.
PRZEWODNICZĄ: NADHEZDA KOZAHENKO, KRYSTYNA DE WALDEN-GAŁUSZKO

12.15-12.30

Katalin Hegedus, Development of psycho-oncology in Hungary, reality and challenges.

12.30-12.45.

Anna Garchakova, The Psychological Support Service for Cancer Patients
in the Republic of Belarus.

12.45-13.00

L.I. Andriyishyn, E.N. Pityk, V.B. Timoshevskaya, K.Y. Shapoval, The Role of the Support Group in the Psychological  Adaptation of  Oncological Patients – from the Work Experience of  the Ivano-Frankivsk Hospice, Ukraine  (Original investigation).

13.00-13.15

Marija Turlinskiene, Giedre Bulotiene, Teresa Sausaitis, Development of Psycho-oncology in Lithuania: reality and challenges.

13.15-13.30

Kozachenko, V. Sirota, Condition of psycho-oncology service of oncology in Kazakhstan13.30-13.45
Anna Mardofel, Analysis of Survey on Psycho-Oncology Development in Former Eastern Bloc Countries.

13.45-14.00

Discussion

14.00-15.00    Przerwa obiadowa

15.30-16.00    SESJA PLAKATOWA

Plakat 1.

Bogna Kędzierska, Zmiany w postrzeganiu opieki medycznej w fazie terminalnej wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – rola zmiennych osobowych.

Plakat 2.

Agnieszka Pietrzyk, Agnieszka Basista, Sebastian Lizińczyk, Anoreksja – jedno pojęcie, a dwa zjawiska? Kiedy przede wszystkim choruje psyche i kiedy soma.

Plakat 3

Bożena Kawiecka-Dziembowska, Anna Koper , Renata Pałaszyńska, Dystres w pracy pielęgniarki onkologicznej – wyniki badania w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Plakat 4.

Marta Wanat, Eila Watson, Mary Boulton, Bee Wee, Doświadczenia pacjentów z nawrotem choroby nowotworowej i małżonków/partnerów w Wielkiej Brytanii: Jakościowe badania podłużne- Badania w toku.

Plakat 5.

Aleksandra Gronostaj, Badania dzienniczkowe wsparcia małżeńskiego w parach pacjentów onkologicznych.

Plakat 6.

Paulina Andryszak, Subiektywna ocena funkcjonowania poznawczego osób z chorobą nowotworową leczonych chemioterapią.

Plakat 7.

Maria Kuśnierkiewicz, Danuta Kuśnierkiewicz, Justyna Kędziora, Katarzyna Cieślak, Wpływ różnych aspektów procesu komunikacji na  jakość życia osób po operacjach onkologicznych głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Implikacje praktyczne.

Plakat 8.

Emilia Piskorz, Osobowośc a rozwój pourazowy (wzrost potraumatyczny) u pacjentów onkologicznych.

Plakat 9.

Emilia Piskorz, PTG jako skutek zwalczania negatywów i  przyczyna tworzenia pozytywów? Rozszerzenie modelu Tedeschiego i Calhouna o własną koncepcję Dojrzałego Szczęścia/Potraumatycznego Szczęścia (MH-mature happiness/PTG-RH-posttraumatic growth related happiness) oraz Potraumatycznego Zdrowia (PTGH-posttraumatic growth health).

Plakat 10.

Marta Zmuda Trzebiatowska, Krzysztof Jodzio, Joanna Kozaka, Prężność (resilience), przystosowanie psychiczne do choroby i jakość życia kobiet z nowotworem piersi.

Plakat 11.

Mariusz Wirga, Amjad Khawaldeh, Kurien Joseph, Poziom dystresu a obserwowany dyskomfort i jakość życia – wyniki badania pilotażowego 68 hospitalizowanych pacjentów onkologicznych Todd Cancer Institute.

Plakat 12.

Natalia Mazurkiewicz, Arkadiusz Stankiewicz, Mariola Bidzan, Wioletta Radziwiłowicz, Kobiety z chorobą nowotworową piersi – czarna dziura w życiorysie.

Plakat 13.

Aleksandra Szulman-Wardal, Arkadiusz Mański, Łucja Bieleninik, Spójność obrazu choroby onkologicznej dziecka w perspektywie czasowej – analiza przypadku.

16.00-17.00    SESJA 3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OBJAWÓW SOMATYCZNYCH W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

Przewodniczą: Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Tomasz Dzierżanowski

16.00-16.15

Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Dobra organizacja opieki paliatywnej warunkiem dobrej jakości życia.

16.15-16.30

Jadwiga Pyszkowska, Dobra kontrola bólu warunkiem dobrej jakości życia.

16.30-16.45

Tomasz Dzierżanowski, Dobra kontrola zaburzeń przewodu pokarmowego warunkiem dobrej jakości życia.

16.45-17.00

Tomasz Buss, Problem zmęczenia/osłabienia w przebiegu choroby nowotworowej a jakość życia.

17.00-17.15

Przerwa kawowa

17.15-19.00,     SESJA 4. ZMIANY JAKOŚCI ŻYCIA W NASTĘPSTWIE LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Przewodniczą: Nina Ogińska-Bulik, Mariusz Wirga

17.15-17.25

Ewa Wojtyna, Iwona Nawara, Irracjonalne cierpienie. Racjonalna terapia zachowania a percepcja bólu u chorych z przerzutami nowotworowymi do kości.

17.25-17.35

Julia E. Wahl, Anna Ćwiklińska-Zaborowicz, Jak uważność pomaga radzić sobie i być z rakiem? O programie Mindfulness-Based Cancer Recovery (MBCR), czyli nowym sposobie bycia z rakiem.

17.35-17.45

Wanda Rusiecka, Pomocnicza terapia psychologiczna: terapia poznawczo – behawioralna  w chorobie nowotworowej .

17.45-17.55

Joanna Zapała, Katarzyna Kośniewska, Sylwia Wójcik, Biofeedback – metoda wspierająca powrót do zdrowia.

17.55-18.05

Dorota Gołąb, Ryzyko zaburzeń po stresie traumatycznym u osób z rozpoznaną chorobą nowotworową-implikacje praktyczne.

18.05-18-15

Paweł Izdebski, Radzenie sobie z chorobą nowotworowa a rozwój pourazowy .

18.15-18.25

Agnieszka Hamerlińska-Latecka, Rola onkologopedy w procesie leczenia osoby z zaburzeniami mowy pochodzenia nowotworowego.

18.25-18.35

Iwona Wasilewko, Styl przywiązania a poziom stresu onkologicznego i sposoby radzenia sobie ze stresem osób ze zdiagnozowaną  chorobą nowotworową.

18.35-18-45

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, Pracownia Terapii Zajęciowej zajęć terapeutycznych jako przestrzeń narracyjna.

18-45-19.00

Dyskusja

21.00     Uroczysta kolacja

26 maja 2012 r. (sobota)

09.00-10.30    SESJA 5. PROBLEMY JAKOŚCI ŻYCIA W RÓŻNYM WIEKU. ASPEKTY RELIGIJNE I ETYCZNE.

Przewodniczą: Marzena Samardakiewicz, Zygfryd Juczyński

09.00-09.15

Marzena Samardakiewicz, Problemy jakości życia u dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową.

09.15-09.30

Zygfryd Juczyński, Rozwój potraumatyczny u matek zmagających się z chorobą
nowotworową dziecka.

09.30-09.45

Wojciech Leppert, Problemy etyczne w chorobie nowotworowej.

09.45-10.00

Nina Ogińska-Bulik, Osobisty rozwój jako skutek zmagania się z chorobą nowotworową w grupie nastolatków.

10.00-10.15

Dyskusja

10.15-10.30

Przerwa kawowa

10.30 – 12.30,     SESJA 6. PROBLEMY JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ W RÓŻNYCH JEJ ETAPACH.

Przewodniczą: Jadwiga Pyszkowska, Wojciech Leppert

10.30-11.40

Agnieszka Krawczyk, Dynamika zmęczenia i strategie zmagania się z chorobą nowotworową w różnych jej etapach.

10.40-11.50

Mariola Bidzan, Agata Rudnik, Jakość życia kobiet z nowotworem szyjki macicy  po przebytej operacji metodą Wertheima – Meigsa.

10.50-11.00

11.00-11.10

Magdalena Gruza, Aneta Pawłowska-Okowiak, Andrzej Siemiakowski, Choroba nowotworowa w ostatnim stadium a nadzieja, o sposobach mówienia o żegnaniu się ze światem w narracjach pacjentów.

11.10-11.20

Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda, Subiektywny wymiar oceny jakości życia pacjentów onkologicznych leczonych chirurgicznie – perspektywa pacjenta, opiekuna i personelu medycznego. Doniesienia wstępne.

11.20-11.30

Bożena Kawiecka-Dziembowska, Renata Pałaszyńska, Style funkcjonowania emocjonalnego a jakość życia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina.

11.30-11.40

Monika Anna Popowicz, Rak jako inspiracja do zmiany. Coaching Ericksonowski w pracy z chorymi jako przykład zastosowania psychologii pozytywnej w psychoonkologii.

11.40-11.50

Leszek Pawłowski, Monika Lichodziejewska-Niemierko, Rola wolontariuszy w zakresie wsparcia psychosocjalnego udzielanego pacjentom placówek opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce.

11.50-12.00

Ks. Andrzej Gretkowski, O chorobie nowotworowej człowieka  „jesieni życia” – słów kilka.

12.00-12.15

Spychała Arkadiusz, Model pracy socjalnej z pacjentami onkologicznymi w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

12.15-12.30

Dyskusja

12.30-12.40

Przerwa kawowa

12.45 – 13.45,     SESJA 7. PROBLEMY JAKOŚCI  ŻYCIA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ O RÓŻNEJ LOKALIZACJI

Przewodniczą: Mariola Bidzan, Tomasz Buss

12.45-12.55

Zając-Spychała, J. Pilarczyk, K. Karmelita-Katulska, K. Derwich, P. Stajgis, W. Paprzycki, J. Wachowiak, Odległe następstwa zapobiegania zajęciu ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych według programu ALL IC-BFM 2002 – metody i wstępne wyniki.12.55-13.00
Marta Rusek, Gdy milczenie nie jest złotem – rozmowy o chorobie w oddziale onkologii dziecięcej.

13.05-13.15

Marta Pawełczak-Szastok, Jakub Pilarczyk, Natalia Wojtasik, Sebastian Lizińczyk, Pozytywna rola ojca. Analiza cech osobowości ojców opiekujących się dziećmi z rozpoznaniem choroby nowotworowej.

13.15-13.15

Sylwia Ćwiek-Górska, Samouprzedmiotowienie u kobiet po przebytym leczeniu operacyjnym raka piersi. Wstępne doniesienie z badań.

13.25-13.35

Elżbieta Małgorzata Kaczmar, Egzystencjalny i logoterapeutyczny model radzenia sobie ze stresem.

13.35-13.45

Dyskusja

13.45-14.00

Przerwa kawowa

14.00-14.45    PANEL DYSKUSYJNY: NOWE ZADANIA PSYCHOONKOLOGII – JAK JE REALIZOWAĆ?

Uczestnicy:

Jan Kaczkowski,

Monika Lichodziejewska-Niemierko,

Mikołaj Majkowicz
Marzena Samardakiewicz,

Krystyna de Walden-Gałuszko

14.45-15.15    Zakończenie konferencji