12 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna 18-19 września 2015 r.

17 Wrzesień 2015 (czwartek)


SESJE WARSZTATOWE – BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI!

SESJE WARSZTATOWE

Sala 1
Warsztat 1.
16.00-17.30  CELE I ZADANIA SUPERWIZJI W PSYCHOONKOLOGII. Marcin Jabłoński
Warsztat 8.
18.00-19.30  SUPERWIZJA GRUPOWA DLA PSYCHOONKOLOGÓW. Joanna Kozaka, Marta Porębiak

Sala 2
Warsztat 3.
16.00-17.30  PIĘĆ ŻYCZEŃ OSOBY UMIERAJĄCEJ. Mariusz Wirga
Warsztat 4.
18.00-19.30  GRUPOWA CBT „PROBLEMY EGZYSTENCJALNE, ŚMIERCI I UMIERANIA”. Mariusz Wirga

Sala 3
Warsztat 5.
16.00-17.30  NIEKOCHANE EMOCJE PERSONELU ZAANGAŻOWANEGO W OPIEKĘ NAD CHORYM.  Bożena Winch
Warsztat 6.
18.00-19.30  NIEKOCHANE EMOCJE PACJENTÓW I ICH OPIEKUNÓW. Maria Rogiewicz

Sala 4
Warsztat 7.
16.00-17.30  PSYCHOTERAPIA W ZAAWANSOWANYM RAKU W OPARCIU O TEORIĘ POCZUCIA SENSU
ŻYCIA VIKTORA FRANKLA. Justyna Pronobis-Szczylik
Warsztat 2.
18.00-19.30 CZY TWORZENIE PIĘKNA LECZY? CZYLI ODKRYWANIE WŁASNEJ KREATYWNOŚCI, ZASOBÓW I MOTYWACJI DO ZDROWIENIA PODCZAS WARSZTATÓW ART-TERAPII. Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, Zofia Lenarcik


18 Wrzesień 2015 (piątek )

09.00-09.30  Ceremonia otwarcia.
                     Wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji Księdza Jana Kaczkowskiego


SESJA PLENARNA 1.

09.30-11.30  PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY POWROTU DO ZDROWIA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ KRWI LECZONYCH NOWOCZESNĄ METODĄ TRANSPLANTACJI SZPIKU. Helena Wrona-Polańska

LIFE BEYOND CANCER. Francesca Romito

ROLA ZASOBÓW OSOBISTYCH W ROZWOJU PO TRAUMIE U OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Nina Ogińska-Bulik

PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE OSÓB PO CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PRZEBYTEJ W DZIECIŃSTWIE. Marzena Samardakiewicz

11.30-11.45  Przerwa kawowa


SESJA PLENARNA 2.

11.45-13.20   ROLA PSYCHOONKOLOGII W PLANIE STRATEGII WALKI Z RAKIEM.

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko, prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko

CANCER PLAN – ROLA PSYCHOONKOLOGII. Jacek Jassem Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, współtwórca Cancer-Planu

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHOONKOLOGII W PLANACH I ZAŁOŻENIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W PSYCHOONKOLOGII ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. Jacek Pilarczyk, Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

MIEJSCE PSYCHOONKOLOGII W OPIECE SZPITALNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Dorota Gołąb, Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Jolanta Frycz-Martyńska, zespół psychologów szpitalnych

13.20-13.30    Dyskusja

13.30-14.30    Przerwa obiadowa


SESJA POSTEROWA

14.00-14.30  Prezentacja zgłoszonych plakatów

1.  RAZEM CIERPIMY, RAZEM ISTNIEJEMY – WSPÓŁODCZUWANIE I WSPÓŁTWORZENIE W ONKOLOGII I OPIECE PALIATYWNEJ. Beata Guzek

2.  ŻYCIE SEKSUALNE KOBIET Z ROZPOZNANIEM NOWOTWORÓW NARZĄDÓW PŁCIOWYCH PO PRZEPROWADZONYM ZABIEGU OPERACYJNYM. Monika Smólska, Piotr Klimczak

3.  PSYCHOONKOLOGIA Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ: ROLA OPTYMIZMU W POZIOMIE PRZYSTOSOWANIA DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Maria Ligocka, Agata Milik, Anna Kołodziejska, Małgorzata Maria Kulik

4  UOGÓLNIONE POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI JAKO ZASÓB POMAGAJĄCY W PRZYSTOSOWANIU DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Agata Milik, Maria Ligocka, Małgorzata Maria Kulik, Anna Kołodziejska

5. KSZTAŁTOWANIE PERSPEKTYWY TEMPORALNEJ MĘŻCZYZN JAKO ASPEKT POZIOMU PRZYSTOSOWANIA DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Anna Kołodziejska,
Agata Milik, Małgorzata Maria Kulik, Maria Ligocka

6. OCENA WALORÓW PSYCHOMETRYCZNYCH POLSKIEJ ADAPTACJI KWESTIONARIUSZA DO OKREŚLANIA ZNUŻENIA (BRIEF FATIGUE INVENTORY, BFI) WŚRÓD CHORYCH NA RAKA PŁUCA. Jolanta Życińska, Magdalena Kudłacik, Maciej Januszek, Adam Pawlak

7. CZY MOŻNA USPRAWNIĆ CHEMOBRAIN? – WYBRANE PROPOZYCJE TERAPEUTYCZNE. Magdalena Bury

8. KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.
Karolina Faber, Natalia Jach-Salamon

9. SYTUACJA RODZICÓW W OBLICZU CHOROBY ONKOLOGICZNEJ ICH DZIECKA, POZIOM LĘKU ORAZ PREFEROWANY STYL RADZENIA SOBIE ZE STRESEM. Natalia Ziółkowska,
Kamilla Bargiel-Matusiewicz

10. ŻYCIE SEKSUALNE A JAKOŚĆ ŻYCIA U PACJENTÓW ORAZ ICH PARTNERÓW W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM – PRZEGLĄD BADAŃ. Katarzyna Woźniak,
Blandyna Gałła-Kurmin, Joanna Wróbel, Dariusz Iżycki

11. MODEL PRACY PSYCHOLOGICZNEJ Z PACJENTEM NA ODDZIALE CHEMIOTERAPII.
Marta Zagozda, Dorota Gołąb, Katarzyna Cieślak

12. PERSPEKTYWY LOGOTERAPII W ODNIESIENIU DO OZDROWIEŃCÓW ONKOLOGICZNYCH (CANCER SURVIVORS). Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda

13. RUCH TO ZDROWIE? KILKA SŁÓW O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OZDROWIEŃCÓW ONKOLOGICZNYCH. Dorota Horyńska-Kęstowicz, Katarzyna Cieślak

14. MIEJSCE STORYTELLINGU W PSYCHOONKOLOGII. AUTORSKI MODEL ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH NAKIEROWANYCH NA WALKĘ Z RAKIEM I OSWAJANIE TABU.
Marzena Gmiterek

15.  WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH: „ONKOLOGICZNIE CHORE DZIECKO W SZKOLE” – EWALUACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU.
Marta Rusek, Agnieszka Laus, Anna Długołęcka

16. POSTRZEGANA KONTROLA BÓLU A DYSTRES EMOCJONALY I POCZUCIE ZADOWOLENIA Z ŻYCIA U PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI. Natalia Spolak, Dorota Grabowska,
Aleksandra Stańska, Henryk Olszewski

17. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW CHORYCH NA CHOROBĘ NOWOTWOROWĄ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY ZALEŻNOŚCI JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE SEKSUALNEJ, PRZYSTOSOWANIA PSYCHICZNEGO DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ ORAZ LĘKU I DEPRESJI. Mariola Kosowicz, Marta Kulpa, Danuta Longić, Dorota Kazalska, Małgorzata Grzejszczak

18. WZROST POTRAUMATYCZNY A JAKOŚĆ ŻYCIA U OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.
Joanna Kozaka, Agnieszka Just

19. PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM  PŁUCA. Marta Pękała, Joanna Kozaka

20. STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM KOBIET ZE ZDIAGNOZOWANYM NOWOTWOREM PIERSI. Iwona Gisterek, Marek Graczyk, Justyna Kaźmierczak 


SESJA RÓWNOLEGŁA 1.  Sala A. 

14.30 -16.00  DLACZEGO LECZENIE BÓLU NOWOTWOROWEGO BYWA NIEEFEKTYWNE 

Sesji przewodniczą: dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Tomasz Dzierżanowski

14.30-14.50  BŁĘDY W LECZENIU BÓLU. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

14.50-15.10  KIEDY LEKI ALTERNATYWNE STAJĄ SIĘ LEKAMI Z WYBORU. Tomasz Dzierżanowski

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

15.10-15.20  OPIOIDOFOBIA WŚRÓD LEKARZY I CHORYCH Z DIAGNOZĄ ONKOLOGICZNĄ. Paulina Zielińska, Jakub Prażak

15.20-15.30  STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z BÓLEM U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH PRZYCZYNOWO I OBJAWOWO. Agnieszka Krawczyk

15.30-15.40  ZALEŻNOŚĆ ZABURZEŃ POZNAWCZYCH I POZIOMU CYTOKIN PROZAPALNYCH U PACJENTÓW PODDAWANYCH CHEMIOTERAPII – PROJEKT BADAŃ. Magdalena Bury

15.40-15.50  FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ. Aleksandra Stańska

15.50-16.00  Dyskusja

 

SESJA RÓWNOLEGŁA 2.  Sala B. 

14.30 -16.00  SESJA ORGANIZOWANA PRZEZ POLSKĄ KOALICJĘ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Sesji przewodniczą: Beata Ambroziewicz, dr Justyna Janiszewska

14:30- 14.35 POWITANIE UCZESTNIKÓW W IMIENIU PKPO

14:35 – 14:50 WIELODYSCYPLINARNE OŚRODKI LECZENIA NOWOTWORÓW – KORZYŚCI DLA PACJENTÓW
– NA PRZYKŁADZIE BREAST CANCER UNITS. Krystyna Wechmann, Wiceprezes PKPO

14:50 – 15:10 PACJENCI OCENIAJĄ PAKIET ONKOLOGICZNY – PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU I BADANIA ANKIETOWEGO. Beata Ambroziewicz, Dyrektor PKPO

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

15.10-15.20  WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ. RODZAJE, KIERUNKI, ZASTOSOWANIE. Joanna Zapała

15.20-15.30  PERCEPCJA EMPATII PARTNERA JAKO MEDIATOR W ZWIĄZKU MIĘDZY POCZUCIEM WŁASNEJ ATRAKCYJNOŚCI A DEPRESYJNOŚCIĄ U KOBIET PO MASTEKTOMII DOKONUJĄCYCH I NIEDOKONUJĄCYCH REKONSTRUKCJI PIERSI. Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista

15.30-15.40  NASTĘPSTWA PROCESU REZYLIENCJI U KOBIET Z RAKIEM PIERSI DLA WSPIERAJĄCYCH ICH MĘŻÓW. Edyta Zierkiewicz, Emilia Mazurek

15.40-15.50  OPTYMIZM JAKO MODERATOR ZMĘCZENIA I JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTEK Z NOWOTWOREM NARZĄDU PŁCIOWEGO W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.
Agnieszka Pietrzyk, Magdalena Franc, Sebastian Lizińczyk

15.50-16.00  Dyskusja

16.00-16.15  Przerwa kawowa


SESJA RÓWNOLEGŁA 3. SALA A. 

16.15-18.30  AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. 

Sesji przewodniczą;  dr Jadwiga Pyszkowska, dr hab. Wojciech Leppert

16.15-16.35  CHOROBA KLĘSKĄ CZY ZADANIEM? Jadwiga Pyszkowska

16.35-16.55  PROBLEMY JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z CHOROBA NOWOTWOROWĄ. Wojciech Leppert

16.55- 17.15  OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE PRZESŁANKI OCENY JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Mikołaj Majkowicz

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

17.15-17.25  MIERZ SIŁY NA ZAMIARY. Zygfryd Juczyński

17.25-17.35  POTRAUMATYCZNY ROZWÓJ U PACJENTEK LECZONYCH OPERACYJNIE Z POWODU NOWOTWORU PIERSI. Magdalena Smoczyńska

17.35-17.45  TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA A DYNAMIKA PERCEPCJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO U KOBIET Z RAKIEM PIERSI. Ewa Wojtyna

17.45-17.55  SAMOOCENA A JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII ORAZ PO MASTEKTOMII Z REKONSTRUKCJĄ PIERSI. Agnieszka Pruszyńska, Jolanta Życińska

17.55-18.05  SEKSUALNOŚĆ KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI. Sebastian Artur Zdończyk

18.05-18.30  Dyskusja

 

SESJA RÓWNOLEGŁA 4. Sala B. 

16.15-18.30  SESJA ORGANIZOWANA WSPÓLNIE Z POLSKĄ KOALICJĄ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Sesji przewodniczą: dr Joanna Zapała, dr Monika Rucińska,

16:15 – 16:55 PROBLEM BÓLU U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. JAK GO ROZPOZNAĆ I KOMUNIKOWAĆ LEKARZOWI. Małgorzata Roitt

16:55 – 17:15 AKADEMIA WALKI Z RAKIEM – 10 LAT DOŚWIADCZEŃ. Joanna Zapała,
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Stowarzyszenie Psyche Soma Polis

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

17.15-17.25  RUMINACJE A OSOBOWY WZROST U NASTOLATKÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik

17.25-17.35  JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY KOŃCZĄCEJ LECZENIE NOWOTWOROWE – ZNACZENIE CZYNNIKÓW RODZINNYCH, OSOBOWYCH I MEDYCZNYCH. Bogna Kędzierska, Justyna Wiktorowicz, Paula Rol

17.35-17.45  KIEDY NOWOTWÓR TOWARZYSZY ZABURZENIOM PSYCHICZNYM. JAK ZADBAĆ O OSOBY SZCZEGÓLNIE BEZRADNE? Dorota Gołąb, Maria Kuśnierkiewicz, Marta Zagozda,
Monika Smólska, Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

17.45-17.55  STAN OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOONKOLOGICZNEJ W PLACÓWKACH ONKOLOGICZNYCH ORAZ W JEDNOSTKACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ W POLSCE.
Krystyna de Walden-Gałuszko, Piotr Mróz, Leszek Pawłowski, Paweł Zielazny

17.55-18.05  CZY TREŚĆ ULOTKI PRODUKTU LECZNICZEGO MOŻE BUDZIĆ WĄTPLIWOŚCI? ANALIZA PORÓWNAWCZA INFORMACJI ZAWARTYCH W ULOTKACH LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH FLUOKSETYNĘ I ZOLPIDEM. Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski

18.05-18.20  JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO RADIOTERAPII Z POWODU RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO. Monika Rucińska

18.05-18.30  Dyskusja

19.30  Uroczysta kolacja – Sala Superior


 

19 Wrzesień 2015 (sobota)

SESJA PLENARNA 3.

09.30-11.00  ZACHOWANIA PROZDROWOTNE – JAK TO ZROBIĆ?
Sesji przewodniczą: dr Agnieszka Dyzmann-Sroka, dr Mariusz Wirga

09.30-10.00  ZMIANY STYLU ŻYCIA WPŁYWAJĄCE NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY. Mariusz Wirga

10.00-10.30  ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM.
Agnieszka Dyzmann-Sroka

10.30-11.00  POSTAWY PACJENTÓW WOBEC CHOROBY A ICH GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA PROPONOWANYCH PRZEZ PSYCHOONKOLOGA FORM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ. Jolanta Masian

11.00-11.15  Przerwa kawowa


PANEL DYSKUSYJNY

11.15-12.45  PANEL DYSKUSYJNY: SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII W RÓŻNYCH KRAJACH

11.15-11.35  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII W USA. Mariusz Wirga

11.35-11.55  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII WE WŁOSZECH. Francesca Romito

11.55-12.15  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII NA LITWIE. Janina Buterleviciute

12.15-12.35  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII NA UKRAINIE. Yaroslav Chulovskyi

12.45-13.00    Przerwa kawowa


SESJA RÓWNOLEGŁA 5.  Sala A. 

13.00 -14.30  PRAKTYCZNE PROPOZYCJE DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

13.00-13.20  DOŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI INFOLINII W GDAŃSKU. Dorota Grabowska

13.20-14.30  ​ PRAKTYCZNE ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI (MINDFULLNESS) WPŁYWAJĄCE I POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH – ZESTAW TRZECH ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH.
Anna Borzeszkowska, Dorota Grabowska, Izabela Malicki

SESJA RÓWNOLEGŁA 6.  Sala B.

13.00 -14.30  RÓŻNE PROBLEMY AKTYWNOŚCI PSYCHOONKOLOGICZNEJ 

Sesji przewodniczą; dr Tomasz Buss, dr Leszek Pawłowski

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW

13.00-13.10  ODKRYWANIE WIELKIEJ NIEWIADOMEJ – ŚMIERĆ W ZABAWIE TERAPEUTYCZNEJ Z UŻYCIEM SCENOTESTU. Marta Rusek

13.10-13.20  LEKCJE Z TOWARZYSZENIA UMIERAJĄCYM. Anna Wyszadko

13.20-13.30  W DRODZE DO ODKRYWANIA PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI – TERAPIA SIMONTONOWSKA I MINDFULNESS W PRACY Z CHORYMI NA RAKA. Monika Anna Popowicz

13.30-13.40  AUTONARRACJE PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH A ICH POCZUCIE DOBROSTANU. BADANIA WŁASNE PRZEPROWADZONE W ŚWIETOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII.
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

13.40-13.50  STANDARDY PRAWNE KOMUNIKACJI Z PACJENTEM I JEGO OSOBAMI BLISKIMI ORAZ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM. Leszek Pawłowski

13.50-14.00  RADZENIE SOBIE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ – ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNYCH KWESTIONARIUSZA SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Karolina Stenka, Paweł Izdebski

14.10-14.10  Dyskusja

14.20-14.40  Omówienie sesji posterowej – nagrody i wyróżnienia.


14.40-15.00  Zakończenie