Psychoonkolodzy dla PZU Zdrowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przekazujemy do Waszej wiadomości zaproszenie do współpracy wystosowane przez PZU Zdrowie, która to firma w ramach poszerzania oferty medycznej poszukuje do współpracy rekomendowanych przez PTPO psychoonkologów.

PZU Zdrowie zgłosiło zapotrzebowanie na następujące usługi:

 1. Wsparcie psychoonkologiczne dla pacjentów i ich rodzinw placówkach medycznych w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Częstochowie, Włocławku, Płocku, Jaworznie, Kielcach, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu i Łaziskach Górnych
 2. Wsparcie psychoonkologiczne dla pacjentów i ich rodzin w domu pacjenta (Warszawa, Kraków, Poznań, Częstochowa, Włocławek, Płock, Jaworzno, Kielce, Wrocław, Gdańsk, Opole, Łaziska Górne i w okolicach tych miast)
 3. Wsparcie psychoonkologiczne w innych miastach Polski z dojazdem do domu pacjenta lub w gabinecie psychoonkologa.

Usługa dojazdowa do domu realizowana ma być przez psychoonkologa do tygodnia od otrzymania zgłoszenia z PZU Zdrowie.

W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane, członków PTPO, o przysyłanie deklaracji o gotowości do podjęcia tej współpracy, wraz potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.

Dodatkowo prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższej ankiety, oraz dołączeniu jej skanu do deklaracji:

 • IMIĘ I NAZWISKO………………, ROK URODZENIA……….:
 • wykształcenie/stopień naukowy (jeśli dotyczy): ………………
 • ukończone studia podyplomowe z psychoonkologii: TAK/NIE
 • Informacja o miejscu i roku ukończenia studiów z psychoonkologii (jeśli dotyczy):…………….
 • certyfikat psychoonkologa: TAK/NIE
 • data uzyskania, data wygaśnięcia certyfikatu (jeśli dotyczy):………………….
 • Certyfikat superwizora psychoonkologii: TAK/NIE
 • data uzyskania, data wygaśnięcia certyfikatu superwizora (jeśli dotyczy):…………………..
 • posiadane specjalizacje:………………..
 • posiadane certyfikaty (inne, np. psychoterapeuty):………………..
 • aktualne miejsce pracy:…………………..
 • preferowane sposoby komunikacji: adres mailowy, numer telefonu:……………………….
 • zaznaczenie, która z proponowanych przez PZU usług (1-3) może zostać wykonana:……………….
 • Oświadczenie 1: WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZECHOWYWANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW STATUTOWYCH PTPO.
 • Oświadczenie 2: WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE PZU ZDROWIE DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOONKOLOGICZNYCH ZGODNIE Z OFERTĄ.

POWYŻSZE OŚWIADCZENIA (pkt 1. i pkt 2 – każde osobno) PORSZĘ OPATRZYĆ CZYTELNYM PODPISEM

I PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W FORMACIE PDF NA ADRES MAILOWY:

piotr.mroz@gumed.edu.pl
sebastian.zdonczyk@apsl.edu.pl
wojciechleppert@wp.pl

Osoby, które po rekomendacji PTPO spełnią kryteria uznane przez Oferenta za optymalne, zostaną poinformowane o dalszym postępowaniu.