8 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

                                                                                                        Patronat medialny:

W dniach 30.09-01.10.2005 r. odbyła się w Juracie 8 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej ok. 320 osób. W pierwszym dniu Konferencji uczestniczyli w niej goście z USA Mitch Golant (z Los Angeles), Scharry Shachter i Andy Rot (z Nowego Jorku)h. Dzień ten był poświęcony problemom pomocy psychologicznej pacjentom z chorobą nowotworową.

Przeprowadzono także wówczas dyskusję panelową na temat roli psychoonkologii w medycynie. W trakcie wymiany poglądów wyłoniła się potrzeba „akredytacji” szkoleń przez towarzystwo naukowe i podniesiono też jego rolę w opiniowaniu pracy ośrodków świadczących usługi pacjentom onkologicznym. Tematem wiodącym drugiego dnia były możliwości pomocy rodzinom chorych. Bardzo interesujące wykłady na ten temat miały również swoją oprawę artystyczną (poetycko – malarski wykład na temat komunikacji dr. Z. Bohdana).

W czasie Konferencji pod dyskusję poddano projekt logo Towarzystwa. Zarząd PTPO wyraża podziękowanie Pani Alinie Arciszewskiej – Binnebesel za jej projekty. Swoje propozycje. Swoje propozycje złożyli także niektórzy inni uczestnicy Konferencji. Bardzo interesujące były ustne jak i plakatowe doniesienia większości uczestników zjazdu.

Organizatorzy Konferencji dziękują wszystkim za aktywne uczestnictwo i proszą o nadsyłanie tych prac aby móc po recenzji zamieścić je w czasopiśmie „Psychoonkologia”.

Organizator Konferencji:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
Zakład Medycyny Paliatywnej AMG
Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca:    prof. dr hab. med. Krystyna de Walden – Gałuszko

Sekretarz: dr med. Iwona Trzebiatowska

Skarbnik:  dr n. biol Justyna Janiszewska

Członkowie:  dr med. Aleksandra Modlińska, mgr. Joanna Kozaka,

lek. med. Tomasz Buss, mgr Piotr Mróz

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden – Gałuszko (Przewodnicząca)
Prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz
Prof. dr hab. Gabriela Chojnacka – Szawłowska
Prof. dr hab. Jacek Jassem
Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński
Doc. dr med. Monika Lichodziejewska – Niemierko
Dr med. Janusz Meder
Prof. dr hab. Czesław Stankiewicz
Prof. dr hab. Janina Suchorzewska
Prof. dr hab. Cezary Szczylik
Prof. dr hab. Irena Wrońska
Główne tematy Konferencji:

Choroba nowotworowa problemem chorego i rodziny.
Jak pomagać pacjentom z chorobą nowotworową.
Problemy rodzin chorych na raka


 Program szczegółowy

   I Dzień, 30.09.2005 (Piątek)
10.00-10.15

Otwarcie Konferencji.
10.15-12.20

Sesja plenarna. Jak pomagać chorym na raka?
Przewodniczą: prof. G. Chojnacka – Szawłowska, dr W. Eichelberger
10.30-10.55

M. Golant: The Wellness Community’s Patient Active Support Group Model
10.55-11.20

S. Shachter: Taking Care of Professionals
11.20-11.45

A. Roth: Symptom Management and detection
11.45-12.10

W. Eichelberger: Czynniki warunkujące odporność na stres i choroby.
12.10-12.20

Dyskusja
12.20-12.35

Przerwa
12.35-13.35

Sesja: Jak pomagać chorym na raka. Część II.
Przewodniczą: prof. J. Jośko, doc. J. Binnebesel
12.35-12.45

J. Binnebesel: Paradygmat cierpienia w psychoonkologii – semantyka cierpienia.
12.45-12.55

J. Jośko: Metody radzenia sobie ze stresem w chorobach nowotworowych
12.55-13.05

A. Rajska-Neumann: E. Grześkowiak, K. Wieczorowska-Tobis, Powikłania psychiatryczne leczenia onkologicznego u pacjentów starszych.
13.05-13.15

T. Wysocka-Bobryk: Aspekty językowe komunikacji „lekarz-pacjent” w onkologii: konsekwencje kliniczne i społeczne.
13.15-13.25

J. Łuczak – Wawrzyniak: Ocena nasilenia zjawiska depresji u chorych na raka narządu rodnego poddanych radioterapii.
13.25-13.35

J. Buczkowska, J. Jarosz: M. Czaplińska, K. Łuniewska, M. Błaszczyńska, Wpływ praktyk zawodowych na postawy studentek pielęgniarstwa wobec problemów zaawansowanej choroby nowotworowej
13.35-14.30

Przerwa obiadowa
14.30-15.15

Farmakoterapia w poprawie jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową.
(Sesja sponsorowana przez firmy: Janssen-Cilag, Molteni i Mundipharma)
dr Małgorzata Krajnik: Ból u pacjenta umierającego
dr Jadwiga Pyszkowska: Droga do skuteczności w farmakoterapii bólu nowotworowego
dr Wojciech Stanek: Methadone Hydrochloride- bezpieczna terapia leczenia bólu.
15.15-15.30

Przerwa
15.30-16.30

Dyskusja panelowa: Rola i zadania psychoonkologii we współczesnej medycynie. Uczestniczą:
ks. dr P. Krakowiak,
doc. dr hab. M. Lichodziejewska – Niemierko,
dr med. J. Meder, dr n. med. E. Mess,
prof. dr hab. C. Szczylik,
prof. dr hab. K. de Walden – Gałuszko (moderator).
16.40-18.50

Warsztaty. Jak pomagać chorym na raka?
W. Eichelberger: Poziom energii życiowej; jak o nią dbać
Z. Pędzich: Terapia tańcem i ruchem dla kobiet po mastektomii.
M. Kostek: Siedziałeś przy mnie i to wystarczyło – towarzyszenie pacjentowi w terminalnej fazie choroby nowotworowej
M. Rogiewicz: Pomoc psychologiczna pacjentom w fazie nawrotu choroby.
19.30

Uroczysta kolacja
10.00-16.00

Sesja plakatowa I.
A. Bielawska, I. Walkowiak, M. Kmieciak, L. Jędrasiak-Figna: Udział Pielęgniarki w opiece paliatywnej.
A. Graczyk: Stres psychiczny wśród pielęgniarek a sposób radzenia sobie z nim.
D. Krzyżanowski: Psychologiczny aspekt jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną – Badania wstępne.
D. Krzyżanowski: Wypalenie zawodowe i sposoby radzenia sobie ze stresem u pracowników opieki paliatywnej i onkologicznej.
M. Litwiniuk : Informacje prasowe a rzeczywiste możliwości poradnictwa genetycznego w aspekcie psychoonkologicznym
E. Mess: Wpływ czynników psychosocjalnych na nasilenie objawów u dzieci z chorobą nowotworową
P. Orzechowska – Niedziela, P. Grzybek, A. Gryglewicz Nadzieja u kobiet po chirurgicznym leczeniu nowotworów piersi – wstępne wyniki.
M. I. Porębiak: Profilaktyka chorób nowotworowych w telefonicznej poradni pomocy palącym.
J. Rutkowska: Analiza porównawcza funkcjonowania psychologów i lekarzy w hospicjach (wnioski z badań przeprowadzonych w polskich hospicjach).
B. Stelcer: Tradycja i nowoczesność w japońskim modelu opieki paliatywnej.
O. Szczuka: Rola poczucia sensu życia w wyborze strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową.
P. Mielcarek, E Majdak, J Kozaka, D Wydra, J Dębniak, J Kobierski, J Emerich: Jakość życia chorych z objawami wznowy lub progresji choroby nowotworowej w trakcie chemioterapii z powodu zaawansowanego raka jajnika
I. Michałowska-Wieczorek, Rola wsparcia w zmaganiu się z chorobą nowotworową


  II Dzień 01.10.2005 (Sobota)
08.00-08.45

Śniadanie
08.45-10.45

Warsztaty. Jak pomagać rodzinom chorym na raka?
B. Winch: Praca psychologa z rodziną chorych na raka.
S. Nowak: Żałoba w podejściu systemowymi jak możemy pomóc – Rola własnych doświadczeń.
Z. Bohdan: Trudności w prowadzeniu pacjentów hospicyjnych w domu
F. Buczyński: By odchodzenie mniej bolało… praca nad postawą pacjenta wobec śmierci
10.45-11.00

Przerwa
11.00-13.00

Sesja plenarna. Jak pomagać rodzinom chorych na raka.
Przewodniczą prof. Z. Juczyński, prof. F. Buczyński,
11.00 – 11.20

F. Buczyński: Dziecko chore w systemie rodzinnym – kierunki wsparcia rodziny
11.20 – 11.40

B. Winch: Pomoc psychologiczna rodzinie chorych na raka.
11.40 – 12.00

Z. Bohdan: Jak informować rodziców ciężko chorego dziecka
12.00 – 12.20

Z. Juczyński: Pomiar spostrzeganego wsparcia
12.20 – 12.40

M. Wirga: Interwencja terapeutyczna promująca zdrowe wsparcie i komunikację osób bliskich z chorym

12.40 – 13.00

E. Mess: Jak pomóc dziecku i jego rodzinie z chorobą nowotworową.

13.00-13.30

Obiad

13.30-15.20

Sesja plenarna. Jak pomagać rodzinom chorych na raka Cz. II.
Przewodniczą dr E. Mess, dr B. Stelcer:
13.30-13.40

B. Stelcer: Rodzinne zasoby pokonywania stresu choroby – odczucia i strategie podejmowane przez rodzeństwo.

13.40-13.50

A. Świderski: Międzyludzka toksyczność w rodzinie chorego onkologicznie zakłóceniem procesu terapii psychoonkologicznej.

13.50-14.00

B. Antoszewska: Miejsce zdrowia w hierarchii wartości dzieci i młodzieży chorych na nowotwory.

14.00-14.10

A. Pietrzyk: Dzieci i młodzież w obliczu raka swej siostry/brata.

14.10-14.20

M. Pasek M., G. Osuch – Pęcak, K. Piotr: Próba oceny wpływu choroby nowotworowej na członków najbliższej rodziny

14.20-14.30

G. J. Karolczak: Żeby choroba nie była upokorzeniem… Rodzinno – terapeutyczna interwencja na różnych etapach choroby nowotworowej młodzieży.

14.30-14.40

D. Gołąb, J. Łuczak – Wawrzyniak: Możliwości stosowania choreoterapii w grupie kobiet po mastektomii.

14.40-14.50

A. Lewicka – Rabska: Referenzzentrum Lebensqualität in der Onkologie – przykład projektu opartego na interdyscyplinarnej współpracy w obszarze psychoonkologii.

14.50-15.00

A. Fryś, J. Wiertlewska – Bielarz, A. Krawczyk: Eutanazja a przerwanie uporczywej terapii w kontekście opieki paliatywnej.

15.00-15.10

A. Zarek, M. J. Siemińska, M. Tyszkiewicz: Wpływ psychoterapii na przedłużenie czasu życia u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową.

09.00-14.00

Sesja plakatowa II.
M. Bora: Wpływy choroby nowotworowej na komunikację w rodzinie oraz współpracę z zespołem opieki paliatywnej.
B. Kawiecka-Dziembowska, M. Osmańska – Gogol, R. Pałaszyńska, A. Nowicka, A. Borkowska: Nasilenie cech depresji i jakość życia u pacjentów z chorobą Hodgkina w okresie diagnozy, leczenia onkologicznego i remisji.
G. Karolczak, P. Tomczak: Psychologiczny aspekt badań genetycznych mutacji genów BRCA1/2 w rodzinach z dziedzicznym rakiem piersi – opis przypadku.
M. Osmańska – Gogol: Porównanie jakości życia pacjentów z chorobą Hodgkina i złośliwym zarodkowym nowotworem jądra w trakcie leczenia onkologicznego.
M. Samordakiewicz: Organizacja opieki psychoonkologicznej w hematologii i onkologii dziecięcej
M. Sagan, I. Franke, A. Pakosz, J. Flakus, M. Janecki, J. Pyszkowska: Wybrane aspekty oceny jakości życia chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej objętych stacjonarną opieką medyczną.
M. Sagan, A. Wejman , J. Flakus, M. Janecki, A. Pakosz, J. Pyszkowska: Źródła zagrożeń wystąpienia postaw proeutanatycznych w środowisku pielęgniarek.
B. Smoczyńska: Pomoc psychologiczna dla pacjentów z chorobą nowotworową. Analiza porównawcza koncepcji O. Carla Simontona, Berta Hellingera i Colina C. Tippinga.
M. Tyszkiewicz, B. Kozińska: Kliniczne aspekty w psychologicznym funkcjonowaniu córek kobiet z chorobą nowotworową piersi
K.. de Walden – Gałuszko, J. Kozaka, M. Majkowicz: Psychiczne uwarunkowania wpływu wsparcia na poziom lęku i depresji u osob z choroba nowotworowa
J. Kozaka, P. Mielcarek: Dynamika lęku, depresji i przystosowania psychicznego do zaawansowanej choroby nowotworowej
I. Trzebiatowska: Liczebność subpopulacji limfocytów w depresji jako możliwy czynnik predyspozycyjny do choroby nowotworowej.

15.00-15.15

Zakończenie konferencji