Warsztaty Świadomości Onkologicznej.

Polecany

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego zapraszamy serdecznie osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej i ich bliskich do uczestnictwa w Warsztatach Świadomości Onkologicznej.
Warsztaty Świadomości Onkologicznej  potrwają do końca listopada, jest możliwość skorzystania z bezpłatniej pomocy psychoonkologicznej, żywieniowej, w zakresie aktywizacji zawodowej i aktywności fizycznej, a także ze wsparcia logopedy.
Warsztaty Świadomości Onkologicznej są dedykowane mieszkańcom woj. pomorskiego, są finansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

1% dla Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Drodzy! 
Przypominamy, że rozliczając PIT za 2021 rok możecie wesprzeć 1% podatku działalność Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 
 
Prosimy, pamiętajcie o nas!
 

By przekazać 1% na rzecz PTPO proszę wpisać w formularzu PIT-37 lub PIT-36 Nr  KRS 0000155752 

 

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” można dopisać: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Za wszelkie przekazane środki bardzo dziękujemy!
 
Zarząd PTPO

Wsparcie dla Ukrainy

Polecany

Oczy całego świata skierowane są w stronę Ukrainy. Naszą szczególną troskę koncentrujemy na pacjentach doświadczających choroby nowotworowej, którym działania wojenne uniemożliwiają dalsze leczenie i spokojną rekonwalescencję. Zarząd i członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego przesyłają wyrazy solidarności i wsparcia dla narodu ukraińskiego, a także dla naszych Koleżanek i Kolegów psychoonkologów.

Очі всього світу звернені на Україну. Ми зосереджуємо нашу особливу турботу на пацієнтів, які страждають на рак, для яких війна заважає подальшому лікуванню та мирному одужанню. Правління та члени Польського психоонкологічного асоціація висловлюють солідарність та підтримку українському народу, а також нашим колегам та колегам психоонкологам.

14 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna – ON LINE – 4-5 marca 2022 roku


Komunikat organizatora 14 OKPO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.02.2022 następuje zmiana organizatora technicznego Konferencji.

Wszystkie dotychczasowe wpłaty za udział w Konferencji obowiązują.

Od dnia 21.02.2022 ulega także zmianie adres strony internetowej Konferencji.

Wszelkie informacje, zgłoszenia oraz transmisja z konferencji będą dostępne wyłącznie pod adresem:

http://14okpo.medforum.pl

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa oraz dokonywania opłaty za udział na nowej witrynie Konferencji.

Aktualne dane kontaktowe dostępne są na nowym serwisie konferencji.

WEZWANIE DO PILNEGO OPŁACENIA ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Polecany

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego wzywa do opłacenia, zgodnie z § 13 punkt 3 Statutu PTPO, zaległych składek członkowskich za rok 2021 włącznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 maja 2022 roku.

Wpłaty zaległości należy dokonać na konto PTPO o numerze:

31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

Niewpłacenie zaległych składek w określonym powyżej terminie, może spowodować podjęcie przez Zarząd, w oparciu o § 16 punkt 2 Statutu PTPO, uchwały o skreśleniu z listy członków PTPO.
Jeżeli składki zostały opłacone, prosimy o zignorowanie tej wiadomości.

Jeśli mają Państwo problem z samodzielnym ustaleniem historii opłat i ewentualnych zaległości za lata ubiegłe, prosimy o kontakt z Towarzystwem.

Skarbnik PTPO
dr Marta Porębiak