CERTYFIKATY PSYCHOONKOLOGA I SUPERWIZORA PSYCHOONKOLOGII

Polecany

NADANE PRZEZ KOMISJĘ CERTYFIKACYJNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej dnia 04.12.2023r. w składzie:
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko,
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM,
mgr Aleksandra Tobota-Różańska,
dr n. hum. Filip Leszek Buczyński,
zostały przedłużone Certyfikaty:
a. Przedłużenie Certyfikatu Psychoonkologa:
– Iwona MACIEJEWSKA, Warszawa, nr Certyfikatu 56,
– Agnieszka CHMIEL – BARANOWSKA, Warszawa, nr Certyfikatu 36,
– Katarzyna STACHNIK, Poznań, nr Certyfikatu 34,
– Katarzyna PROĆ, Warszawa, nr Certyfikatu 61,
– Barbara SMOLIK – MAJEWSKA, Warszawa, nr Certyfikatu 62,
– Monika SMÓLSKA, Wrocław, nr Certyfikatu 44,
– Małgorzata PASEK, nr Certyfikatu 43,
b. Przedłużenie Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa:
– Katarzyna STACHNIK, Poznań, nr Certyfikatu 21,

Czytaj dalej

Quo vadis, PTPO?

Polecany

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w 2023 roku Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne obchodzi swój wspaniały jubileusz, a mianowicie 30-lecie powstania. Jest to zatem doskonała okazja do poczynienia refleksji nad tym co za nami, ale przede wszystkim zastanowienia się nad tym, jakie wyzwania przez nami.

Pierwsze nasuwające się pytanie to: quo vadis, PTPO?

Planów i pomysłów mamy wiele, ale zacznijmy od krótkiego podsumowania i podziękowań.

Za nami Jubileuszowa 15 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, która odbyła się w dniach 15-16 września 2023 roku w Lublinie. Sam zaś Lublin przywitał nas piękną pogodą, obrady były fascynujące, pełne emocjonujących dyskusji, nauka przeplatała się z teorią, pojawiło się też wiele refleksji, pomysłów, a także wniosków dotyczących psychoonkologii, przyszłości zawodu psychoonkologa, współpracy interprofesjonalnej,  kwestii towarzyszenia pacjentowi począwszy od momentu diagnozy, poprzez proces zdrowienia, a czasami też trudnego momentu nawrotu i odchodzenia. Istotne okazało się również zwrócenie uwagi na rodzinę i najbliższych pacjentów, bo towarzyszenie w chorobie jest też ogromnie wyczerpujące dla tych właśnie osób. Dlatego przez wszystkie przypadki odmieniano rolę komunikacji medycznej w tych obszarach.

Podczas konferencji pod lupę wzięto wyzwania psychoonkologii w hematoonkologii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej, jak również nowe metody leczenia bólu. W obszarze rozważań jubileuszowych znalazło się także profesjonalne wsparcie psychologiczne, psychoonkologiczne, tak istotne na różnych etapach choroby nowotworowej. Zwrócono także uwagę na osoby młode po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej, problem tranzycji od opieki pediatrycznej do jakże potrzebnej skoordynowanej opieki ozdrowieńczej w ośrodkach dla dorosłych.

W trakcie konferencji odbyły się także wybory nowego zarządu Towarzystwa Psychoonkologicznego. W tym miejscu pięknie dziękujemy Pani profesor Marzenie Samardakiewicz za dwie kadencje prezesury, za gościnę i zorganizowanie wspaniałej konferencji w Lublinie. Oczywiście ukłony składamy także pozostałym osobom, członkom zarządu, pracującym wytrwale i z oddaniem na rzecz rozwoju PTPO.

Jako nowo wybrany zarząd dziękujemy Państwu za zaufanie, liczymy na dalszą, owocną  współpracę z Państwa strony, aby łatwiej było nam rozwijać i kontynuować rozwój polskiej psychoonkologii, a to jest przecież naczelny cel, który nam wszystkim przyświeca. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, zapraszając do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły, rady i sugestie, które mogą okazać się kamieniami milowymi dla rozwoju naszego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest rozwój psychoonkologii w Polsce.

Zarząd PTPO

NOWOTWÓRCZOŚĆ – WYSTAWA I PROGRAM WYDARZENIA

Polecany

Wystawa ,,Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”, której
twórcy chcieli znaleźć nowe sposoby opowiadania o świecie i
przesuwaniu granic tego, co można pokazać za pomocą mediów
wizualnych, zostanie otwarta w podczas konferencji inauguracyjnej w
Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Otwarcie wystawy zostało
zaplanowane na dzień 7 listopada 2023r. – dzień urodzin Marii
Skłodowskiej – Curie, patronki Instytutu.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie konferencja, która stanowić
będzie forum wymiany informacji między ekspertami w dziedzinie
otwartej edukacji, pracownikami instytutu, sztuki oraz pacjentami.
Dodatkowo, dzięki Wytwórni Filmów Oświatowych, będziemy mogli
uczcić urodziny Marii Skłodowskiej – Curie pokazując film, który
zostanie zdigitalizowany specjalnie na rocznice jej urodzin. Film
należy do zbiorów WFO i nie był pokazywany publiczności od lat
60’.

Konferencja wpisująca się w ideę społecznej odpowiedzialności
nauki posłuży dzieleniu się dobrymi praktykami oraz zdobywaniu wiedzy
i rozwijaniu umiejętności w sposób nieformalny. Zaplanowane
działania promocyjne pozwolą z dotarciem do odbiorców wystawy z
terenu całej Polski. Planowane jest udostępnianie wystawy w formie
wystawy czasowej przez okres roku, a następnie jej ewaluacja na
podstawie otrzymanej informacji zwrotnej. Na podstawie zebranych opinii
planujemy dalszy rozwój projektu.

Celem głównym wystawy jest edukacja i propagowanie wiedzy na temat
nowotworów głównie w kontekście oswajania choroby nowotworowej przez
pokazanie warstwy wizualnej choroby.

Organizatorzy Wystawy: Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej
– Curie Państwowy Instytut Badawczy oddział w Gliwicach

Partnerzy: Lisowska Małgorzata – Kuratorka wystawy, Fotografka
mikroskopowa, Ambasadorka Value Based Health Care Center Europe w
Polsce.

WYSTAWA I PROGRAM WYDARZENIA

Czytaj dalej

Audyt leczenia raka piersi w Polsce 2010-2020

Polecany

Czas pandemii nie sprzyja celebracjom jubileuszy. Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny bardzo byśmy chcieli spotkać się i podziękować wszystkim, którzy razem z nami Ruch współtworzyli, razem z nami działali, razem z nami wspierali chorych na nowotwory – niestety, nie możemy tego zrobić.
Nie możemy razem usiąść i powspominać, co udało się osiągnąć, jak wyglądała rzeczywistość chorych na raka 10 lat temu, a jak wygląda teraz.
Postanowiliśmy więc to zrobić inaczej – odwołując się do naszych korzeni, czyli do doświadczenia Amazonek i troski o los kobiet chorych na raka piersi, podjąć próbę spojrzenia na to, co w czasie ostatniej dekady zmieniło się w każdej dziedzinie medycyny, tworzącej ścieżkę, po której kroczy chora na raka piersi.

Elżbieta Kozik, Prezes Polskich Amazonek-Ruchu Społecznego

medicalpress.pl/public/media/AUDYT_wersja_online.pdf

Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

Polecany

Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

15 września 2023 r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Do zarządu wybrani zostali:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko,
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM,
mgr Aleksandra Tobota-Różańska,
dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM,
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

  • Prezes Zarządu Głównego PTPO – dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
  • Wiceprezes Zarządu Głównego PTPO – prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko
  • Sekretarz Zarządu Głównego PTPO – mgr Aleksandra Tobota-Różańska
  • Skarbnik Zarządu Głównego PTPO – dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM
  • Członek Zarządu Głównego PTPO – dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • dr Bogusław Stelcer
  • dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
  • mgr Joanna Pruban

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTPO dnia 15.09.2023r. w drodze głosowania podjęli uchwałę o wysokości składki członkowskiej w kwocie 100 zł rocznie.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Polecany

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

15 września 2023 r., godz. 18:00-20:00
Hotel Focus Premium w Lublinie

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTPO przez Prezesa PTPO.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz)
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu PTPO – Marta Porębiak/Skarbnik
PTPO.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PTPO – Marzena
Samardakiewicz/Prezes PTPO.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PTPO absolutorium.
9. Przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu PTPO.
10. Przeprowadzenie wyborów do nowej Komisji Rewizyjnej PTPO.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

30 lecie PTPO_Walne Zebranie Członków PTPO

JUBILEUSZOWA 15 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA

Polecany

Strona Konferencji – Rejestracja

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W 2023 roku, mija 30 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Mam ogromny zaszczyt zaproszenia na JUBILEUSZOWĄ 15 OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOONKOLOGICZNĄ, która odbędzie się w Lublinie w dniach 15 – 16 września 2023 r.

Chcemy skupić się na osiągnięciach polskiej nauki, ponieważ jako psychoonkolodzy mamy się czym pochwalić. Spotykamy się także po to, aby zadać kluczowe pytania: „W jakim miejscu obecnie jesteśmy?” oraz „Dokąd zmierzamy?” Wiedza o tym, co już udało nam się osiągnąć jest konieczna do dalszego rozwoju. Przyjrzymy się wyzwaniom psychoonkologii w hematoonkologii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej, jak również nowym metodom leczenia bólu.

Ważnym aspektem pracy psychoonkologicznej jest dbałość o wysoką jakość komunikacji medycznej przede wszystkim z pacjentami, ale także w zespołach interdyscyplinarnych i interprofesjonalnych, bowiem od tego w dużej mierze zależy jakość opieki nad chorym z chorobą nowotworową oraz jego bliskimi. W obszarze naszych jubileuszowych rozważań będzie także profesjonalne wsparcie psychologiczne, psychoonkologiczne, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie na różnych etapach choroby nowotworowej. I wreszcie przed nami otwiera się obszar osób młodych po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej, problem tranzycji od opieki pediatrycznej do jakże potrzebnej skoordynowanej opieki ozdrowieńczej w ośrodkach dla dorosłych.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z tej okazji wspólnego spotkania, a zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych i multidyscyplinarnych wykładów wygłoszonych przez uznanych ekspertów.

Konferencja ma na celu m.in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych oraz przyczynienie się do rozwoju współpracy między ośrodkowej i międzynarodowej w opiece psychoonkologicznej. Jest również zaproszeniem skierowanym do Młodych Psychoonkologów i do Studentów, bowiem od ich aktywności, zaangażowania i kreatywności zależy przyszłość psychoonkologii w Polsce.

Mam nadzieję, że konferencja będzie miejscem wzajemnego inspirowania się i motywowania do dalszej pracy – dla dobra pacjentów.

Serdecznie zachęcam do przyjęcia mojego zaproszenia.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz, Prezes PTPO

Dokument PDF zaproszenie ptpo2023_final

Strona Konferencji

Książka: Radzić sobie z rakiem. Jak zapanować nad emocjami i odzyskać nadzieję

Polecany

Elizabeth Cohn Stuntz, Marsha M. Linehan

Radzić sobie z rakiem
Jak zapanować nad emocjami i odzyskać nadzieję

Przekład: Agnieszka Kasprzyk
Konsultantka merytoryczna: Joanna Zapała
Seria: Psyche / Soma
ISBN: 978-83-233-5246-4
Liczba stron: 208
Format: 15×23 cm
Data publikacji: 20.04.2023

Wsparcie psychologiczne w chorobie nowotworowej

W Polsce każdego dnia średnio 450 osób dowiaduje się, że ma nowotwór. Taka diagnoza często jest traktowana jak wyrok. Pojawiają się lęk o przyszłość, strach przed cierpieniem i śmiercią, smutek, gniew. Elizabeth Cohn Stuntz i Marsha M. Linehan z własnego doświadczenia wiedzą, jak trudne, wyniszczające i przytłaczające jest życie z rakiem.

Czytaj dalej