JUBILEUSZOWA 15 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W 2023 roku, mija 30 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Mam ogromny zaszczyt zaproszenia na JUBILEUSZOWĄ 15 OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOONKOLOGICZNĄ, która odbędzie się w Lublinie w dniach 15 – 16 września 2023 r.

Chcemy skupić się na osiągnięciach polskiej nauki, ponieważ jako psychoonkolodzy mamy się czym pochwalić. Spotykamy się także po to, aby zadać kluczowe pytania: „W jakim miejscu obecnie jesteśmy?” oraz „Dokąd zmierzamy?” Wiedza o tym, co już udało nam się osiągnąć jest konieczna do dalszego rozwoju. Przyjrzymy się wyzwaniom psychoonkologii w hematoonkologii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej, jak również nowym metodom leczenia bólu.

Ważnym aspektem pracy psychoonkologicznej jest dbałość o wysoką jakość komunikacji medycznej przede wszystkim z pacjentami, ale także w zespołach interdyscyplinarnych i interprofesjonalnych, bowiem od tego w dużej mierze zależy jakość opieki nad chorym z chorobą nowotworową oraz jego bliskimi. W obszarze naszych jubileuszowych rozważań będzie także profesjonalne wsparcie psychologiczne, psychoonkologiczne, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie na różnych etapach choroby nowotworowej. I wreszcie przed nami otwiera się obszar osób młodych po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej, problem tranzycji od opieki pediatrycznej do jakże potrzebnej skoordynowanej opieki ozdrowieńczej w ośrodkach dla dorosłych.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z tej okazji wspólnego spotkania, a zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych i multidyscyplinarnych wykładów wygłoszonych przez uznanych ekspertów.

Konferencja ma na celu m.in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych oraz przyczynienie się do rozwoju współpracy między ośrodkowej i międzynarodowej w opiece psychoonkologicznej. Jest również zaproszeniem skierowanym do Młodych Psychoonkologów i do Studentów, bowiem od ich aktywności, zaangażowania i kreatywności zależy przyszłość psychoonkologii w Polsce.

Mam nadzieję, że konferencja będzie miejscem wzajemnego inspirowania się i motywowania do dalszej pracy – dla dobra pacjentów.

Serdecznie zachęcam do przyjęcia mojego zaproszenia.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz, Prezes PTPO

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologai Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

Polecany

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023r w sprawie Certyfikacji – PDF

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 202r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologi Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

§ 1
Z dniem 17.04.2023r. ustala się warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa
i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 2
Traci ważność uchwała Zarządu PTPO z dnia 15 marca 2017 roku z mocą
obowiązywania od 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu
z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 3
Opłatę za procedurę certyfikacyjną należy wnosić na konto Polskiego
Towarzystwa Psychoonkologicznego PKO BP 26 1020 4900 0000 8802 3510 4320

§ 4
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uzyskania certyfikatu należy
przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed

ul. Dębinki 2, 80211 Gdańsk
Czytaj dalej

1,5% dla Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Polecany

Drodzy! 
Przypominamy, że rozliczając PIT za 2022 rok możecie wesprzeć 1,5% podatku działalność Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 
 
Prosimy, pamiętajcie o nas!
 

By przekazać 1,5% na rzecz PTPO proszę wpisać w formularzu PIT-37 lub PIT-36 Nr  KRS 0000155752 

 

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” można dopisać: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Za wszelkie przekazane środki bardzo dziękujemy!
 
Zarząd PTPO

Ankieta dotycząca wybranych aspektów wykonywania zawodu psychoonkologa w kontekście zakresu oraz sposobu jego prawnej regulacji

Polecany

Szanowni Państwo,

Zmarły 28 września 2022 r. członek PTPO, Nasz Kolega i Mentor, prof. UJK doktor hab. Marcin Jabłoński, zainicjował działania naukowe w zakresie uregulowania statusu zawodowego osób wykonujących zawód psychoonkologa.

Profesor Jabłoński aktywnie udzielał się na rzecz optymalnego usankcjonowania zawodu psychoonkologa zarówno w wymiarze formalnym, a także w celu stworzenia instytucjonalnych gwarancji zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez przedstawicieli tego zawodu, jak również na poczet zapewnienia właściwej dostępności do tego rodzaju świadczeń dla pacjentów leczonych onkologicznie.

Przerwane na skutek nagłej śmierci działania naukowe, służące wskazanym celom, nie zostały zakończone, jednak cele, którym miały one służyć, pozostają aktualne. 

Uznając słuszność ich kontynuacji wobec wciąż żywej idei, która przyświecała ich Inicjatorowi, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonych ankiet, które mają na celu identyfikację przyczyn oraz skutków nieoptymalnej regulacji prawnej zawodu psychoonkologa, mając ujemny wpływ na komfort jego uprawiania oraz powodując niejednolity status prawny członków Państwa grupy zawodowej.

Udzielenie odpowiedzi na pytania ankiet nie zajmie Państwu wiele czasu (około 10 minut), a posłuży do istotnych celów naukowych, które będą miały walor praktyczny.

LINK do ankiety: https://forms.gle/rD8Px72WXmDS2Qe19

Z poważaniem, 

dr Kamila Kocańda
dr n. o zdr. Michał Chrobot
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

Pożegnanie.

Polecany


Z przykrością i żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz wieloletni Kolega

dr hab. med., prof. UJK. Marcin Jacek Jabłoński.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w bólu.

Fot. TheLightFull, Agata Politanska-Konecka

Marcinie, tak nagle i tak niespodziewanie odszedłeś… o wiele za wcześnie…
Wyszkoliłeś rzesze studentów, nauczyłeś ich wnikliwego i trafnego zadawania pytań, słuchania i głębokiego myślenia. Pacjentom pomagałeś żyć z chorobą!
Zapamiętamy Cię jako człowieka, który w sposób wyjątkowy łączył w sobie siłę intelektu z delikatnością i otwartością. Twoja zdolność do precyzyjnego, wielostronnego i interdyscyplinarnego myślenia zawsze będzie niedościgniona. Umiejętność słuchania innych, ciekawość otoczenia, serdeczność była Twoją domeną a praca zawodowa podobnie jak twórczość artystyczna pasją.

Będziesz żył zasze w naszej pamięci!
Nie mówimy żegnaj a do zobaczenia…

dr hab. med., prof. UJK
Marcin Jacek Jabłoński

Lekarz z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Posiadał specjalizację z psychiatrii oraz z chorób wewnętrznych. Był też certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowych: Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem psychoonkologii PTPO oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Ponadto Członek Komitetu Naukowego czasopism „Psychoonkologia” i „Psychiatria”, “Oncology in Clinical Practice”, “Palliative Medicine in Practice”. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i psychoonkologii.

W ostatnim czasie pracował naukowo w Instytucie Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i wykładał na studiach z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach kierunku: Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych.

Od wielu lat prowadził własną praktykę lekarską i psychoterapeutyczną. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń praktycznych z psychiatrii i psychoonkologii, prelegentem licznych konferencji naukowych a także inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii w Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie w poprzednich latach pracował jako adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego. W latach 1999–2007 pracował w Oddziale Leczenia Depresji i Poradni Konsultacyjnej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007–2012 kierował Oddziałem Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań naukowych i zawodowych…

Warsztaty Świadomości Onkologicznej.

Polecany

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego zapraszamy serdecznie osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej i ich bliskich do uczestnictwa w Warsztatach Świadomości Onkologicznej.
Warsztaty Świadomości Onkologicznej  potrwają do końca listopada, jest możliwość skorzystania z bezpłatniej pomocy psychoonkologicznej, żywieniowej, w zakresie aktywizacji zawodowej i aktywności fizycznej, a także ze wsparcia logopedy.
Warsztaty Świadomości Onkologicznej są dedykowane mieszkańcom woj. pomorskiego, są finansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Wsparcie dla Ukrainy

Polecany

Oczy całego świata skierowane są w stronę Ukrainy. Naszą szczególną troskę koncentrujemy na pacjentach doświadczających choroby nowotworowej, którym działania wojenne uniemożliwiają dalsze leczenie i spokojną rekonwalescencję. Zarząd i członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego przesyłają wyrazy solidarności i wsparcia dla narodu ukraińskiego, a także dla naszych Koleżanek i Kolegów psychoonkologów.

Очі всього світу звернені на Україну. Ми зосереджуємо нашу особливу турботу на пацієнтів, які страждають на рак, для яких війна заважає подальшому лікуванню та мирному одужанню. Правління та члени Польського психоонкологічного асоціація висловлюють солідарність та підтримку українському народу, а також нашим колегам та колегам психоонкологам.