CERTYFIKATY PSYCHOONKOLOGA I SUPERWIZORA PSYCHOONKOLOGII

NADANE PRZEZ KOMISJĘ CERTYFIKACYJNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej w składzie:

1. prof. Marzena Samardakiewicz
2. prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
3. dr Marta Porębiak
4. dr Sylwia Barsow
5. mgr Aleksandra Tobota-Różańska
6. dr Sebastian A. Zdończyk,
zostały w dniu 07.09.2023r. przedłużone nw. Certyfikaty:
a. Przedłużenie Certyfikatu Psychoonkologa:
 – Katarzyna BOROWICZ, Warszawa, nr Certyfikatu 82, kryteria formalno-prawne wypełnione,
 – Beata WIATROWSKA, Stare Miastonr Certyfikatu 12, kryteria formalno-prawne wypełnione, –
 – Katarzyna CIEŚLAK, Poznańnr Certyfikatu 31, kryteria formalno-prawne wypełnione,
b. Przedłużenie Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii
– Katarzyna CIEŚLAK, Poznańnr Certyfikatu 23,
Ponadto Komisja Certyfikacyjna w składzie:
1. prof. Marzena Samardakiewicz
2. prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
3. dr Marta Porębiak
4. dr Sylwia Barsow
5. mgr Aleksandra Tobota-Różańska
6. dr Sebastian A. Zdończyk,
nadała w dniu 07.09.2023r. Certyfikat Psychoonkologa:
– Aleksandra GĄSIOR – psycholog, psychoonkolog, rekomendowana przez Superwizora PTPO Prof. dr hab. n. med. Krystynę de Walden-Gałuszko,  kryteria formalno-prawne wypełnione, Warszawa,  nr Certyfikatu 95,
– Dorota GRABOWSKA–  psycholog, psychoonkolog,  rekomendowana przez Superwizora PTPO Prof. dr hab. n. med. Krystynę de Walden-Gałuszko,  kryteria formalno-prawne wypełnione, Gdańsk.  nr Certyfikatu 96,
Komisja Certyfikacyjna w składzie:
1. prof. Marzena Samardakiewicz
2. prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
3. dr Marta Porębiak
4. dr Sylwia Barsow
5. mgr Aleksandra Tobota-Różańska
nadała w dniu 07.09.2023r. Certyfikat Psychoonkologa:
Sebastian A. ZDOŃCZYK – psycholog, psychoonkolog, rekomendowany przez Superwizora PTPO Prof. dr hab. n. med. Krystynę de Walden-Gałuszko,  kryteria formalno-prawne wypełnione, Słupsk,  nr Certyfikatu 97,

Czytaj dalej

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologai Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

Polecany

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023r w sprawie Certyfikacji – PDF

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 202r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologi Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

§ 1
Z dniem 17.04.2023r. ustala się warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa
i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 2
Traci ważność uchwała Zarządu PTPO z dnia 15 marca 2017 roku z mocą
obowiązywania od 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu
z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 3
Opłatę za procedurę certyfikacyjną należy wnosić na konto Polskiego
Towarzystwa Psychoonkologicznego PKO BP 26 1020 4900 0000 8802 3510 4320

§ 4
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uzyskania certyfikatu należy
przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed

ul. Dębinki 2, 80211 Gdańsk
Czytaj dalej

Uregulowania prawne

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 grudnia 2018 r. Poz. 1271
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 1267
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

UCHWAŁA NR 1/2017

ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO
Z DNIA 15 MARCA 2017 R.
W SPRAWIE USTALENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH CERTYFIKATU Z PSYCHOONKOLOGII I CERTYFIKATU SUPERWIZORA PSYCHOONKOLOGII W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU ORAZ WARUNKÓW ODNOWIENIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW WYDANYCH PRZED DNIEM 31 MARCA 2017 ROKU

Czytaj dalej