JUBILEUSZOWA 15 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA

Polecany

Strona Konferencji – Rejestracja

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W 2023 roku, mija 30 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Mam ogromny zaszczyt zaproszenia na JUBILEUSZOWĄ 15 OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOONKOLOGICZNĄ, która odbędzie się w Lublinie w dniach 15 – 16 września 2023 r.

Chcemy skupić się na osiągnięciach polskiej nauki, ponieważ jako psychoonkolodzy mamy się czym pochwalić. Spotykamy się także po to, aby zadać kluczowe pytania: „W jakim miejscu obecnie jesteśmy?” oraz „Dokąd zmierzamy?” Wiedza o tym, co już udało nam się osiągnąć jest konieczna do dalszego rozwoju. Przyjrzymy się wyzwaniom psychoonkologii w hematoonkologii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej, jak również nowym metodom leczenia bólu.

Ważnym aspektem pracy psychoonkologicznej jest dbałość o wysoką jakość komunikacji medycznej przede wszystkim z pacjentami, ale także w zespołach interdyscyplinarnych i interprofesjonalnych, bowiem od tego w dużej mierze zależy jakość opieki nad chorym z chorobą nowotworową oraz jego bliskimi. W obszarze naszych jubileuszowych rozważań będzie także profesjonalne wsparcie psychologiczne, psychoonkologiczne, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie na różnych etapach choroby nowotworowej. I wreszcie przed nami otwiera się obszar osób młodych po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej, problem tranzycji od opieki pediatrycznej do jakże potrzebnej skoordynowanej opieki ozdrowieńczej w ośrodkach dla dorosłych.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z tej okazji wspólnego spotkania, a zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych i multidyscyplinarnych wykładów wygłoszonych przez uznanych ekspertów.

Konferencja ma na celu m.in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych oraz przyczynienie się do rozwoju współpracy między ośrodkowej i międzynarodowej w opiece psychoonkologicznej. Jest również zaproszeniem skierowanym do Młodych Psychoonkologów i do Studentów, bowiem od ich aktywności, zaangażowania i kreatywności zależy przyszłość psychoonkologii w Polsce.

Mam nadzieję, że konferencja będzie miejscem wzajemnego inspirowania się i motywowania do dalszej pracy – dla dobra pacjentów.

Serdecznie zachęcam do przyjęcia mojego zaproszenia.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz, Prezes PTPO

Dokument PDF zaproszenie ptpo2023_final

Strona Konferencji

14 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna – ON LINE – 4-5 marca 2022 roku


Komunikat organizatora 14 OKPO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.02.2022 następuje zmiana organizatora technicznego Konferencji.

Wszystkie dotychczasowe wpłaty za udział w Konferencji obowiązują.

Od dnia 21.02.2022 ulega także zmianie adres strony internetowej Konferencji.

Wszelkie informacje, zgłoszenia oraz transmisja z konferencji będą dostępne wyłącznie pod adresem:

http://14okpo.medforum.pl

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa oraz dokonywania opłaty za udział na nowej witrynie Konferencji.

Aktualne dane kontaktowe dostępne są na nowym serwisie konferencji.

Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie.

NOWE WYZWANIA PSYCHOONKOLOGII W MEDYCYNIE.

W dniu 30 września 2016 roku w Gdańsku obradowali psychoonkolodzy podczas konferencji pt. „Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie”. Zjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed i Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Prelegenci zaprezentowali najnowsze modele i standardy opieki psychospołecznej nad pacjentami z zaawansowaną chorobą oraz ich rodzinami, a także wyniki badań naukowych dotyczących dobrostanu psychicznego pacjentów chorych na nowotwory. Program obejmował również wykłady dotyczące opieki zorientowanej na pacjenta, planowania opieki u kresu życia, a także prezentację projektu wprowadzenia do polskiego prawa instytucji pełnomocnika medycznego. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących profesjonalizmu w psychoonkologii oraz stresu potraumatycznego, a także przekonali się o tym, w jaki sposób poczucie humoru może pomóc w przezwyciężaniu stresu.

Podczas konferencji obradowało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, które wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego została dr hab. Marzena Samardakiewicz.

Program Konferencji

Czytaj dalej

12 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna 18-19 września 2015 r.

17 Wrzesień 2015 (czwartek)


SESJE WARSZTATOWE – BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI!

SESJE WARSZTATOWE

Sala 1
Warsztat 1.
16.00-17.30  CELE I ZADANIA SUPERWIZJI W PSYCHOONKOLOGII. Marcin Jabłoński
Warsztat 8.
18.00-19.30  SUPERWIZJA GRUPOWA DLA PSYCHOONKOLOGÓW. Joanna Kozaka, Marta Porębiak

Sala 2
Warsztat 3.
16.00-17.30  PIĘĆ ŻYCZEŃ OSOBY UMIERAJĄCEJ. Mariusz Wirga
Warsztat 4.
18.00-19.30  GRUPOWA CBT „PROBLEMY EGZYSTENCJALNE, ŚMIERCI I UMIERANIA”. Mariusz Wirga

Sala 3
Warsztat 5.
16.00-17.30  NIEKOCHANE EMOCJE PERSONELU ZAANGAŻOWANEGO W OPIEKĘ NAD CHORYM.  Bożena Winch
Warsztat 6.
18.00-19.30  NIEKOCHANE EMOCJE PACJENTÓW I ICH OPIEKUNÓW. Maria Rogiewicz

Sala 4
Warsztat 7.
16.00-17.30  PSYCHOTERAPIA W ZAAWANSOWANYM RAKU W OPARCIU O TEORIĘ POCZUCIA SENSU
ŻYCIA VIKTORA FRANKLA. Justyna Pronobis-Szczylik
Warsztat 2.
18.00-19.30 CZY TWORZENIE PIĘKNA LECZY? CZYLI ODKRYWANIE WŁASNEJ KREATYWNOŚCI, ZASOBÓW I MOTYWACJI DO ZDROWIENIA PODCZAS WARSZTATÓW ART-TERAPII. Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, Zofia Lenarcik


18 Wrzesień 2015 (piątek )

09.00-09.30  Ceremonia otwarcia.
                     Wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji Księdza Jana Kaczkowskiego


SESJA PLENARNA 1.

09.30-11.30  PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY POWROTU DO ZDROWIA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ KRWI LECZONYCH NOWOCZESNĄ METODĄ TRANSPLANTACJI SZPIKU. Helena Wrona-Polańska

LIFE BEYOND CANCER. Francesca Romito

ROLA ZASOBÓW OSOBISTYCH W ROZWOJU PO TRAUMIE U OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Nina Ogińska-Bulik

PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE OSÓB PO CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PRZEBYTEJ W DZIECIŃSTWIE. Marzena Samardakiewicz

11.30-11.45  Przerwa kawowa


SESJA PLENARNA 2.

11.45-13.20   ROLA PSYCHOONKOLOGII W PLANIE STRATEGII WALKI Z RAKIEM.

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko, prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko

CANCER PLAN – ROLA PSYCHOONKOLOGII. Jacek Jassem Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, współtwórca Cancer-Planu

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHOONKOLOGII W PLANACH I ZAŁOŻENIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W PSYCHOONKOLOGII ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. Jacek Pilarczyk, Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

MIEJSCE PSYCHOONKOLOGII W OPIECE SZPITALNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Dorota Gołąb, Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Jolanta Frycz-Martyńska, zespół psychologów szpitalnych

13.20-13.30    Dyskusja

13.30-14.30    Przerwa obiadowa


SESJA POSTEROWA

14.00-14.30  Prezentacja zgłoszonych plakatów

1.  RAZEM CIERPIMY, RAZEM ISTNIEJEMY – WSPÓŁODCZUWANIE I WSPÓŁTWORZENIE W ONKOLOGII I OPIECE PALIATYWNEJ. Beata Guzek

2.  ŻYCIE SEKSUALNE KOBIET Z ROZPOZNANIEM NOWOTWORÓW NARZĄDÓW PŁCIOWYCH PO PRZEPROWADZONYM ZABIEGU OPERACYJNYM. Monika Smólska, Piotr Klimczak

3.  PSYCHOONKOLOGIA Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ: ROLA OPTYMIZMU W POZIOMIE PRZYSTOSOWANIA DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Maria Ligocka, Agata Milik, Anna Kołodziejska, Małgorzata Maria Kulik

4  UOGÓLNIONE POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI JAKO ZASÓB POMAGAJĄCY W PRZYSTOSOWANIU DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Agata Milik, Maria Ligocka, Małgorzata Maria Kulik, Anna Kołodziejska

5. KSZTAŁTOWANIE PERSPEKTYWY TEMPORALNEJ MĘŻCZYZN JAKO ASPEKT POZIOMU PRZYSTOSOWANIA DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Joanna Król, Anna Kołodziejska,
Agata Milik, Małgorzata Maria Kulik, Maria Ligocka

6. OCENA WALORÓW PSYCHOMETRYCZNYCH POLSKIEJ ADAPTACJI KWESTIONARIUSZA DO OKREŚLANIA ZNUŻENIA (BRIEF FATIGUE INVENTORY, BFI) WŚRÓD CHORYCH NA RAKA PŁUCA. Jolanta Życińska, Magdalena Kudłacik, Maciej Januszek, Adam Pawlak

7. CZY MOŻNA USPRAWNIĆ CHEMOBRAIN? – WYBRANE PROPOZYCJE TERAPEUTYCZNE. Magdalena Bury

8. KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.
Karolina Faber, Natalia Jach-Salamon

9. SYTUACJA RODZICÓW W OBLICZU CHOROBY ONKOLOGICZNEJ ICH DZIECKA, POZIOM LĘKU ORAZ PREFEROWANY STYL RADZENIA SOBIE ZE STRESEM. Natalia Ziółkowska,
Kamilla Bargiel-Matusiewicz

10. ŻYCIE SEKSUALNE A JAKOŚĆ ŻYCIA U PACJENTÓW ORAZ ICH PARTNERÓW W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM – PRZEGLĄD BADAŃ. Katarzyna Woźniak,
Blandyna Gałła-Kurmin, Joanna Wróbel, Dariusz Iżycki

11. MODEL PRACY PSYCHOLOGICZNEJ Z PACJENTEM NA ODDZIALE CHEMIOTERAPII.
Marta Zagozda, Dorota Gołąb, Katarzyna Cieślak

12. PERSPEKTYWY LOGOTERAPII W ODNIESIENIU DO OZDROWIEŃCÓW ONKOLOGICZNYCH (CANCER SURVIVORS). Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda

13. RUCH TO ZDROWIE? KILKA SŁÓW O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OZDROWIEŃCÓW ONKOLOGICZNYCH. Dorota Horyńska-Kęstowicz, Katarzyna Cieślak

14. MIEJSCE STORYTELLINGU W PSYCHOONKOLOGII. AUTORSKI MODEL ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH NAKIEROWANYCH NA WALKĘ Z RAKIEM I OSWAJANIE TABU.
Marzena Gmiterek

15.  WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH: „ONKOLOGICZNIE CHORE DZIECKO W SZKOLE” – EWALUACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU.
Marta Rusek, Agnieszka Laus, Anna Długołęcka

16. POSTRZEGANA KONTROLA BÓLU A DYSTRES EMOCJONALY I POCZUCIE ZADOWOLENIA Z ŻYCIA U PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI. Natalia Spolak, Dorota Grabowska,
Aleksandra Stańska, Henryk Olszewski

17. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW CHORYCH NA CHOROBĘ NOWOTWOROWĄ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY ZALEŻNOŚCI JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE SEKSUALNEJ, PRZYSTOSOWANIA PSYCHICZNEGO DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ ORAZ LĘKU I DEPRESJI. Mariola Kosowicz, Marta Kulpa, Danuta Longić, Dorota Kazalska, Małgorzata Grzejszczak

18. WZROST POTRAUMATYCZNY A JAKOŚĆ ŻYCIA U OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.
Joanna Kozaka, Agnieszka Just

19. PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM  PŁUCA. Marta Pękała, Joanna Kozaka

20. STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM KOBIET ZE ZDIAGNOZOWANYM NOWOTWOREM PIERSI. Iwona Gisterek, Marek Graczyk, Justyna Kaźmierczak 


SESJA RÓWNOLEGŁA 1.  Sala A. 

14.30 -16.00  DLACZEGO LECZENIE BÓLU NOWOTWOROWEGO BYWA NIEEFEKTYWNE 

Sesji przewodniczą: dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Tomasz Dzierżanowski

14.30-14.50  BŁĘDY W LECZENIU BÓLU. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

14.50-15.10  KIEDY LEKI ALTERNATYWNE STAJĄ SIĘ LEKAMI Z WYBORU. Tomasz Dzierżanowski

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

15.10-15.20  OPIOIDOFOBIA WŚRÓD LEKARZY I CHORYCH Z DIAGNOZĄ ONKOLOGICZNĄ. Paulina Zielińska, Jakub Prażak

15.20-15.30  STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z BÓLEM U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH PRZYCZYNOWO I OBJAWOWO. Agnieszka Krawczyk

15.30-15.40  ZALEŻNOŚĆ ZABURZEŃ POZNAWCZYCH I POZIOMU CYTOKIN PROZAPALNYCH U PACJENTÓW PODDAWANYCH CHEMIOTERAPII – PROJEKT BADAŃ. Magdalena Bury

15.40-15.50  FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ. Aleksandra Stańska

15.50-16.00  Dyskusja

 

SESJA RÓWNOLEGŁA 2.  Sala B. 

14.30 -16.00  SESJA ORGANIZOWANA PRZEZ POLSKĄ KOALICJĘ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Sesji przewodniczą: Beata Ambroziewicz, dr Justyna Janiszewska

14:30- 14.35 POWITANIE UCZESTNIKÓW W IMIENIU PKPO

14:35 – 14:50 WIELODYSCYPLINARNE OŚRODKI LECZENIA NOWOTWORÓW – KORZYŚCI DLA PACJENTÓW
– NA PRZYKŁADZIE BREAST CANCER UNITS. Krystyna Wechmann, Wiceprezes PKPO

14:50 – 15:10 PACJENCI OCENIAJĄ PAKIET ONKOLOGICZNY – PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU I BADANIA ANKIETOWEGO. Beata Ambroziewicz, Dyrektor PKPO

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

15.10-15.20  WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ. RODZAJE, KIERUNKI, ZASTOSOWANIE. Joanna Zapała

15.20-15.30  PERCEPCJA EMPATII PARTNERA JAKO MEDIATOR W ZWIĄZKU MIĘDZY POCZUCIEM WŁASNEJ ATRAKCYJNOŚCI A DEPRESYJNOŚCIĄ U KOBIET PO MASTEKTOMII DOKONUJĄCYCH I NIEDOKONUJĄCYCH REKONSTRUKCJI PIERSI. Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista

15.30-15.40  NASTĘPSTWA PROCESU REZYLIENCJI U KOBIET Z RAKIEM PIERSI DLA WSPIERAJĄCYCH ICH MĘŻÓW. Edyta Zierkiewicz, Emilia Mazurek

15.40-15.50  OPTYMIZM JAKO MODERATOR ZMĘCZENIA I JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTEK Z NOWOTWOREM NARZĄDU PŁCIOWEGO W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.
Agnieszka Pietrzyk, Magdalena Franc, Sebastian Lizińczyk

15.50-16.00  Dyskusja

16.00-16.15  Przerwa kawowa


SESJA RÓWNOLEGŁA 3. SALA A. 

16.15-18.30  AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. 

Sesji przewodniczą;  dr Jadwiga Pyszkowska, dr hab. Wojciech Leppert

16.15-16.35  CHOROBA KLĘSKĄ CZY ZADANIEM? Jadwiga Pyszkowska

16.35-16.55  PROBLEMY JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z CHOROBA NOWOTWOROWĄ. Wojciech Leppert

16.55- 17.15  OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE PRZESŁANKI OCENY JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Mikołaj Majkowicz

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

17.15-17.25  MIERZ SIŁY NA ZAMIARY. Zygfryd Juczyński

17.25-17.35  POTRAUMATYCZNY ROZWÓJ U PACJENTEK LECZONYCH OPERACYJNIE Z POWODU NOWOTWORU PIERSI. Magdalena Smoczyńska

17.35-17.45  TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA A DYNAMIKA PERCEPCJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO U KOBIET Z RAKIEM PIERSI. Ewa Wojtyna

17.45-17.55  SAMOOCENA A JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII ORAZ PO MASTEKTOMII Z REKONSTRUKCJĄ PIERSI. Agnieszka Pruszyńska, Jolanta Życińska

17.55-18.05  SEKSUALNOŚĆ KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI. Sebastian Artur Zdończyk

18.05-18.30  Dyskusja

 

SESJA RÓWNOLEGŁA 4. Sala B. 

16.15-18.30  SESJA ORGANIZOWANA WSPÓLNIE Z POLSKĄ KOALICJĄ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Sesji przewodniczą: dr Joanna Zapała, dr Monika Rucińska,

16:15 – 16:55 PROBLEM BÓLU U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. JAK GO ROZPOZNAĆ I KOMUNIKOWAĆ LEKARZOWI. Małgorzata Roitt

16:55 – 17:15 AKADEMIA WALKI Z RAKIEM – 10 LAT DOŚWIADCZEŃ. Joanna Zapała,
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Stowarzyszenie Psyche Soma Polis

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW:

17.15-17.25  RUMINACJE A OSOBOWY WZROST U NASTOLATKÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik

17.25-17.35  JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY KOŃCZĄCEJ LECZENIE NOWOTWOROWE – ZNACZENIE CZYNNIKÓW RODZINNYCH, OSOBOWYCH I MEDYCZNYCH. Bogna Kędzierska, Justyna Wiktorowicz, Paula Rol

17.35-17.45  KIEDY NOWOTWÓR TOWARZYSZY ZABURZENIOM PSYCHICZNYM. JAK ZADBAĆ O OSOBY SZCZEGÓLNIE BEZRADNE? Dorota Gołąb, Maria Kuśnierkiewicz, Marta Zagozda,
Monika Smólska, Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

17.45-17.55  STAN OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOONKOLOGICZNEJ W PLACÓWKACH ONKOLOGICZNYCH ORAZ W JEDNOSTKACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ W POLSCE.
Krystyna de Walden-Gałuszko, Piotr Mróz, Leszek Pawłowski, Paweł Zielazny

17.55-18.05  CZY TREŚĆ ULOTKI PRODUKTU LECZNICZEGO MOŻE BUDZIĆ WĄTPLIWOŚCI? ANALIZA PORÓWNAWCZA INFORMACJI ZAWARTYCH W ULOTKACH LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH FLUOKSETYNĘ I ZOLPIDEM. Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski

18.05-18.20  JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO RADIOTERAPII Z POWODU RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO. Monika Rucińska

18.05-18.30  Dyskusja

19.30  Uroczysta kolacja – Sala Superior


 

19 Wrzesień 2015 (sobota)

SESJA PLENARNA 3.

09.30-11.00  ZACHOWANIA PROZDROWOTNE – JAK TO ZROBIĆ?
Sesji przewodniczą: dr Agnieszka Dyzmann-Sroka, dr Mariusz Wirga

09.30-10.00  ZMIANY STYLU ŻYCIA WPŁYWAJĄCE NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY. Mariusz Wirga

10.00-10.30  ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM.
Agnieszka Dyzmann-Sroka

10.30-11.00  POSTAWY PACJENTÓW WOBEC CHOROBY A ICH GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA PROPONOWANYCH PRZEZ PSYCHOONKOLOGA FORM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ. Jolanta Masian

11.00-11.15  Przerwa kawowa


PANEL DYSKUSYJNY

11.15-12.45  PANEL DYSKUSYJNY: SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII W RÓŻNYCH KRAJACH

11.15-11.35  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII W USA. Mariusz Wirga

11.35-11.55  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII WE WŁOSZECH. Francesca Romito

11.55-12.15  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII NA LITWIE. Janina Buterleviciute

12.15-12.35  SYTUACJA PSYCHOONKOLOGII NA UKRAINIE. Yaroslav Chulovskyi

12.45-13.00    Przerwa kawowa


SESJA RÓWNOLEGŁA 5.  Sala A. 

13.00 -14.30  PRAKTYCZNE PROPOZYCJE DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

13.00-13.20  DOŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI INFOLINII W GDAŃSKU. Dorota Grabowska

13.20-14.30  ​ PRAKTYCZNE ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI (MINDFULLNESS) WPŁYWAJĄCE I POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH – ZESTAW TRZECH ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH.
Anna Borzeszkowska, Dorota Grabowska, Izabela Malicki

SESJA RÓWNOLEGŁA 6.  Sala B.

13.00 -14.30  RÓŻNE PROBLEMY AKTYWNOŚCI PSYCHOONKOLOGICZNEJ 

Sesji przewodniczą; dr Tomasz Buss, dr Leszek Pawłowski

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW

13.00-13.10  ODKRYWANIE WIELKIEJ NIEWIADOMEJ – ŚMIERĆ W ZABAWIE TERAPEUTYCZNEJ Z UŻYCIEM SCENOTESTU. Marta Rusek

13.10-13.20  LEKCJE Z TOWARZYSZENIA UMIERAJĄCYM. Anna Wyszadko

13.20-13.30  W DRODZE DO ODKRYWANIA PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI – TERAPIA SIMONTONOWSKA I MINDFULNESS W PRACY Z CHORYMI NA RAKA. Monika Anna Popowicz

13.30-13.40  AUTONARRACJE PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH A ICH POCZUCIE DOBROSTANU. BADANIA WŁASNE PRZEPROWADZONE W ŚWIETOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII.
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

13.40-13.50  STANDARDY PRAWNE KOMUNIKACJI Z PACJENTEM I JEGO OSOBAMI BLISKIMI ORAZ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM. Leszek Pawłowski

13.50-14.00  RADZENIE SOBIE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ – ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNYCH KWESTIONARIUSZA SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. Karolina Stenka, Paweł Izdebski

14.10-14.10  Dyskusja

14.20-14.40  Omówienie sesji posterowej – nagrody i wyróżnienia.


14.40-15.00  Zakończenie

10 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

Program Konferencji

10.09.2009 r. (czwartek) – Sale warsztatowe, A, B, C,

Sesja warsztatowa:

16.00-17.30     Praktyka uważności w pracy z osobami chorymi onkologicznie, Monika Anna Popowicz Sala B.

16.00-17.30     Pomoc psychologiczna dla rodziny chorego onkologicznie przy nawrocie choroby nowotworowej, Bożena Winch Sala A.

16.00-17.30     Techniki sugestywne w pracy z bólem, Joanna Zapała, Patrycja Orzechowska Sala C.

17.45-19.15     Predyspozycje osobowościowe terapeuty do wypalenia zawodowego, Mariola Kosowicz Sala B.

17.45-19.15     Systemowa terapia rodziny w obliczu choroby nowotworowej. Zastosowanie techniki genogramu, Marta Porębiak, Anna Błogosz Sala A.

17.45-19.15     Czynniki sprzyjające zdrowieniu – jak pomóc sobie, chorym i ich rodzinom poprawić jakość życia już dzisiaj, Mariusz Wirga, Ewa Wojtyna Sala C.

 

I. Dzień 11 wrzesień 2009 r. (piątek)  – Sala konferencyjna

10.00-11.30    Przywitanie gości i otwarcie Konferencji
10.00-11.30    Sesja plenarna: Przewodniczą: Wiesław Jędrzejczak, Zygryd Juczyński

10.00-10.30    Depression, hopelessness, desire for death and suicide in cancer, William Breitbart

10.30-11.00    The problems of volunteers in psychooncology, Katalin Muszbek

11.00-11.30    Problemy psychologiczne pacjentów z białaczką z punktu widzenia hematologa, Wiesław Jędrzejczak

11.30 – 11.45     Przerwa kawowa

 

11.45-13.00     Sesja: Psychologiczne problemy w hematologii.
przewodniczą:  Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Andrzej Hellman

11.45-12.15    Niektóre problemy psychologiczne pacjentów w hematologii, Andrzej Hellman

12.15-12.30     Problemy psychospołeczne dzieci z chorobą nowotworową – doświadczenia własne, Bożenna Bagińska-Dembowska

12.30-12.45     Opieka psychologiczna nad pacjentem hematologicznym w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości,  Marzena Samardakiewicz

12.45-13.00     Przewlekłe zmęczenie a depresja chorych na nowotwory złośliwe,

Gabriela Chojnacka-Szawłowska

13.00-13.15     Psychoedukacja bazująca na głównych pojęciach psychologii zdrowia,

Marcin Jabłoński, Katarzyna Dyl-Matuszko

13.15-13.30     Polska adaptacja skali Distress Thermometer i Problem List. Badania walidacyjne wśród pacjentów onkologicznych

Jolanta Życińska, Ewa Wojtyna, Alicja Heyda, Anna Syska-Bielak

13.30-14.30     Przerwa obiadowa

 

14.30-15.30       Sesja: Przystosowanie do choroby nowotworowej.
przewodniczą: Mikołaj Majkowicz,  Zygfryd Juczyński

14.30-14.45    Potraumatyczny rozwój w następstwie doświadczonej choroby nowotworowej, Zygfryd Juczyński

14.45-15.00     Temperament, style radzenie sobie ze stresem a PTSD u osób chorych na nowotwory, Agnieszka Laskowska

15.00-15.15     Hospicjum w wyobrażeniach pacjentów. Problemy adaptacyjne

Barbara Smolik, Elżbieta Pożarowska, Marta Czerwik- Kulpa

15.15-15.30     Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w procesie zmagania się z chorobą nowotworową,  Lidia Zabłocka-Żytka, Leszek Szewczyk

 

15.30-16.45     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych. Ból.
przewodniczą: Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Wojciech Leppert

15.30-16.00    Postępy farmakoterapii bólu nowotworowego analgetykami opioidowymi,

Wojciech Leppert

16.00-16.30    Miejsce buprenorfiny w leczeniu bólu, Aleksandra Ciałkowska-Rysz

16.30-16.45    Znaczenie efektu placebo w postępowaniu farmakoterapeutycznym u pacjentów onkologicznych, Iga Wapniarska, Ivan Kocić

16.45-17.00     Przerwa kawowa

 

17.00-17.30     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych.
przewodniczą: Monika Lichodziejewska-Niemierko, Mariusz Wirga

17.00-17.15    Wspomnienie o prof. O. Carlu Simontonie, Mariusz Wirga

17.15-17.30    Zaparcia w medycynie paliatywnej, Tomasz Dzierżanowski

17.30-17.45    Zaburzenia snu u pacjentów operowanych z powodów onkologicznych-doświadczenia własne, Renata Chrzan, Tomasz Kulpa

17.45-18.00    Tożsamość narracyjna – wybrane wyniki analizy narracji osób chorych na szpiczaka mnogiego, Magdalena Bidacha

 

18.00-19.00     Sesja: Rola sztuki w psychoonkologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. przewodniczą: Jerzy Jankau, Jadwiga Pyszkowska

18.00-18.30    3M – sztuka w służbie medycyny, Jerzy Jankau

18.30-18.45    Proces twórczy a proces zdrowienia /inspiracje psychoanalityczne, Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

19.00-19.15    Muzykoterapia w rehabilitacji onkologicznej, Małgorzata Stańczyk

18.45-19.00    Film zrealizowany podczas zajęć Pracowni Zajęć Terapeutycznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii,  Zofia Lenarcik

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

II. Dzień , 12 wrzesień 2009 r. (sobota) Sala konferencyjna

09.00-10.45     Sesja: Aktywność stowarzyszeń pacjentów i aktywność organizacji pozarządowych.
przewodniczą: Urszula Jaworska, Anna Ziemiańska

09.00-09.15     Wychowawczo-edukacyjny aspekt opieki nad przewlekle i terminalnie chorymi – Rola Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w kreowaniu celów i postaw wychowawczych, Józef Binnebesel

09.15-09.30    WOLONTARIAT – WSPARCIE – WIEDZA. Moje doświadczenia w pracy z pacjentami onkologicznymi, Marta Rusek

09.30-09.45    Ograniczenie i pozbawienie wolności a opieka paliatywno – hospicyjna. Przegląd głównych kierunków wykorzystania opieki paliatywno – hospicyjnej w świecie i w Polsce, Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Mikołaj  Majkowicz

09.45-10.00    Analiza blogów prowadzonych w obszarze tematycznym nowotworów dziecięcych, Karolina Reszka, Marzena Samardakiewicz

10.00-10.15    Najtrudniejsze doświadczenia w życiu człowieka, Ks. Andrzej Gretkowski

10.15-10.30    Działalność Fundacji Urszuli Jaworskiej, Urszula Jaworska

10.30-10.45    Historia Amazonek, Anna Ziemiańska

10.45-11.00    Przerwa kawowa

 

11.00-12.15     Sesja: Wolontariat w psychoonkologii
przewodniczą: Małgorzata Marmajewska-Modelska,  Leszek Pawłowski

11.00-11.15    Jak uzyskać pomoc w organizacji wolontariatu, Bartosz Kisiel, Paweł Buczyński

11.15-11.30    Praktyczne formy wolontariatu w psychoonkologii, Małgorzata Marmajewska-Modelska

11.30-11.45    Edukacja psychoonkologiczna w szkołach, Kamil Kabasiński

11.45-12.00    Aspekty prawne wolontariatu, Leszek Pawłowski

12.00-12.15    Czym dla mnie jest pomaganie – doświadczenia wolontariuszy,

Agnieszka Stankiewicz

12-15-12.45     Dyskusja panelowa: Wolontariat w psychoonkologii
moderator: Leszek Pawłowski
12.45-15.00     Sesja: Psychoterapia w psychoonkologii
przewodniczą: Bożena Winch, Kazimierz Sułek

12.45-13.00    Znaczenie cech psychofizycznych w pracy hematologa, Kazimierz Sułek

13.00-13.15     Psycholog w hospicjum domowym: profesjonalista diagnostyk, psychoterapeuta, człowiek, Wanda Rusiecka

13.15-13.30     Wpływ rehabilitacji psychofizycznej na stan psychiczny kobiet leczonych z powodu raka piersi. Ocena wybranych parametrów. Danuta Longić, Wojciech Michalski, Sylwia Świstak-Sawa, Hanna Tchórzewska, Teresa Wysocka-Bobryk

13.30-13.45    Formy arteterapii realizowane na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dorota Gołąb, Arkadiusz Spychała

13.45-14.00    Program Simontona a poziom nadziei i lęku u pacjentów chorych na nowotwory, Paweł Grzybek, Patrycja Orzechowska-Niedziela, Andrzej Gryglewicz, Ewa Wojtyna,

14.00-14.15    Wpływ Racjonalnej Terapii Zachowania na jakość życia i stan psychiczny u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego  Ewa Wojtyna, Iwona Nawara

14.15-14.30    Zróżnicowanie jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie leczenia przyczynowego i objawowego. Anna Machnik-Czerwik

14.30-14.45    Model psychologicznych uwarunkowań oceny jakości życia chorych na raka jajnika. Joanna Kozaka

14.45-15.00    Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwójki studentów – kobiety i mężczyzny, Agnieszka Pietrzyk

15.00-15.15    Wpływ zachowania techników radioterapii na reakcje emocjonalne pacjentów chorych na raka, Sylwia Mądra

15.15-15.30    Obraz osobowościowy idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta, Mikołaj Majkowicz, Małgorzata Hanowicz,

15.30-15.45     Zakończenie konferencji

9 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

PO KONFERENCJI SŁÓW KILKA…

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-001.jpg

Szanowni Uczestnicy 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Dziękuję bardzo za udział i aktywne uczestnictwo w Konferencji. Ponawiam apel o przesyłanie swoich propozycji w zakresie poprawy naszej aktywności, przyłączenia się do pomocy chorym w różnych częściach Polski przez podanie swoich namiarów i określenia możliwości pomocy.
Chcielibyśmy, żeby nadal krajowa Szkoła Psychoonkologii mogła kontynuować szkolenie personelu medycznego a w szczególności psychologów zatrudnionych w jednostkach onkologicznych – ponieważ borykamy się obecnie z dużymi trudnościami finansowymi prosimy o podpowiedź w jaki sposób moglibyśmy zdobyć pieniądze na realizację tych zadań (nie jesteśmy dobrymi menadżerami…)
Bardzo zachęcamy do wprowadzenia we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Dystresu jako badania rutynowego [Termometr distresu].
Badanie to powinno składać się z dwóch części.

  1. Prośba o zakreślenie stopnia distresu na termometrze.
  2. Osoby, które określiły swój poziom distresu na 5 i więcej powinny być przebadane według stresorów szczegółowych i należy im udzielić pomocy w obszarze który okazał się stresogenny.

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-002.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-003.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-004.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-005.jpg

Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko

Gdańsk 05.06.2007 r.

SPRAWOZDANIE Z 9 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOONKOLOGICZNEJ

Czytaj dalej