WYBRANE POJĘCIA STOSOWANE W PSYCHOONKOLOGII

• Abstynencja • Anhedonia • Ankieta • Apatia • Behawioryzm • Bezsenność • Ból • Charakteropatia • Demencja • Duchowość • Dzieci • Edukacja • Egocentryzm • Egzystencjalizm • Emocje • Empatia • Encefalopatia • Euforia • Eutanazja • Fiksacja • Fobia • Hipnoza • Holistyczna – koncepcja choroby • Hospicjum • Informowanie o chorobie • Interwencja kryzysowa • Jakość życia • Jatrogenia • Katatymia • Kwestionariusz • Komunikacja • Leki anksjolityczne • Leki nasenne • Leki neuroleptyczne • Leki pobudzające – psychostymulatory • Leki przeciw depresyjne • Lokalizacja nowotworu • Logoterapia • Mechanizmy obronne • Medycyna alternatywna • Medycyna paliatywna • Nastrój • Nerwice • Odporność psychiczna • Odreagowanie • Omamy • Osierocenie • Potrzeba • Psychoonkologia • Psychoprofilaktyka • Psychoterapia • Psychoza • Przystosowanie • Reakcje psychiczne na chorobę • Regresja • Relaksacja, trening relaksacyjny • Rekonstrukcja piersi • Rehabilitacja • Skala oceny objawów psychopatologicznych i inwentarze psychopatologiczne • Starzy ludzie • Stres • Stres zawodowy w onkologii • Test • Uraz psychiczny • Wizualizacja w psychoonkologii • Wyniszczenie ustroju • Wyleczenie z choroby nowotworowej • Zespół majaczeniowo – zamroczeniowy • Zespól psychoorganiczny • Zespól wypalenia •

Czytaj dalej