Kontakt

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk, Polska

e-mail: office@ptpo.org.pl
tel:/fax: +48 58 349-15-73

NIP 957-079-35-39
Regon 190305060;
KRS 0000155752;

KONTO PTPO:
PKO BP 26 1020 4900 0000 8802 3510 4320
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk

Prezes Zarządu Głównego PTPO:
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
prezes@ptpo.org.pl

Wiceprezes Zarządu Głównego PTPO:
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
galuszko@ptpo.org.pl
tel. +48604720058

Sekretarz Zarządu Głównego PTPO
mgr Aleksandra Tobota-Różańska
aleksandratobota@poczta.onet.pl

Skarbnik Zarządu Głównego PTPO:
dr hab. n. med. Monika Rucińska
m_rucinska@poczta.onet.pl