NOWOTWÓRCZOŚĆ – WYSTAWA I PROGRAM WYDARZENIA

Wystawa ,,Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”, której
twórcy chcieli znaleźć nowe sposoby opowiadania o świecie i
przesuwaniu granic tego, co można pokazać za pomocą mediów
wizualnych, zostanie otwarta w podczas konferencji inauguracyjnej w
Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Otwarcie wystawy zostało
zaplanowane na dzień 7 listopada 2023r. – dzień urodzin Marii
Skłodowskiej – Curie, patronki Instytutu.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie konferencja, która stanowić
będzie forum wymiany informacji między ekspertami w dziedzinie
otwartej edukacji, pracownikami instytutu, sztuki oraz pacjentami.
Dodatkowo, dzięki Wytwórni Filmów Oświatowych, będziemy mogli
uczcić urodziny Marii Skłodowskiej – Curie pokazując film, który
zostanie zdigitalizowany specjalnie na rocznice jej urodzin. Film
należy do zbiorów WFO i nie był pokazywany publiczności od lat
60’.

Konferencja wpisująca się w ideę społecznej odpowiedzialności
nauki posłuży dzieleniu się dobrymi praktykami oraz zdobywaniu wiedzy
i rozwijaniu umiejętności w sposób nieformalny. Zaplanowane
działania promocyjne pozwolą z dotarciem do odbiorców wystawy z
terenu całej Polski. Planowane jest udostępnianie wystawy w formie
wystawy czasowej przez okres roku, a następnie jej ewaluacja na
podstawie otrzymanej informacji zwrotnej. Na podstawie zebranych opinii
planujemy dalszy rozwój projektu.

Celem głównym wystawy jest edukacja i propagowanie wiedzy na temat
nowotworów głównie w kontekście oswajania choroby nowotworowej przez
pokazanie warstwy wizualnej choroby.

Organizatorzy Wystawy: Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej
– Curie Państwowy Instytut Badawczy oddział w Gliwicach

Partnerzy: Lisowska Małgorzata – Kuratorka wystawy, Fotografka
mikroskopowa, Ambasadorka Value Based Health Care Center Europe w
Polsce.

WYSTAWA I PROGRAM WYDARZENIA

7 listopada 2023 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarta zostanie wystawa Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki.

10:00 – 11:00 Konferencja prasowa

11:00 – 11:15 Uroczyste otwarcie wystawy – prof. dr hab. n.med. Krzysztof Składowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach

11:15 -11:30 Wprowadzenie – Małgorzata Lisowska – kurator wystawy ,,Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”

11:30 -11:50 Popularyzacja osiągnięć naukowych – dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski; Z-ca Dyrektora ds. Nauki Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach

11:50 -12:50 „Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki – dialog między światem nauki i sztuki” – panel dyskusyjny, Moderator: Małgorzata Lisowska – kurator wystawy, Paneliści: Krystyna Wechmann – Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Federacji Stowarzyszeń Amazonki, prof. nadzw. Jolanta Jastrząb – koordynator z ramienia ASP pierwszego w kraju interdyscyplinarnego, międzyuczelnianego kierunku arteterapia; Katedra Malarstwa; Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Waldemar Drozd – Prezes Zarządu Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, dr hab. n. med. Michał Jarząb – Kierownik Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi; Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

12:50 – 13:05 Przerwa kawowa

13:05-13:25 Nauka mówi coraz więcej – Jak komunikować naukę? – dr Monika Wiśniewska – Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

13:25 -14:25 Jak nauka i sztuka mogą wspierać pacjenta onkologicznego? – panel dyskusyjny, Moderator: dr inż. Weronika Urbańska – Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Politechnika Wrocławska, Paneliści: prof. dr hab. n.med. Krzysztof Składowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach, dr Monika Wiśniewska – Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Justyna Dziuma – Prezes Fundacji Chórtownia – międzynarodowego portalu chóralnego, dr hab. n. med. Ryszard Smolarczyk – Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, dr Edyta Nieduziak – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; Uniwersytet Śląski

14:25-14:40 Podsumowanie i zakończenie – dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda – Prezes Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii

14:40-15:00 Projekcja filmu ,,Maria Skłodowska-Curie” źródło: materiały prasowe

Program konferencji_Nowotwórczosc_23lis   PDF