ZARZĄD GŁÓWNY PTPO POWOŁAŁ PIERWSZĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW PSYCHOONKOLOGA.

1. Zarząd Główny PTPO powołał pierwsza Komisję Egzaminacyjną do przyznawania certyfikatów psychoonkologa i superwizora psychoonkolgii w składzie:

prof. Krystyna de Walden Gałuszko
dr. Maria Rogiewicz
mgr. Bożena Winch

2. Pierwszy termin przyznawania certyfikatów w trybie nadzwyczajnym to 13.04.2012.
Dokumenty należy przesyłać pod adresem PTPO Dębinki 2 , 80 -211 Gdańsk lub gałuszko@ptpo.org.pl do dnia 1.04.2012.
Z adnotacją na kopercie „Certyfikat Psychoonkologa” lub tematem e-maila „Certyfikat Psychoonkologa – Dokumenty”

3. Następny termin przewidywany jest na październik 2012. Dokumenty należy przesyłać do 20.09. 2012 na ww. adres.

4. Opłata certyfikacyjna wynosi 0,4 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi 1.359,80 + 23 % VAT i powinna być przekazana w dwóch etapach.

za procedurę certyfikacyjną 815,88 +23% VAT= 1003,53zł
za przyznanie certyfikatu 543,92 + 23%VAT= 669,02 zł

razem 1672,55 zł

KILKA SŁÓW WYJAŚNIEŃ

1. Po co w ogóle certyfikat?

Certyfikaty potwierdzające umiejętności i przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty są wydawane nie tylko w Polsce. Na naszym rynku ma już swoje znaczenie europejski certyfikat psychoterapeutyczny, który opiera się na wykształceniu i umiejętnościach zdobytych przez psychologów w krajach Unii Europejskiej i widocznym jest jaka wspólna baza teoretyczna i praktyczna jest uznawana. Warunki certyfikatu psychoonkologicznego są zbieżne z na warunkami certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapewne będą modyfikowane w miarę zdobywanych doświadczeń certyfikacyjnych

Certyfikowani psychoterapeuci zaczęli być inaczej finansowania przez NFZ dopiero po kilku latach istnienia na rynku usług medycznych. Mamy nadzieję, że z psychoonkologiami będzie szybciej , ale też nie od razu. Dokąd nie będziemy umieli określić ile jest osób ubiegających się o certyfikat lub już certyfikowanych, to NFZ nie będzie mógł nam nic obiecać czy nie – obiecać, bo nie będziemy mogli określić skali niezbędnych wydatków.

2. Osoby występujące o certyfikat w trybie nadzwyczajnym wnoszą opłatę w części dotyczącej przyznania certyfikatu, bo przecież egzaminu nie zdają. Czyli jest to 0,4 % od średniej krajowej wynagrodzeń i wynosi :

543,92 zł + 23% VAT=669.02 złotego

Bożena Winch